نویسنده

استادیارزبان‌و ادبیات فرانسۀ دانشگاه بوعلی‌سینا

چکیده

از نیمه‌های دهۀ ١۳۶۰ تا کنون، نزدیک به ۸۰ عنوان کتاب در حوزه‌های زبان و ادبیات فرانسه، مترجمی فرانسه، آموزش زبان فرانسه و اخیراً مطالعات فرانسه توسط متخصصان دانشگاهی این حوزه‌ها و به همت مراکز نشر دانشگاهی به چاپ رسیده‌اند. در این میان، سهم انتشارات «سمت» حدود ۴۰ عنوان، سهم «مرکز نشر دانشگاهی» قریب به ٢۵ عنوان و سهم انتشارات دانشگاه‌ها حداکثر ۱٥ عنوان بوده است. اگر این ارقام کمابیش دقیق باشند، باید نتیجه گرفت که ما در زمینۀ تولید کتاب‌های درسی برای گرایش‌های مختلف زبان فرانسه، حتی از نظر کمّی عملکرد درخشانی نداشته‌ایم. ۸۰ کتاب در طول سی سال یعنی کم‌تر از سه کتاب در سال، برای چهار گرایش. البته در سال‌های اخیر بخش زیادی از نیروی ما صرف فعالیت‌هایی مثل نگارش مقاله، برگزاری همایش، شرکت در کنفرانس‌های داخلی و خارجی، هم‌کاری با ناشران غیردانشگاهی و ... شده است. اما با وجود ١١ گروه زبان فرانسه در دانشگاه‌های دولتی و بین ۶ تا ٩ گروه در دانشگاه‌های آزاد، و با احتساب میانگین ٥ عضو تمام‌وقت برای هر گروه، این پیش‌فرض که ما در تولیدات دانشگاهی از رشد کمّی برخوردار بوده‌ایم یک‌سره بی‌اعتبار به‌نظر می‌رسد.

موضوعات

عنوان مقاله [English]

سرمقاله

نویسنده [English]

  • Maziar MOHAYMENI