علمی- پژوهشی علوم تربیتی
بررسی و نقد کتاب «آموزش ‌و پرورش مقایسه‌ای»

محمد آرمند

دوره 15، شماره 37 ، اسفند 1394، صفحه 1-15

چکیده
  آموزش ‌و پرورش تطبیقی از مباحث مهم در علوم تربیتی است. دستاوردهای آموزش ‌و پرورش تطبیقی در اصلاح نظام‌های آموزشی کاربرد بسیاری دارد، به همین دلیل به این موضوع در اغلب کشورها توجه شده است. در زبان فارسی کتاب‌های متعددی در این ‌باره نوشته ‌شده که یکی از این کتاب‌ها آموزش ‌و پرورش مقایسه‌ای تألیف شراره حبیبی است که می‌تواند به عنوان ...  بیشتر

علمی- پژوهشی علوم تربیتی
بایسته‌های ترسیم و تحلیل منطقی نظام فضایل و رذایل اخلاقی (نقد و تحلیل کتاب اخلاق اسلامی؛ مبانی و مفاهیم)

سید حسین حسینی

دوره 15، شماره 37 ، اسفند 1394، صفحه 17-45

چکیده
  تبیین فضایل و رذایل اخلاقی در اسلام همواره یکی از دغدغه‌های مؤلفان کتاب‌های اخلاق اسلامی بوده است، اما باید بتوان این مهم را همراه با تحلیل و ترسیم «نظام اخلاقی» در اسلام پیش برد تا نهایتاً به توضیح معقولی از آن دست یافت؛ در غیر این صورت نمی‌توان ادعا کرد مکتب اسلام در ارائة مجموعة وسیعی از دستورات و احکام اخلاقی الهی از برنامه ...  بیشتر

علمی- پژوهشی علم اطلاعات و دانش‌شناسی
بررسی و نقد کتاب «کتابخانه‌های‌دیجیتال: مبادلۀ اطلاعات»

حمیدرضا رادفر؛ سولماز نوری

دوره 15، شماره 37 ، اسفند 1394، صفحه 47-67

چکیده
  امروزه امکان دسترسی به مجموعة گسترده‌ای از اطلاعات سازمان‌دهی‌شده اهمیت به‌سزایی دارد. کتاب‌خانة دیجیتال مبحثی نو و پراهمیت در همین حوزه است که توجه به آن به‌ نوعی در همة زمینه‌های علمی و دانشگاهی راه‌گشاست. کتاب کتاب‌خانه‌های دیجیتال: مبادلۀ اطلاعات نیز تلاشی ارزش‌مند در همین راستاست. از این‌ رو در مقالة حاضر سعی شده است ...  بیشتر

علمی- پژوهشی علوم تربیتی
نقد و بررسی کتاب «تعلیم و تربیت در نهج البلاغه»

عباسعلی رستمی‌نسب

دوره 15، شماره 37 ، اسفند 1394، صفحه 69-85

چکیده
  اهمیت این نقد به لحاظ موضوع تعلیم و تربیت در نهج‌البلاغه و گنجانده شدن آن در واحدهای درسی دورة کارشناسی ارشد و دکتری فلسفة تعلیم و تربیت اسلامی است. هدف نقد پژوهشی این اثر شناسایی نقاط قوت و ضعف آن به منزلة کتاب دانشگاهی و اصلاح موارد پیش‌نهادی و کامل‌تر شدن آن برای استفاده در دوره‌های آموزشی و پژوهشی تحصیلات تکمیلی است. روش نقد استنادی ...  بیشتر

علمی- پژوهشی علوم تربیتی
بررسی و نقد کتاب «طراحی آموزش اثربخش»

سید عباس رضوی

دوره 15، شماره 37 ، اسفند 1394، صفحه 87-107

چکیده
  با توجه به اهمیت طراحی آموزش و نقش آن در ایجاد محیط یادگیری مؤثر، امروزه سازمان‌های مختلف تجاری، صنعتی، خدماتی و بسیاری از مراکز آموزشی به طراحی آموزشی توجه خاصی مبذول داشته‌اند. به‌ رغم گسترش روزافزون طراحی آموزشی در مجامع علمی جهانی، منابع علمی و متون درسی معتبر به زبان فارسی که نیازهای متخصصان و دانشجویان را برآورده کنند انگشت‌شمارند. ...  بیشتر

علمی- پژوهشی علوم تربیتی
نقدی بر کتاب «نگرشی کاربردی بر: روشهای تدریس و هنر معلمی»

حسین عبداللهی

دوره 15، شماره 37 ، اسفند 1394، صفحه 109-129

چکیده
  هدف این مطالعه ارزش‌یابی، نقد و تحلیل کتابی در حوزة تدریس و تربیت ‌معلم است. در ارزش‌یابی کتاب از روش تحلیل محتوا استفاده شده است. نمونة بررسی‌شده کتاب نگرشی کاربردی بر: روش‌های تدریس و هنر معلمی تألیف غلامعلی سرمد است. متن کتاب به زبانی ساده و روان تدوین شده است. محتوا بین فصول پانزده‌گانة کتاب نسبتاً خوب و متعادل توزیع شده است. ...  بیشتر

علمی- پژوهشی علوم تربیتی
بررسی و نقد نظریه «نظارت آموزشی در راستای رشد حرفه‌ای معلمان»

بیژن عبداللهی

دوره 15، شماره 37 ، اسفند 1394، صفحه 131-148

چکیده
  نظارت آموزشی مفهوم گسترده‌ای است که فعالیت‌های یادگیری ضمن خدمت را در بر می‌گیرد. این مقاله به توصیف کلی اثر و مبانی فکری نظریة نظارت آموزشی و نقد و ارزیابی آن پرداخته است. در تحلیل این نظریه، بهشکاف بیننظریه و دنیای واقعی مدرسه اشاره شده است. کاربرد نظریه به این معنی نیست که باید چیزی فراتر از تجارب روزانة مدیران انجام شود؛ بلکه ...  بیشتر

علمی- پژوهشی علوم تربیتی
طراحی درس «اخلاق فناوری اطلاعات» برای دانشجویان علوم تربیتی

سمانه سادات موسویان؛ محمدرضا نیلی؛ حسن ملکی

دوره 15، شماره 37 ، اسفند 1394، صفحه 149-166

چکیده
  هدف این پژوهش طراحی درس «اخلاق فناوری اطلاعات» با استفاده از نیازسنجی دانشجویان و تعیین سرفصل‌های درس مربوطه است و در این راستا به طراحی این درس برای دانشجویان علوم تربیتی گرایش تکنولوژی آموزشی در مقطع کارشناسی ارشد پرداخته است. روش پژوهش به این ترتیب بوده است که نخست با مطالعة همه‌جانبة منابع، به‌ویژه اسناد بالادستی، مؤلفه‌های ...  بیشتر

علمی- پژوهشی علوم تربیتی
بررسی و نقد کتاب «انگیزش در یادگیری و آموزش: نظریه‌ها و کاربردها»

احد نویدی

دوره 15، شماره 37 ، اسفند 1394، صفحه 167-180

چکیده
  اهتمام به تأمین ویژگی‌های مطلوب کتب دانشگاهی بسیار مهم تلقی می‌شود. هدف نقد حاضر، فراهم ساختن بازخوردهای ضروری و شناخت کاستی‌ها و نقاط قوت اثر یادشده است. برای ارزش‌‌یابی این اثر از چهارچوب شورای بررسی متون و کتب علوم انسانی استفاده شد. نتیجة ارزیابی نشان داد که اغلب فصول مقدمه، خلاصه، تمرین، آزمون، تصویر و جمع‌بندی نهایی ندارند. ...  بیشتر

علمی- پژوهشی علوم تربیتی
تحلیل انتقادی الگوهای تغییر برنامه‌ درسی

سید محمدحسین حسینی؛ محمود مهرمحمدی؛ غلامرضا حاج حسین‌نژاد؛ نادر سلسبیلی

دوره 15، شماره 37 ، اسفند 1394، صفحه 199-235

چکیده
  هدف این مقاله تحلیل انتقادی الگوهای تغییر برنامه‌های درسی بود. برای تحقق این هدف، از روش پژوهش «کاوشگری فلسفی انتقادی» استفاده شد. جامعه آماری دربرگیرنده کلیه منابع اعم از کتابها، مقالات، مطالعات و پژوهش‌های مرتبط با موضوع بود که حداکثر ممکن منابع به روش نمونه‌گیری هدفمند به عنوان نمونه انتخاب شدند. داده های موردنیاز از طریق ...  بیشتر