نوع مقاله : پژوهشی

نویسنده

استادیار دانشگاه کردستان

چکیده

نقد و بررسی آثار علمی باعث شناساندن ویژگی‌ها و کاستی‌های آن‌ها و درنتیجه دوری از نقاط ضعف و تأکید بر نقاط قوت را درپی خواهد داشت و بی‌تردید ارتقای کیفیت کتاب‌های دانشگاهی فقط با نقادی صریح، سازنده، و کنارگذاشتن تعارفات میسر خواهد شد. بر این اساس و بنا به درخواست شورای بررسی متون پژوهشگاه علوم انسانی، کتاب دراسة منهجیة فی ترجمة الصحف و المجلات اثر استاد محترم عدنان طهماسبی مورد نقد و بررسی قرار گرفته است. نتایج به‌دست‌آمده از بررسی اثر مذکور بر این موضوع دلالت دارد که این کتاب مانند اکثر تألیفات انسانی امتیازات و کاستی‌هایی دارد که در شکل و محتوا نمودار شده است. ازجمله امتیازات این اثر داشتن پیش‌گفتار، فهرست مطالب، مراجع معتبر، معادل‌یابی خوب برخی اصطلاحات سیاسی و ورزشی، و روانی و رسایی ترجمه به‌جز در برخی از موارد است که به‌صورت مفصل دربارة آن‌ها بحث شده است. نبود تقسیم‌بندی دقیق موضوعی، نداشتن تمرینات مناسب، عدم حرکت‌گذاری، اشکالات تایپی، شتاب‌زدگی، و عدم ویرایش از کاستی‌های این کتاب به‌شمار می‌رود که باعث بروز ضعف‌های زیادی در عدم انطباق ترجمة فارسی با متن عربی شده است. در پایان نیز پیش‌نهاداتی برای رفع کاستی‌ها و نادرستی‌ها ارائه شده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

‌Translation Criticism: “The Arabic Textbook for Teaching Translation of Books and Newspaper (“Derâsat manhajiyye fi tarjomate al-sohof wa al-majallât”)

نویسنده [English]

  • Mohammad Reza Azizipour

چکیده [English]

Translation Criticism[WU1] : “The Arabic Textbook for Teaching Translation of Books and Newspaper”[1]
The study and criticism of the scientific works lead to the recognition of their characteristics and disadvantages; therefore, it results in avoiding shortcomings and emphasizing on the strong points. Undoubtedly, this will cause to improve the quality of the academic textbooks when the criticism is done clearly and constructively. Accordingly, and based on the request of the Iranian Council for Reviewing Books and Text on Human Sciences, the book titled: “The Arabic Textbook for Teaching Translation of Books and Newspaper” written by Adnan Tahmasebi has been criticized. The results of this study state that this book has some advantages and some disadvantages as well which are studied in the form and content. The advantages include preface, list of content, reliable resources, appropriate equivalences for some political and sport expressions, accuracy and fluency of the translation except in some cases which are discussed in detail. The lack of careful subject division, the shortage of suitable practices, none of notation, typing mistakes, hastiness, and lack of edition are the disadvantages of this book which result in many deficiencies in non-compatibility of the Persian Translation with the Arabic text. Finally, some suggestions are presented for the improvement of this work.[1]  “Derâsat manhajiyye fi tarjomate al-sohof wa al-majallât”

کلیدواژه‌ها [English]

  • Criticism
  • Arabic Newspaper
  • Translation
  • Content
  • Tahmasebi
انطوان الیاس، الیاس (1377)، القاموس العصری، ترجمة مصطفی طباطبایی، تهران: کتاب‌فروشی‌ اسلامیه.
انیس، ابراهیم و دیگران (1372)، المعجم الوسیط، تهران: دفتر نشر فرهنگ اسلامی.
آذرنوش، آذرتاش (1379)، فرهنگ معاصر عربی ـ فارسی، تهران: نشر نی؛ چاپار.
جر، خلیل (1373)، المعجم العربی الحدیث؛ فرهنگ لاروس، ترجمة حمید طبیبیان، ج 1 و 2، تهران: چاپ‌خانة سپهر.
شمس‌آبادی، حسین (1381)، الترجمة بین النظریة و التطبیق من العربیة الی الفارسیة، تهران: چاپار فرزانگان.
طبیبیان، حمید (1378)، فرهنگ فرزان فارسی ـ عربی، تهران: فرزان روز.
طهماسبی، عدنان (1387)، دراسة منهجیة فی ترجمة الصحف و المجلات، تهران: جهاد دانشگاهی.
عزیزی‌‌‌پور، محمدرضا (1393)، المصطلحات المتداولة فی الصحافة العربیة، تهران: سمت.
غفرانی، محمد (1388)، قاموس عصری فی المصطلحات الحدیثة، تهران: امیرکبیر.
غفرانی، محمد و مرتضی آیت‌‌الله‌زاده شیرازی (1381)، فرهنگ اصطلاحات روز، تهران: امیرکبیر.
قیم، عبدالنبی (1385)، فرهنگ معاصر عربی فارسی، تهران: فرهنگ معاصر.
میرزایی، نجف‌علی (1379)، فرهنگ اصطلاحات معاصر، قم: دار الثقلین.