پژوهشی زبان و ادبیات فارسی
تحلیل و نقد کتاب ادبیات معاصر ایران (نثر)

محمود بشیری

دوره 14، شماره 30 ، خرداد 1393، صفحه 1-15

چکیده
  چکیده پیرامون ادبیات معاصر ایران، اعم از نظم و نثر، در این سه دهة اخیر بعد از انقلاب اسلامی ایران، ‌‌کتاب‌‌های متعدد و متنوعی نوشته و منتشر شده است. هریک از این آثار، از جهاتی درخور توجه و بررسی‌اند و نیز دارای ویژگی‌‌های خاص خود هستند که در جای خود استفاده می‌شوند. از بین این آثار گوناگون، ادبیات معاصر ایران (نثر) از محمد‌‌رضا ...  بیشتر

شناسنامه علمی شماره و فهرست مقالات زبان و ادبیات فارسی
نقد کتاب گزیدة تاریخ بیهقی

حکیمه دبیران؛ اعظم برامکی

دوره 14، شماره 30 ، خرداد 1393، صفحه 17-33

چکیده
  چکیده گزیدة تاریخ بیهقی، با شرح و توضیح نرگس روان‌‌پور، یکی از کتاب‌های موفقی است که استادان و دانشجویان رشتة زبان و ادبیات فارسی برای تدریس در مقطع کارشناسی به آن توجه بسیاری داشته‌اند. اهمیت تاریخ بیهقی و توجه روزافزون به گزیدة مذکور و نقش این گزیده در آشنایی دانشجویان زبان و ادبیات فارسی با این اثر ارزش‌مند، نگارندگان را بر ...  بیشتر

شناسنامه علمی شماره و فهرست مقالات زبان و ادبیات فارسی
نقد و تحلیل کتاب نقد تطبیقی ادیان و اساطیر در شاهنامة فردوسی، خمسة نظامی و منطق‌الطیر

مهدی دشتی

دوره 14، شماره 30 ، خرداد 1393، صفحه 35-55

چکیده
  چکیده این نوشتار، با هدف بررسی و نقد کتابِ نقد تطبیقی ادیان و اساطیر در شاهنامة فردوسی، خمسة نظامی و منطق‌الطیر، نوشتة حمیرا زمردی، استادیار دانشگاه تهران، فراهم آمده است. حاصل این بررسی این است که اولاً، مبنای کار نویسنده در این کتاب، پذیرش بی‌‌علت و غیرعلمی نظریه‌ای است که از جانب برخی غربیان، در باب ادیان و اساطیر و ارتباطشان ...  بیشتر

شناسنامه علمی شماره و فهرست مقالات زبان و ادبیات فارسی
نقدی بر کتاب با چراغ و آینه

احمد رضایی

دوره 14، شماره 30 ، خرداد 1393، صفحه 57-73

چکیده
  با چراغ و آینه دومین اثر شفیعی کدکنی دربارۀ جنبه‌های گوناگون شعر معاصر فارسی است. این اثر، به گفتۀ مؤلف، تکملۀ ادوار شعر فارسی است. کتاب مذکور مجموعه‌ای است از تاریخ ادبیات، نقد ادبی، و ادبیات تطبیقی. در این مقاله، جنبه‌های گوناگون ساختاری و محتوایی اثر، شامل ویژگی‌های برجسته و برخی کاستی‌های احتمالی آن، مانند عنوان اثر، کامل‌نبودن ...  بیشتر

پژوهشی زبان و ادبیات فارسی
نقد دستور زبان فارسی از دیدگاه رده‌شناسی

سهیلا فرهنگی

دوره 14، شماره 30 ، خرداد 1393، صفحه 75-88

چکیده
  چکیده دستور زبان فارسی از دیدگاه رده‌شناسی نوشتة شهرزاد ماهوتیان و ترجمة مهدی سمائی، از سلسله‌کتاب‌هایی است که به‌منظور مقایسة زبان‌های گوناگون و بررسی آن‌ها، براساس معیارهای جهانی و فراگیر و فراهم‌کردن داده‌هایی واحد و نظام‌مند برای محققان زبان‌شناسی نظری و پژوهشگران رده‌شناسی نوشته شده است. این کتاب، از بعد پژوهشی کتاب ...  بیشتر

شناسنامه علمی شماره و فهرست مقالات زبان و ادبیات فارسی
نقد کتاب پسامدرنیسم در ادبیات داستانی ایران

عطاالله کوپال

دوره 14، شماره 30 ، خرداد 1393، صفحه 75-89

چکیده
  چکیده در پاره‌ای از کشورهای جهان، اواخر نیمة دوم قرن بیستم تا عصر حاضر با عنوان دورة پسا‌مدرن نام‌گذاری شده است. این نام‏گذاری سبب شد که فرهنگ، هنر، دانش، و کنش‌های اجتماعی این دوران در این جوامع، همواره با صفت پسا‌مدرن تلازم یابد. از این‌رو و به طریق اولی، ادبیات این عهد نیز با این صفت همراه شد و هریک از منتقدان و فیلسوفان غربی، ...  بیشتر

شناسنامه علمی شماره و فهرست مقالات زبان و ادبیات فارسی
نقد کتاب آیین ‌نگارش مقالة علمی ـ پژوهشی

ناصر نیکوبخت

دوره 14، شماره 30 ، خرداد 1393، صفحه 91-103

چکیده
  چکیده گرایش به مقاله‌نویسی در مجامع علمی کشور، به‌ویژه در بین استادان و دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه‌ها، ضرورت آشنایی با شیوه‌های نگارش با معیارهای علمی را امری اجتناب‌نا‌پذیر کرده است. آثاری همچون آیین نگارش مقالة علمی ـ پژوهشی اثر محمود فتوحی اقدامی بایسته برای پاسخ‌گویی به این ضرورت است. تدوین و تنظیم آثاری از این نوع ...  بیشتر