نوع مقاله : پژوهشی

نویسنده

دانشیارعلوم‌تربیتی دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده

اهمیت این نقد به لحاظ موضوع تعلیم و تربیت در نهج‌البلاغه و گنجانده شدن آن در واحدهای درسی دورة کارشناسی ارشد و دکتری فلسفة تعلیم و تربیت اسلامی است. هدف نقد پژوهشی این اثر شناسایی نقاط قوت و ضعف آن به منزلة کتاب دانشگاهی و اصلاح موارد پیش‌نهادی و کامل‌تر شدن آن برای استفاده در دوره‌های آموزشی و پژوهشی تحصیلات تکمیلی است. روش نقد استنادی ـ تحلیلی بر اساس الگوی پیش‌نهادی نقد شورای بررسی متون و کتب علوم انسانی پژوهشگاه در چهارچوب معرفی کلی، تحلیل ابعاد شکلی (امتیازات و کاستی‌ها) و تحلیل محتوایی (امتیازات و کاستی‌ها) انجام شده است. نتایج نشان می‌دهد که اثر از لحاظ موضوع‌ها و شرح مستندات تأییدشده است، اما از نظر جامعیت محتوا و تطبیق با سرفصل وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و ژرف‌اندیشی در همة مباحث مربوط به دیدگاه تربیتی امام علی (ع) در نهج‌البلاغه، نیاز به تجدید نظر اساسی دارد. هم‌چنین محتوای کتاب همة دیدگاه‌های امام علی (ع) را در ابعاد گوناگون تعلیم و تربیت پوشش نداده است؛ به همین علت عنوان کتاب به نسبت محتوا بسیار کلی و وسیع است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Book review: A review of the book “education in NahjulBalagha”

نویسنده [English]

  • AbbasAli RostamiNasab

چکیده [English]

This study is attempted to review the book “education in NahjulBalagha” by “AbdAlmajidZahadat”. The importance of this review is in its topic concerning education in NahjulBalagha. The significance of this review is also due to the point that this subject is the academic unit both in master’s and PhD programs in philosophy of Islamic education. The objective of this research review is to detect the strengths and weaknesses of the work as an academic textbook and to help it be corrected and completed so as to be used in education and research courses of higher education. The review method was citation analysis based on the review model proposed by Institute of Humanities and Cultural Studies, the council for investigation of humanities books and texts. In this model, a “general introduction”is provided and then “form analysis (advantages and shortcomings)” and “content analysis (advantages and shortcomings)” are carried out. The research results reveal that this book is approved concerning its topics and expressing and explaining the documentations. However, regarding content comprehensiveness and its compatibility with the curriculum presented by the ministry of science, research and technologyand thorough and deep consideration of the discussions relevant to Imam Ali’s educational viewpoint in NahjulBalagha requires fundamental revision. Moreover, the content of the book doesn’t cover all viewpoints of Imam Ali in various dimensions of education and training. Therefore, the title of this book is too general for its content.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: NahjulBalagha
  • Education
  • AbdAlmajidZahadat
  • content comprehensiveness
  • compatibility of subject with content
قرآن کریم.
ابوطالبی، مهدی (1383). تربیت دینی از دیدگاه امام علی (ع)، قم: مرکز انتشارات مؤسسة آموزش و پژوهش امام خمینی (ره).
ادیب، علی ‌محمدحسین (1362). راه و روش تربیت از دیدگاه امام علی (ع)، ترجمة سید محمد رادمنش، تهران: مؤسسة انجام کتاب.
انصاری، محمدعلی (1392). منشور تربیت: شرح نامة 31 نهج‌البلاغه، مشهد: بیان هدایت نور.
پاک‌روان، علی (1393). اثبات ولایت علی (ع) به روایت اهل سنت، مشهد: انتشارات آستان قدس رضوی.
حسن‌زاده آملی، حسن (1383). انسان کامل از دیدگاه نهج‌البلاغه، قم، نشر الف. لام. میم.
دلشاد تهرانی، مصطفی (1381). مکتب مهر: اصول تعلیم و تربیت در نهج‌البلاغه، تهران: دریا.
رفیعی، بهروز (1377). «کتاب‌شناسی موضوعی تعلیم و تربیت»، فصل‌نامة حوزه و دانشگاه، قم، س 4، ش 14 و 15.
رفیعی، بهروز (1381). کتاب‌شناسی توصیفی ـ تحلیلی، تعلیم و تربیت در اسلام (گزیدة منابع عربی)، مرکز مطالعات تربیت اسلامی وزارت آموزش و پرورش و پژوهشکدة حوزه و دانشگاه
زهادت، عبدالمجید (1380). تربیت در نهج‌البلاغه، قم: انتشارات مرکزی تبلیغات اسلامی حوزة علمیه.
سلطان الواعظین شیرازی، محمد (1392). شب‌های پیشاور در دفاع از حریم ولایت، قم: پیام مقدس.
شریف الرضی، محمد‌بن حسین (بی‌تا). نهج‌البلاغه (سخنان علی بن ابی‌طالب (ع))، به تحقیق صالح صبحی، قم: مؤسسة دارالهجره.
شورای عالی انقلاب فرهنگی (1390). سند تحول بنیادین آموزش و پرورش، تهران: شورا.
طالقانی، سیدمحمود (بی‌تا). نهج‌البلاغه، تهران: کتاب‌فروشی بینش.
علوی، سیدحمیدرضا (1393). تربیت در قرآن و نهج‌البلاغه، کرمان: انتشارات دانشگاه شهید باهنر.
فرهادیان، رضا (1378). مبانی تعلیم و تربیت در قرآن و احادیث، قم: بوستان کتاب.
کوربن، هانری (1384). تاریخ فلسفة اسلامی (متن کامل)، ترجمة جواد طباطبایی، تهران: کویر.
مجد فقیهی، محمدعلی (1380). درآمدی بر انسان‌شناسی نهج‌البلاغه، تهران: پژوهشکدة فرهنگ و معارف.
مطهری، مرتضی (1354). سیری در نهج‌البلاغه، تهران: رودکی.
مظلومی، رجبعلی (1366). با تربیت مکتبی آشنا شویم، تهران: امیرکبیر.
ملکاوی فتحی، حسن (1380). گامی به سوی نظریه‌پردازی در تعلیم و تربیت اسلامی، ترجمة غلامرضا متقی‌فر و اسدالله طوسی، قم: مؤسسة آموزشی و پژوهشی امام خمینی.
میرزامحمد، علی‌رضا (1380). در بارگاه آفتاب (نهج‌البلاغه در ادب پارسی)، تهران: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی