نوع مقاله : پژوهشی

نویسنده

استادیار مرکز تحقیق‌و توسعه علوم‌انسانی سمت

چکیده

آموزش ‌و پرورش تطبیقی از مباحث مهم در علوم تربیتی است. دستاوردهای آموزش ‌و پرورش تطبیقی در اصلاح نظام‌های آموزشی کاربرد بسیاری دارد، به همین دلیل به این موضوع در اغلب کشورها توجه شده است. در زبان فارسی کتاب‌های متعددی در این ‌باره نوشته ‌شده که یکی از این کتاب‌ها آموزش ‌و پرورش مقایسه‌ای تألیف شراره حبیبی است که می‌تواند به عنوان یکی از منابع درسی آموزش ‌و پرورش تطبیقی استفاده شود. از ویژگی‌های مثبت این کتاب از نظر فنی، حروف مناسب و خوانا، صفحه‌آرایی خوب، و قطع و طرح جلد مناسب است. از نظر محتوایی نیز سلیس و روان بودن متن، هماهنگی عنوان‌ها و مطالب، و بیان مطالب به‌ نحو مختصر و مفید از ویژگی‌های مثبت کتاب است. از کاستی‌های کتاب می‌توان به قدیمی بودن مطالب و استفاده نکردن از منابع جدید و دست ‌اول، نقل قول مطالب از سایر کتاب‌ها بدون تحلیل و بررسی، و آوردن برخی مطالب غیرمرتبط با آموزش ‌و پرورش تطبیقی اشاره کرد. همین‌طور استفاده نکردن از تصویر، جدول، و نمودار از نارسایی‌های دیگر کتاب است. در پایان مقاله پیش‌نهادهایی کاربردی ارائه ‌شده است که با استفاده از آن‌ها می‌توان کیفیت کتاب را بهبود بخشید

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

An Analysis of Comparative Education Textbook

نویسنده [English]

  • Mohammad Armand

چکیده [English]

 
Comparative education is one of the most important issues in educational science. The finding of  which  them Is applied in improving educational systems.  Therefore it is of paramount importance to many countries. Many books have been written about comparative education in iran the one of them by sharareh habibi it can be use in comparative education courses.
This book will be analysis  in this article.The positive aspects of this book are the appropriate  and readable font, appropriate  page layout, good cover design and good format. In terms of content the book is clear and its content matched its tittles despite these strengths , the book suffers a number of short comings, for instance, it doesn't include new references and a lot of citations are given without proper analysis. Moreover some themes witch are irrelevant to comparative education are seen in the book. Another noticeable flaw in the book is that it didn’t use visual aids(pictures, graphs,…).some suggestions  on how the quality of the book are given at the end of this
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • An Analysis of Comparative Education Textbook
آرمند، محمد و حسن ملکی (1391). مقدمه‌ای بر شیوة طراحی و تألیف کتب درسی دانشگاهی، تهران: انتشارات سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه‌ها (سمت).
آقازاده، احمد (1390). آموزش ‌و پرورش تطبیقی، تهران: انتشارات سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه‌ها (سمت).
بری، مارک و دیگران (1390). پژوهش‌های تطبیقی در آموزش ‌و پرورش، رویکرد و روش، ترجمة عباس معدن‌دار و عفت عباسی، تهران: آییژ.
حبیبی، شراره (1391). آموزش و پرورش مقایسه‌ای، تهران: آوای نور.
فرجاد، محمدعلی (1388). آموزش ‌و پرورش تطبیقی، تهران: رشد.
محسن‌پور، بهرام (1389). آموزش ‌و پرورش تطبیقی (مبانی، اصول و روش‌ها)، تهران: انتشارات سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه‌ها (سمت).
 
Bray, M., B. Adamson and M. Mason (eds.) (2014). Comparative education research: Approaches and methods, Vol. 32, Springer.
Cowen, R. and A. M. Kazamias (eds.) (2009). International handbook of comparative education, Vol. 22, Springer Science & Business Media.
Lepionka, M. E. (2003). Writing and developing your college textbook, Atlantic Path Pub.
Manzon, M. (2011). Comparative education: The construction of a field, Vol. 29, Springer Science & Business Media.
UNESCO, I. (2010). World Data on Education. Principles and general objectives of education. Retrieved April, 28, 2012.