نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه تربیت مدرس تهران

2 دانشجوی دکتری علوم قرآن و حدیث تربیت مدرس

چکیده

 
یکی از معیارهای مهم در ارزیابی مقالات علمی، اعم از پژوهشی و ترویجی، انتخاب عنوان مناسب است. صاحب‌نظران روش‌شناسی پژوهش‌های علمی معیارهایی ازقبیل جزئی‌بودن، گویایی، جذابیت، اختصار، دقت، و تازگی را برای عناوین مقالات پژوهشی برشمرده‌اند که پای‌بندی به این معیارها در انتخاب عناوین مقالات پژوهشی ضروری است. در مقالة حاضر، برای یافتن پاسخ این مسئله که نویسندگان و داوران مقالات علمی در حوزة دین‌پژوهی تا چه حد به معیارهای انتخاب عنوان توجه داشته‌اند، با روشی آمیخته از توصیف، تطبیق، و نقد، عناوین 86 مقاله از مقالات فصل‌نامۀ علمی ـ پژوهشی علوم حدیث را، برای نمونه، براساس معیارهای یادشده، ارزیابی و نقد کرده‌ایم تا از این ره‌گذر، ضمن بیان میزان توجه یا بی‌توجهی مؤلفان و داوران به این معیارها، شیوة درست انتخاب عناوین علمی برای مقالات پژوهشی دینی را نیز در پژوهش‌های آتی تبیین کنیم.
 
 

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Review Articles: The Title of Articles in the Hadith Science from the Perspective of Research Methodology (A Case Study: The Academic Journal of Hadith Sciences)

نویسندگان [English]

  • Ali Hajikhani 1
  • Nowrooz Amini 2

چکیده [English]

One of the main criteria in the evaluation of the academic papers, either periodical or promoting, is the selection of the appropriate title. The masters of methodology of the scientific researches have introduced several criteria such as particularity, felicity, attraction, brevity, accuracy and novelty for the titles of the academic papers which are necessary to observe. In this article we try to find an answer to this question that how much the authors and the reviewers of the academic papers in religious studies observed these criteria for choosing the titles of their papers by using a combination of description, comparison, and critique of the titles of 86 papers from the Periodic Journal of Hadith Science as a sample for review and evaluation based on the mentioned criteria so that in this way, we will explain the correct method for choosing the titles of the academic papers in the field of religious studies while we consider the amount of the attention or neglect of the authors and the reviewers to these criteria.
 
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Methodology
  • the Principles of the Writing Academic Papers
  • the Title of Paper Criticism
  • the Periodic Journal of Hadith Science
آخوند‌زاده، شاهین و دیگران (1386)، مبانی نگارش علمی، تهران: مرز فکر.
استاپلتون، پل (1379)، نگارش مقالات پژوهشی، ترجمۀ محمدباقر شمسی، کرمانشاه: طاق‌بستان.
ایازی، سید محمدعلی (1385)، «نقد و بررسی ضرب قرآن»، فصل‌نامۀ علوم حدیث، س 11، ش 41، تابستان.
بابازاده‌اقدم، عسگر و حسین خانی‌کلقای (1392)، «نقدی بر شیوۀ مقدمه‌نویسی در مقالات ادبیات فارسی»، پژوهش‌نامۀ انتقادی متون و برنامه‌های علوم انسانی، س 13، ش 27، تابستان.
بست، جان (1366)، روش‌های تحقیق در علوم تربیتی، ترجمة حسن‌پاشا شریفی و نرگس طالقانی، تهران: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی.
حاجی، حمزه (1386)، بررسی تحلیلی اسباب ورود حدیث نبوی در صحاح سته و کتب اربعه، پایان‌نامۀ کارشناسی‌ارشد علوم قرآن و حدیث، قم: دانشکدۀ الهیات و معارف اسلامی دانشگاه قم.
حاجی، حمزه (1388)، «گونه‌شناسی، اعتبار و معایب سبب ورود حدیث»، فصل‌نامۀ علوم حدیث، س 14، ش 54، زمستان.
حبیبی، اسماعیل و زهره میرحسینی (1387)، «نگارش مقالات علمی با رعایت معیارهای ISI (مؤسسة اطلاعات علمی)»، فصل‌نامۀ دانش‌شناسی (علوم کتاب‌داری و اطلاع‌رسانی و فناوری اطلاعات)، س 1، ش 2، پاییز.
حری، عباس (1378)، آیین نگارش علمی، تهران: نهاد کتاب‌خانه‌های عمومی کشور.
حیاتی، زهیر و رحیم علیجانی (1389)، نگارش مقاله و گزارش سایر انتشارات علمی، تهران: چاپار.
خاکی، غلامرضا (1391)، روش تحقیق در مدیریت (با رویکرد پیمایشی)، تهران: فوژان.
خسروجردی، محمود (28 تیر 1393)، «چکیدۀ شیوه‌نامۀ A.P.A»، دست‌رسی در
˂http://journal.bpj.ir/ViewContent.aspx?PageID=18˃.
رستمی، محمدحسن (1389)، «باران در روایات»، فصل‌نامۀ علوم حدیث، س 15، ش 58، پاییز.
رضایی، رمضان (1388)، «بر مرکب خیال»، فصل‌نامۀ بهارستان سخن (ادبیات فارسی)، س 4، ش 13، بهار و تابستان.
رضی، احمد (1391)، «پژوهش‌های مسئله‌محور در مطالعات ادبی»، دوفصل‌نامۀ فنون ادبی، س 4، ش 1، بهار و تابستان.
زنجانی، برات (1386)، «اتیمولوژی واژۀ مسلمان»، فصل‌نامۀ بهارستان سخن، س 3، ش 9، بهار.
ستوده، غلامرضا (1371)، مرجع‌شناسی و روش تحقیق در ادبیات فارسی، تهران: سمت.
سرمد، زهره و دیگران (1378)، روش‌های تحقیق در علوم رفتاری، تهران: برگه.
سیف، علی‏‌اکبر (1375)، روش تهیۀ پژوهش‌نامه در روان‌‏شناسی و علوم تربیتی، تهران: دانشگاه آزاد اسلامی رودهن.
ظریف، فرهاد (28 تیر 1393)، «راه‌نمای تهیۀ مقالات فصل‌نامۀ علمی‌ ـ ‌تخصصی مهندسی مکانیک جامدات»، دست‌رسی در  http://pcbj.mihanblog.com/post/page/61˃˂.
عسکری، صادق (1389)، «نقدی بر انتخاب موضوع و عنوان مقاله در مجلات علمی ـ پژوهشی زبان و ادبیات عربی»، مجلۀ زبان و ادبیات عربی، س 1، ش 2، بهار و تابستان.
علیزاده، ولی‌اله و محمدعلی قاسمی (1390)، شیوۀ مقاله‌نویسی، قم: مرکز فقهی ائمة اطهار.
فتوحی، محمود (1389)، آیین نگارش مقالۀ علمی پژوهشی، تهران: سخن.
فرامرز قراملکی، احد (1383)، اصول و فنون پژوهش در گسترۀ دین‌پژوهی، قم: مدیریت حوزۀ علمیه.
فرامرز قراملکی، احد (1390)، روش‌شناسی مطالعات دینی، مشهد: دانشگاه علوم اسلامی رضوی.
فرانکفورد، چاوا و دیوید نچمپاس (1381)، روش‌های پژوهش در علوم اجتماعی، ترجمۀ فاضل لاریجانی و رضا فاضلی، تهران: سروش.
فرزند وحی، جمال و محمدجعفر شهروزی (1387)، «اسباب ورود حدیث در کافی»، فصل‌نامۀ سفینه، س 5، ش 19، تابستان.
کیوی، ریمون و لوک‌‌‌وان کامپنهود (1370)، روش تحقیق در علوم اجتماعی، ترجمۀ عبدالحسین نیک‌گهر، تهران: فرهنگ معاصر.
محمدی، هاشم (1390)، «یک منظومه با دو نام متفاوت»، فصل‌نامۀ بهارستان سخن، س 7، ش 18، پاییز و زمستان.
مصلائی‌پور یزدی، عباس و محسن دیمه‌کار گراب (1389)، «گونه‌شناسی روایات تفسیری امام رضا»، فصل‌نامۀ حدیث‌پژوهی، س 2، ش 3، بهار و تابستان.
معرفت، محمدهادی (1391)، علوم قرآنی، قم: مؤسسۀ فرهنگی تمهید.
موسوی‌نسب، سید محمدصادق (1390)، «فرضیه کجا لازم است؟»، دوفصل‌نامۀ پژوهش، س 3، ش 2، پاییز و زمستان.
میرزایی، خلیل (1390)، شیوۀ علمی مقاله‌نویسی، تهران: جامعه‌شناسان.
نادری، عزت‌اله و مریم سیف‌نراقی (1375)، روش‌های تحقیق و چگونگی ارزش‌یابی آن در علوم انسانی، تهران: بدر.
نکونام، جعفر (1382)، روش تحقیق کتاب‌خانه‌ای با تأکید بر علوم اسلامی، قم: دانشگاه قم.
نکوئیان، علی‌اکبر (1390)، «چگونه یک مقالۀ علمی بنویسیم؟»، مجلۀ جراحی استخوان و مفاصل ایران، ش 35.
هال، جرج. م. (1378)، چگونه یک مقالة علمی بنویسیم؟، ترجمۀ نورالدین پیرمؤذن و دیگران، تهران: مترجمین.
یداله‌پور، بهروز (1386)، «روایات ضرب قرآن به قرآن در ترازوی نقد»، فصل‌نامۀ علوم حدیث، س 12، ش 44، تابستان.