نوع مقاله : پژوهشی

نویسنده

استادیار ادبیات عربی، دانشگاه گیلان

چکیده


ایرانیان از دیرباز تا کنون، علاقه‌‌مند به کندوکاو در حوزة زبان و فرهنگ عربی بوده‌‌اند؛ این امر، علاوه بر ضرورت‌‌ها و پیش‌زمینه‌‌های دینی زبان عربی، تا حدود زیادی ناشی از گرایش ایرانی‌‌ها به شناسایی و بحث دربارة امور زیبایی‌شناسی و هنری است؛ از این‌‌ رو کم‌کم شاهد شکل‌‌گیری تدوین آثاری در این زمینه و به دنبال آن، شکل‌گیری فرصت‌های نقد هستیم. در حوزة زبان و ادبیات، نقد به معنای داوری، ارزیابی، و بیان نقاط ضعف و قوت صرفاً محدود به آثار هنری و آفرینش‌‌های ادبی نیست؛ بلکه آثاری که به بررسی این محصولات می‌‌پردازد یا مجموعه‌هایی که گلچینی از آن‌ها را در خود گرد می‌‌آورد نیز در چهارچوب نقد واقع می‌‌شود. نصوص حیّة من الأدب العربی المعاصر یکی از مجموعه‌‌هایی است که آثار منظوم و منثوری را از ادبای معاصر عربی در خود جمع کرده است. این کتاب به قلم فرامرز میرزایی، عضو هیئت علمی دانشگاه بوعلی سینای همدان، به نگارش درآمده است. نگارنده در جستار حاضر بر آن است تا با نگرشی منتقدانه ابعاد شکلی و محتوایی اثر را ارزیابی کند؛ با این هدف که بیان امتیازات و کاستی‌‌های این اثر، بتواند راه‌گشای تدوین اثری بهتر در چاپ‌های بعدی یا نمونه‌‌های مشابه شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

A research –based view on the book entitled" NOSOUC HAYYAH MEN AL ADAB AL ARABI AL MOASER"written by Doctor Faramarz Mirzaee .

نویسنده [English]

  • Farhad Rajabi

چکیده [English]

Abstract
From ancient time, Iranians were interested in searching in the realm of Arabic language and culture. It happens because of the necessities and religious background of Arabic language, to some extent is due to Iranian trend toward getting new knowledge, also it relates to the discussion of aesthetics and art. Therefore, gradually we have observed some works in these domains and as a result the chance to criticize them.
In the domain of language and literature, criticizing means evaluation, judgment, and stating advantages and disadvantages, is not limited to artistic or literary works ,but it also deals with the works that investigate or collect these products,
The book entitled  NOSOUC HAYYAH MEN AL ADAB AL ARABI AL MOASER is one of the collections that we can find contemporary Arabic prose and poems writers. The book is written by Doctor Faramarz Mirzaee Associate Professor from Boali Sina University, Hamadan. The present article has a critical view on this book, and tries to evaluate it based on appearance and content. By declaring the merits and demerits of the work, the main purpose of the article is to help to promote the quality of the book for coming edition and publication. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Key words: contemporary literature
  • Nosouce Hayyah men Aladaab muaser
  • Faramarz mirzaei
منابع
آذرشب، محمدعلی (2005). مجلة ثقافتنا مجلة رابطة الثقافة و العلاقات الإسلامیة للدراسات و البحوث، رؤیة السید الشهید الصدر لمسألة التنمیه، المجلد 2، العدد 7.
آذرنوش، آذرتاش (1383). فرهنگ معاصر عربیـ فارسی، تهران: نشر نی.
ابن هشام، جمال‌الدین (1378). مغنی اللبیب، ج 1، قم: سیدالشهداء.
اسماعیل، عزالدین (لا‌تا). الشعر العربی المعاصر، قضایاه و ظواهره الفنیة و المعنویة، بیروت: دارالثّقافة.
بلقزیز، عبدالإله (2011). الدولة فی الفکر الإسلامی المعاصر، بیروت: مرکز دراسات الوحدة العربیة.
جحا، میشال (1995). خلیل مطران بادرة التجدید فی الشعر العربی الحدیث، بیروت: المؤسسة الجامعیة للدراسات و النشر و التوزیع.
جحا، میشال خلیل (1999). أعلام الشعر العربی الحدیث، بیروت: دارالعودة.
خلیل، ابراهیم (2011). مدخل لدراسة الشعر العربی الحدیث، عمان: دار المسیرة للنشر و التوزیع و الطباعة.
الدوری، عبدالعزیز (2009). أوراق فی التأریخ و الحضارة، بیروت: مرکز دراسات الوحدة العربیة.
رضایی نبرد، امیر (1389). «سبک‌های حروف‌نگاری»، کتاب ماه هنر، ش 15.
الزیات، احمد و آخرون (1429). المعجم الوسیط، طهران: مؤسسة الصادق للطباعة و النشر.
سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه‌ها (سمت) (1389). گزیدة شیوه‌نامة تدوین و آماده‌سازی منابع درسی و علمی، تهران: سمت.
صالح، فخری (1997). الشعر العربی فی نهایة القرن، بیروت: المؤسسة العربیة للدراسات و النقد.
غلامحسین‌زاده، غلامحسین (1390). راهنمای ویرایش،تهران: سمت.
الفاخوری، حنا (لاتا). الجامع فی تأریخ الأدب العربی، بیروت: دارالجیل.
فتوحی، محمود (1388). آئین نگارش مقالة علمیـ پژوهشی، تهران: سخن.
الفرخ، محمد زرقان (2007). الواضح فی الإنشاء العربی، دمشق: دار هبة و هدی.
الملائکة، نازک (2007). قضایا الشعر المعاصر، بیروت: دار العلم للملایین.
میرزایی، فرامرز (1382). نصوص حیة من الأدب العربی المعاصر، همدان: دانشگاه بوعلی سینا.