علمی- پژوهشی فلسفه
نقد و بررسی کتاب رویکرد استاد مطهری به علم و دین

عبدالرزاق حسامی‌فر

دوره 14، شماره 31 ، شهریور 1393، صفحه 1-11

چکیده
  یکی از موضوعات بسیار مهم مطرح در فلسفۀ علم و فلسفۀ دین، نسبت میان علم و دین است. این نسبت در دو حوزه مورد توجه قرارمی‎گیرد: نیاز انسان به هر دو و تقابل میان گزاره‎های آن دو در توصیف قوانین طبیعت. این مسئله از حوزۀ بررسی عمیق استاد مطهری بیرون نبوده‎است؛ چنان‎که می‎توان اشتغال بدان را در آثار ایشان ردیابی کرد و این کاری است که ...  بیشتر

علمی- پژوهشی فلسفه
نگاه طبیعی به عرفان نقد و بررسی کتاب عرفان و فلسفه

سیدحسین حسینی

دوره 14، شماره 31 ، شهریور 1393، صفحه 13-45

چکیده
  هدف این مقاله1 معرفی و نقد و بررسی اجمالی عرفان و فلسفه اثر والتر ترنس استیس است. او در این کتاب پس از اشاره به هدف، شیوه، پیشینه، و روش کار خود درصدد پی‌افکندن طرحی نو است. استیس، بر اساس یک برنامة پژوهشی مشخص، نخست به مفروضات و تعریف اصطلاحات لازم می‌پردازد تا زمینه برای نقطة ثقل کتاب، یعنی ویژگی‌ها و وجوه مشترک تجربه‌های عرفانی ...  بیشتر

علمی- پژوهشی فلسفه
بازشناسی گزاره‌های هرمنوتیک فلسفی و بررسی و نقد آن

فرهاد زیویار؛ احسان شاکری خوئی؛ امیر اعتمادی بزرگ

دوره 14، شماره 31 ، شهریور 1393، صفحه 47-66

چکیده
  چکیده ابتناء مطالعات و پژوهش‌های انسانی و اجتماعی بر الگوهای روش‌شناختی یکی از ضرورت‌های حوزة علوم انسانی در حال حاضر شده است. مکاتب، نحله‌ها و متفکران مختلف و تأثیرگذاری در این حوزه با دغدغة یادشده به مطالعه و تحقیق اشتغال دارند. یکی از این الگوهای روشی، روش‌های کیفی، تفهمی و به طور خاص روش هرمنوتیک است. این روش که به انواع و اقسام ...  بیشتر

علمی- پژوهشی فلسفه
معرفی، نقد، و بررسی کتاب فرهنگ فلسفة دکارت

سیدمصطفی شهرآیینی

دوره 14، شماره 31 ، شهریور 1393، صفحه 67-85

چکیده
  در مقالة پیش رو ــ چنان‌که از عنوانش پیداست ــ می‌خواهیم به معرفی، نقد، و بررسی فرهنگ فلسفة دکارت، نوشتة جان‌کاتینگم و با ترجمة علی افضلی بپردازیم. جان کاتینگم، دکارت‌شناس و مترجم آثار دکارت، این کتاب را با عنوان A Descartes Dictionary به سال 1993 نوشته و انتشارات Blackwell آن را منتشر کرده است. این کتاب را دکتر علی افضلی، مترجم اعتراضات و پاسخ‌ها، ...  بیشتر

علمی- پژوهشی فلسفه
نقد و بررسی کتاب هیدگر، از طریق پدیدارشناسی به سوی تفکر

محمدجواد صافیان

دوره 14، شماره 31 ، شهریور 1393، صفحه 87-103

چکیده
  کتاب هیدگر، از طریق پدیدارشناسی به سوی تفکر اولین اثر تفسیری ‌ـ ‌تحلیلی سیر تفکر هیدگر به زبان انگلیسی و تنها اثر به این زبان است که حاوی مقدمه‌ای است از هیدگر که در جواب پرسش‌های نویسنده از او نگاشته شده است. روش نویسنده تفسیر تحلیلی و همدلانۀ تفکر هیدگر بر اساس سی اثر اعم از کتاب و مقاله از دوره‌های مختلف اندیشۀ اوست. نویسنده در ...  بیشتر

علمی- پژوهشی فلسفه
نقد ترجمۀ کتاب نیچه و فلسفه

محمدتقی طباطبائی؛ شاهو رحمانی

دوره 14، شماره 31 ، شهریور 1393، صفحه 105-119

چکیده
  با توجه به حجم گستردۀ ترجمۀ آثار فلسفی به زبان فارسی، در این مقاله با بررسی یکی از ترجمه‌های کلاسیک فلسفی در نظر بوده تا نخست، با ذکر برخی معیارهای کلیِ نادیده‌گرفته‌شده در این دست کارها، نقدی عمومی بر روند کلی ترجمه‌های فلسفی بیان شود و سپس بر اساس معیارهای داده‌شده در این نقد به طور خاص ترجمۀ نیچه و فلسفه ژیل دلوز از سوی خانم لیلا ...  بیشتر

علمی- پژوهشی فلسفه
نقد و بررسی کتاب مقدمه‌ای بر فلسفۀ قرون وسطی

عبدالله غلامرضا کاشی

دوره 14، شماره 31 ، شهریور 1393، صفحه 121-132

چکیده
  مقدمه‌‌ای بر فلسفۀ قرون وسطی گزارشی است دربارۀ بعضی از مفاهیم بنیادین فلسفه، مثل ایمان و وحی، خدا، استعلائیات، نفس و ... نزد برخی از اندیشمندان برجستۀ سده‌های میانی، همچون آنسلم و توماس آکویناس. نویسندۀ اثر در اغلب مباحث، ضمن اشاره به ریشه‌های بحث در دورۀ باستان، نشان داده است که چگونه عالمان مسیحی با بهره‌گرفتن از دیدگاه‌های فیلسوفان ...  بیشتر