نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری دانشگاه تربیت مدرس

2 هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

هدف این پژوهش طراحی درس «اخلاق فناوری اطلاعات» با استفاده از نیازسنجی دانشجویان و تعیین سرفصل‌های درس مربوطه است و در این راستا به طراحی این درس برای دانشجویان علوم تربیتی گرایش تکنولوژی آموزشی در مقطع کارشناسی ارشد پرداخته است. روش پژوهش به این ترتیب بوده است که نخست با مطالعة همه‌جانبة منابع، به‌ویژه اسناد بالادستی، مؤلفه‌های حال و آیندة اخلاق فناوری در ایران استخراج شده و با توجه به مؤلفه‌های به دست آمده، پرسش‌نامه در دو قالب برای دانشجویان و کارشناسان طراحی شد. پس از این‌که متخصصان مربوطه پرسش‌نامه را تکمیل کردند، هشت مؤلفه برای نیازسنجی دانشجویان تعیین شد. این هشت مؤلفه عبارت‌اند از: کلیات، تاریخچة اخلاق فناوری اطلاعات، آزادی دسترسی، مالکیت معنوی، حریم خصوصی، امنیت اطلاعات، اعتبار اطلاعات و نهاد خانواده. با تحلیل پرسش‌نامه‌های دانشجویان، اهداف و سرفصل‌های درس مشخص شدند. با تحلیل نتایج حاصل از نیازسنجی دانشجویان، میزان اهمیت مقوله‌های اخلاق فناوری اطلاعات در درس مربوطه تعیین شد و با بهره‌گیری از نظرسنجی متخصصان و نیازسنجی دانشجویان، اهداف دوره تعیین و طراحی درس اخلاق فناوری بر اساس الگوی کمپ انجام شد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Needs assessment and IT ethics course designing for Educational science students

نویسندگان [English]

  • Samaneh sadat musavian 1
  • Mohammad reza nili 2
  • Hasan Malaki 2

چکیده [English]

Objectives: This study is responding to the needs of higher education to some interdisciplinary and applied courses such as information technology ethics. To do this, we considered only the students of educational technology. Methodology: First, with studying all aspects references, especially upper documentation, present and future components in technology ethics were obtained in Iran. With respect to the obtained components, questionnaire was designed in two forms for students and teachers. After experts and students of educational technology course filled the questionnaire, the result was analyzed and topics were determined and based on this, technology ethic course, based on fundamental principles of camp model, was designed. Findings: Based on teachers and students need analysis the assessment and analysis of documents and available resources, objectives and lesson topics of IT ethics and priority of lesson topics obtained. Results: Based on assessing the result of students need analysis and experts' opinion analysis and based on obtained lesson topics, objectives were determined and based on Kemp model, IT ethics were designed. In these design available fundamental steps in this model specialized for IT ethics course.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Key words: Information technology ethics
  • applied ethics
  • instructional design
  • Higher Education
 
ACM/IEEE CS joint curriculum Task Force (1991). Curicula 1991, IEEE Computer Society Press.
ACM/IEEE CS joint curriculum Task Force (2005). Curricula 2005, IEEE Computer Society Press.
Adams, Don (1988). “Extending the educational planning discourses”, Comparative education review, Vol. 32, No. 4.
Annas, j. (1991). “Ethics and morality”, Encyclopedia of ethic, Vol. 1.
Baldwin, M. M. (1975). Portraits of Complexity, Battelle Memorial Institute: Columbus: Ohio.
Calluzzo, Vincent, J. Cante and J. Charles (2004). “Ethics in Information Technology and Software Use”, Journal of Business Ethics, Vol. 51, Is 3.
Conway, Paul (2011). Ethics and Information Technology, academic units, University of Michigan, Course: SI 410. Available at: http://www.umich.edu
Heersmink, R., Eck Hoven and Berg Jan van (2011). “Bibliometric mapping of computer and information ethics”, Ethics Inf Technol, No. 13
Helmer, O. (1981). “An experimental application of the Delphi method to the use of experts”, management science, No, 9.
Ingrid, J. Guerra (2007). Standards and Ethics in Human Performance Technology, Handbook of Human Performance Technology, ISPI Michigan General Session, Southfield, Mi.
Kemp, J. E., G. R. Morrison and S. V Ross (1994). Design effective instruction, NewYork: Macmillan.
Kemp, Model (2009). “The Instructional Design”, at: www.instructionaldesign. org/models /kemp_model .html
Lin, H. (2007). The ethics of instructional technology: issues and coping strategies experienced by professional technologists in design and training situations in higher education, Oklahoma State University, Education Tech Research Dev.
Merriam-Webster's Collegiate Dictionary (2008). Latest Edition, G. & C, Merriam Company, available at: http://www.merriam-webster.com/info/faq.htm
Molina, Pablo (2012). Ethics in Technology Management, Georgetown University, Course: MPTM 500-01, Available at: http://campus.georgetown.edu
PhD programs in Ethics and Technology. (2013). Twente University, Faculty of Behavioral Sciences Department of Philosophy, Enschede the Netherlands. 3TU.Centre for Ethics and Technology, Available at: http:// http://ethicsandtechnology.eu/education/phd_program/
Verschoor, C. (2000). “Can an ethic code change behavior”, Strategic finance, Vol. 82, No.1.