علوم اجتماعی
بررسی و نقد کتاب مطالعاتی نظری، تطبیقی و تاریخی در باب انقلاب‌ها

سیدسعید زاهد زاهدانی

دوره 13، شماره 29 ، اسفند 1392، ، صفحه 63-89

چکیده
  چکیده در این مقاله به نقد و بررسی شکلی و محتوایی ترجمة این کتاب پرداخته‌ایم. کتاب علاوه بر یک پیش‌گفتار و یک مقدمه دارای نه فصل در دو بخش است. ترجمة کتاب، با توجه به اندک اشکالاتی که در چاپ آن مشاهده می‌شود، نه عالی بلکه خوب ارزیابی شده است. نظریه‌ای که بر اساس آن انقلاب‌ها را تفسیر می‌کند، بررسی شرایط دولتی و بین‌المللی، شرایط نخبگان، ...  بیشتر