علمی- پژوهشی زبان و ادبیات عربی
تحلیل انتقادی ادبیات تطبیقی با تکیه بر مقارنۀ ملک‌الشعرای بهار و امیرالشعراء شوقی

شکوه‌السادات حسینی

دوره 14، شماره 33 ، اسفند 1393، صفحه 1-13

چکیده
  چکیدهادبیات و هنر همواره آینۀ تمام‌نمای روند فکری و اندیشۀ بشری و بهترین راه نفوذ در لایه‌های درونی هر جامعۀ انسانی‌اند. برای آشنایی با ارتباط میان جوامع و فرهنگ‌ها هم شایسته‌تر آن است که پژوهش‌گران از بده و بستان‌هایی که میان هنرمندان و نویسندگان در زمینۀ ادبیات و هنر صورت می‌گیرد استفاده کنند و میزان و سطح این روابط را محک بزنند. ...  بیشتر

علمی- پژوهشی زبان و ادبیات عربی
نگاهی پژوهشی به نصوص حیة من الأدب العربی المعاصر

فرهاد رجبی

دوره 14، شماره 33 ، اسفند 1393، صفحه 15-31

چکیده
  ایرانیان از دیرباز تا کنون، علاقه‌‌مند به کندوکاو در حوزة زبان و فرهنگ عربی بوده‌‌اند؛ این امر، علاوه بر ضرورت‌‌ها و پیش‌زمینه‌‌های دینی زبان عربی، تا حدود زیادی ناشی از گرایش ایرانی‌‌ها به شناسایی و بحث دربارة امور زیبایی‌شناسی و هنری است؛ از این‌‌ رو کم‌کم شاهد شکل‌‌گیری تدوین آثاری در این زمینه و به دنبال آن، شکل‌گیری ...  بیشتر

علمی- پژوهشی زبان و ادبیات عربی
نقد و بررسی الادب المقارن، دراسات تطبیقیه فی الادبین العربی و الفارسی

حجت رسولی

دوره 14، شماره 33 ، اسفند 1393، صفحه 33-48

چکیده
  الادب المقارن، اثر محمد سعید جمال‌الدین، ازجمله آثار قابل توجه در موضوع ادبیات تطبیقی است که نخستین‌بار در 1990 منتشر شد. نویسنده مباحث را با رویکرد مکتب فرانسه و با تأکید بر ادبیات فارسی و عربی نگاشته است. اگرچه این اثر مشخصات کتاب درسی را ندارد، ولی با توجه به اهمیت مباحث آن و با عنایت به این‌که به عنوان کتاب کمک‌درسی قابل استفاده ...  بیشتر

علمی- پژوهشی زبان و ادبیات عربی
المرایا المحدبة (من البنیویة إلى التفکیک): نقد ودراسة

شاکر عامری

دوره 14، شماره 33 ، اسفند 1393، صفحه 49-67

چکیده
  الملخصبعد اتصال العرب بالمدنیة الغربیة عن طریق الغزو الاستعماری للدول الغربیة الإمبریالیة واطلاعهم على الحضارة الغربیة الزائفة عن کثب بواسطة البعثات الثقافیة المتوالیة والمستمرة منذ عهد محمد علی باشا حتى یومنا هذا إلى الدول الغربیة، انبهر عدد لابأس به من المثقفین والأدباء العرب، قبل الحرب العالمیة الثانیة وبعدها، بالتقدم الغربی ...  بیشتر

علمی- پژوهشی زبان و ادبیات عربی
نقد و بررسی المدارس الادبیة و مذاهبها نوشتة یوسف عید

صلاح‌الدین عبدی

دوره 14، شماره 33 ، اسفند 1393، صفحه 49-67

چکیده
  مکاتب ادبی و روش‌ها، اهداف، و ویژگی‌های آن رهاورد مغرب‌‌زمین است. با وجود این، باید به بررسی مکاتب غربی همت گماشت. در این راستا مؤلف شرقی، که برای نگارش مکاتب ادبی تلاش می‌کند، نباید ویژگی‌های بومی و محلی را در اثر خود فراموش کند. یوسف عید در کتاب المدارس الادبیة و مذاهبها، که در دو جلد نوشته شده است، انواع مکاتب ادبی غرب را بررسی ...  بیشتر

علمی- پژوهشی زبان و ادبیات عربی
نقدی بر تاریخ الأدب العربی فی العصرین المملوکی و العثمانی

صادق عسکری

دوره 14، شماره 33 ، اسفند 1393، صفحه 69-92

چکیده
  چکیدهنقد و تحلیل انتقادی تولیدات علمی باعث شناساندن نقاط ضعف و قوت تألیفات گذشتگان گردیده، و درنتیجه اجتناب از نقاط ضعف و تقویت نقاط قوت را به دنبال خواهد داشت. بنابراین، می‌توان گفت که رسیدن به کمال مطلوب در تدوین منابع دانشگاهی فقط پس از نقدهای سازنده میسر است. بر این اساس و به درخواست شورای بررسی متون پژوهشگاه علوم انسانی وزارت ...  بیشتر

علمی- پژوهشی زبان و ادبیات عربی
نقد و بررسی سرفصل درس متون نظم و نثر رشتة زبان و ادبیات عربی در مقطع کارشناسی و ضرورت بازنگری در آن

عیسی متقی‌زاده؛ کبری روشنفکر؛ سجاد اسماعیلی

دوره 14، شماره 33 ، اسفند 1393، صفحه 93-108

چکیده
  چکیدهسرفصل درسی به منزلة یکی از ارکان اصلی آموزش، در کنار راه‌بردهای تدریس و کتاب‌‌های مناسب، می‌‌تواند نقش به‌‌سزایی در تحقق و پیش‌برد اهداف هر درس داشته باشد. یکی از دروس پایة رشتة زبان و ادبیات عربی در مقطع کارشناسی، که نقش کارامدی در تقویت مهارت‌‌های ترجمه، خواندن، ذوق ادبی، و سبک‌شناسی دارد، درس «متون نظم و نثر عربی» ...  بیشتر

علمی- پژوهشی زبان و ادبیات عربی
نقد و بررسی الفنون الأدبیة و أعلامها فی النهضة العربیة الحدیثة

دانش محمدی؛ خلیل پروینی

دوره 14، شماره 33 ، اسفند 1393، صفحه 109-125

چکیده
  چکیدهالفنون الأدبیة و أعلامها فی النهضة العربیة الحدیثة از جمله مهم‌ترین آثار أنیس الخوری المقدسی است که در آن به تحلیل فنون نثری و أعلام آن در اواخر قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم می‌پردازد. این جستار می‌کوشد با بررسی این کتاب بر اساس معیارهای تألیف کتاب آموزشی، نقاط مثبت و منفی این اثر را به عنوان پژوهشی در حوزة تاریخ ادبیات ...  بیشتر

علمی- پژوهشی زبان و ادبیات عربی
تحلیل انتقادی الاتجاهات والحرکات فی الشعر العربی الحدیث

فرامرز میرزایی؛ حسین ابویسانی

دوره 14، شماره 33 ، اسفند 1393، صفحه 147-169

چکیده
  چکیدهتألیف کتابی فراگیر دربارة شعر امروز عرب کاری بس دشوار می‌نماید، زیرا گسترة جغرافیایی، تاریخی و موضوعی آن امکان چنین آفرینشی را فراهم نمی‌آورد. از این رو هر کتابی که در این زمینه نوشته شده است فقط بخشی از نیاز فراگیران و خواهندگان را در سطوح گوناگون برآورده می‌کند. کتاب الاتجاهات والحرکات فی الشعر العربی الحدیث نوشتة «سلمی ...  بیشتر

علمی- پژوهشی زبان و ادبیات عربی
نقد و بررسی مناهج النقد الأدبیّ الحدیث: رؤیة إسلامیّة

سیّد فضل‌الله میرقادری

دوره 14، شماره 33 ، اسفند 1393، صفحه 127-141

چکیده
  آثار منتشرشده در زمینة نقد ادبی دو دسته‌اند: دستة اول آثاری است که جنبة پژوهشی دارد و با بررسی زوایای گوناگون نقد ادبی و بر اساس یکی از شیوه‌های نقد ادبی به ارزیابی آثار می‌پردازد. دستة دوم کتاب‌هایی است که با طرح بعضی از مباحث اصولی و اساسی نقد ادبی صبغة آموزشی دارد. مناهج النقد الأدبی الحدیثاز نوع دوم است که در این مقاله، به سبب ...  بیشتر