علمی- پژوهشی زبان و ادبیات فارسی
نقد کتاب از اشارت‌‌های دریا: بوطیقای روایت در مثنوی

عیسی امن‌خانی

دوره 13، شماره 28 ، آذر 1392، صفحه 1-17

چکیده
  چکیده مثنوی‌پژوهی تا این اواخر، شامل کتاب‌‌ها و مقالاتی بود که از دریچۀ مباحث کلامی و شرح و حاشیه به بررسی مثنوی می‌پرداخت. دلیل آن نیز تعلیمی‌بودن این کتاب است؛ اما مدتی است که برخی از مثنوی‌پژوهان و محققان مرزهای مثنوی‌‌پژوهی را از مباحث کلامی پیش‌تر برده، به ساختار و روایت‌شناسی داستان‌‌های آن نیز توجه کرده‌‌اند؛ اشارت‌‌های ...  بیشتر

علمی- پژوهشی زبان و ادبیات فارسی
تحلیل سروده‌هایی از خاقانی شروانی از رهگذر نقد جام عروس خاوری

محمدرضا ترکی

دوره 13، شماره 28 ، آذر 1392، صفحه 19-34

چکیده
  چکیده جام عروس خاوری تألیف معصومه معدن‌کن بعد از نگاهی به دنیای خاقانی (۱۳۷5 - ۱۳۷8)، بزم دیرینه‌عروس (1372)، و بساط قلندر (1384) چهارمین اثری است که در زمینۀ خاقانی‌شناسی منتشر می‌شود. این اثر در میان شروح و گزیده‌های درسی خاقانی از مزایا و برتری‌هایی بهره‌مند است؛ ازجملة مهم‌ترین آن‌ها می‌توان به دقت‌نظر و تسلط مثال‌زدنی مؤلف بر ...  بیشتر

علمی- پژوهشی زبان و ادبیات فارسی
نقد کتاب از اسطوره تا حماسه هفت گفتار در شاهنامه‌پژوهی

محمد فولادی

دوره 13، شماره 28 ، آذر 1392، صفحه 19-35

چکیده
  چکیده شاهنامۀ فردوسی به‌منزلة برجسته‌ترین منظومة ادب حماسی زبان فارسی همواره مورد توجه پژوهش‌گران بوده و جنبه‌های متفاوت این اثر مانند زبان، محتوا، ساختار، اساطیر، و شخصیت‌های متن بررسی شده و به صورت کتاب یا در قالب مقاله به جامعۀ علمی ارائه شده است؛ هریک از این آثار جنبه‌های ارزش‌مند و احتمالاً کاستی‌هایی دارد که مطرح‌کردن ...  بیشتر

علمی- پژوهشی زبان و ادبیات فارسی
کدام روایت؟ تحلیل و نقد کتاب از اشارت‌های دریا: بوطیقای روایت در مثنوی

مصطفی گرجی

دوره 13، شماره 28 ، آذر 1392، صفحه 27-62

چکیده
  چکیده یکی از پژوهش‌های جدی سال‌های اخیر در حوزة مثنوی‌پژوهی و مولوی‌شناسی از اشارت‌های دریا: بوطیقای روایت در مثنوی اثر حمیدرضا توکلی است که انتشارات نیلوفر آن را چاپ و منتشر کرده است. این کتاب به دلایل گوناگون اقبال خواص و جامعة دانشگاهی را در پی داشته است و با توجه به کسب رتبة «کتاب سال»، «جایزة آل احمد» و «کتاب ...  بیشتر

علمی- پژوهشی زبان و ادبیات فارسی
نقد کتاب عرفان و تفکر از تأملات عرفانی مولوی تا عناصر عرفانی در طریق هایدگر

فاطمه مدرسی

دوره 13، شماره 28 ، آذر 1392، صفحه 63-84

چکیده
  چکیده تحقیقات و مطالعات تطبیقی امروزه در حوزة پژوهش‌‌‌های علمی ـ فرهنگی توجه پژوهش‌گران را به خود جلب کرده است. کمترین فایدة این گونه تحقیقات این است که زمینه‌‌‌ای را فراهم می‌‌‌آورند برای این‌که وام‌دهی و وام‌‌‌گیری داد و ستدهای آگاهانه، ناخواسته، و ناآگاهانه و تواردهای پنهان و آشکار میان دستگاه‌‌‌های فکری گوناگون و ...  بیشتر

علمی- پژوهشی زبان و ادبیات فارسی
فیه ما فیه و شرح کامل آن

رحمان مشتاق‌مهر

دوره 13، شماره 28 ، آذر 1392، صفحه 85-111

چکیده
  چکیده فیه ما فیه مولانا اثر مهم و ارزنده‌ای در تحقیقات مولوی‌‌پژوهی است که اهمیت آن در پرتوِ شهرت مثنوی و دیوان کبیر تا حدود زیادی مغفول مانده است. مهم‌‌ترین و جدی‌‌ترین کارِ علمی در معرفی و احیای آن تصحیحِ استاد فروزانفر بوده است که هنوز هم دقیق‌‌ترین تصحیح محسوب می‌شود. کارهای دیگری که بعد از آن انجام شده است حاشیه‌‌ای بر کار ...  بیشتر

علمی- پژوهشی زبان و ادبیات فارسی
نقدی بر کتاب نقد و شرح قصاید خاقانی

مهدی نیک‌منش

دوره 13، شماره 28 ، آذر 1392، صفحه 113-148

چکیده
  چکیده شعر خاقانی ازجمله اشعاری است که افزون بر پیشینة شرح‌‌نویسی چند سده‌‌ای، به گواه کتب، مقالات، پایان‌‌نامه‌‌ها و تحقیقات دانشگاهی سه دهۀ اخیر، به شکل خاص ‌‌مورد توجه قرار گرفته است. تحقیق در سوانح زندگی، اندیشه و افکار، سبک و زیباشناسی شعر، تدوین فرهنگ لغات و اصطلاحات، شرح مشکلات شعر، و شرح قصاید منتخب او اخیراً منجر به ...  بیشتر