شناسنامه علمی شماره و فهرست مقالات

نویسنده

استاد ادبیات فارسی، تربیت مدرس

چکیده

چکیده
گرایش به مقاله‌نویسی در مجامع علمی کشور، به‌ویژه در بین استادان و دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه‌ها، ضرورت آشنایی با شیوه‌های نگارش با معیارهای علمی را امری اجتناب‌نا‌پذیر کرده است. آثاری همچون آیین نگارش مقالة علمی ـ پژوهشی اثر محمود فتوحی اقدامی بایسته برای پاسخ‌گویی به این ضرورت است. تدوین و تنظیم آثاری از این نوع نیازمند دقت‌نظر و وسواس علمی مطلوب، آشنایی با انواع روش‌های معیار و روزامد، مطالعة آثار متقدم در همین موضوع، و بایسته‌های دیگری است که خوشبختانه غالب این ویژگی‌ها در تألیف این اثر مشهود است.
این مقاله حاصل بررسی اجمالی اثر و یادآوری پاره‌ای سهوهای نگارشی و ویرایشی راه‌یافته در متن است که در صورت پذیرش مؤلف، امید است با رفع آن‌ها در چاپ‌های آتی، اثری پیراسته‌تر به مخاطب عرضه شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Principle of Scientific – Scholarly Edition”

نویسنده [English]

  • Naser Nikoubakht

چکیده [English]

Tending essay, in particular masters and students on MA and PH.D degree, in Iranian scientific society, it is an unavoidable to recognize necessarily edition methods within scientific standards. A work like Principle of Scientific – Scholarly Edition by Dr. Mahmoud Fotuhi, is a necessitous motion that response to this necessity. Moreover noticing sorts of standards and updated method, edition and compilation of this kind of books need idealistic scientific scrupulosity and precision, studying pioneer books in this subject and other necessaries. Fortunately most of this specifications is obvious in compiling this book.
This paper is consequence of considering this work and recalling some editional lapses in the text which, by accepting by author, hoped to removed them in next publication to present a trim work for readers.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Key Words: Edition Principle
  • Essay
  • Structure of Article
  • Referenceology
منابع
ادیب سلطانی، میر شمس‌الدین (1365). راهنمای آماده‌سازی کتاب، تهران: سازمان انتشارات و آموزش انقلاب اسلامی.
فتوحی، محمود (1389). آیین نگارش مقالة علمی ـ پژوهشی، تهران: سخن.
متین، رامین و نازنین نصرتی (1384). راهنمای استفاده از نشانه‌های نقطه‌گذاری، تهران: امیرکبیر.
معین، محمد (1364). فرهنگ فارسی، تهران: امیرکبیر.
نجفی، ابوالحسن (1371). غلط ننویسیم: فرهنگ دشواری‌های زبان فارسی، تهران: مرکز نشر دانشگاهی.
نیما یوشیج (1373). مجموعه کامل اشعار، گردآوری و تدوین سیروس طاهباز، تهران: نگاه.