نوع مقاله : علمی- پژوهشی

نویسنده

استادیار ادبیات عربی دانشگاه پیام نور

چکیده

سرزمین اندلس (اسپانیای کنونی)، با طبیعتی سرزنده و زیبا، ادیبان بزرگی را در دامان خود پرورده است؛ همانانی که میراث ادبیات عربی را در زمینه‌‏های گوناگون از فرهنگ، تمدن، شعر، ادب، حکمت، زهد، و تصوف پُربارتر کرده‏‌اند. سرزمینی که نماد شوق و اشتیاق به وطن و سرزمین مادری است. ازاین‏رو، بزرگان و سردمداران شعر و ادبِ آن دیار به تقلید و پیروی از شاعران و ادیبان مشرق‌‏زمین همت گماشتند و آثاری گران‏‌بها از خود به‌‏جای گذاشتند که هر متفکری را به اندیشه وامی‏‌دارد و، ازآن‏‌جاکه ادبیات از محیط تأثیر می‏‌پذیرد و فرمان‏روایان آن دیار نیز از مسلمانان بودند، رنگ‌‏وبوی اسلامی به‌‏خود می‏‌گیرد و مدایح نبوی و رسائل نبوی و شعر جهاد و استقامت رونق خاصی پیدا می‏‌کند. بنابراین، لازم است در ادبیات و تاریخ این دورة مهم غور شود و قدمی هرچند کوچک در این میدان برداشته شود. نگارندة مقاله به‏‌دنبال آن است تا کتاب فی الأدب الأندلسی را نقد و تنقیح و تصحیح و نکات قوّت و ضعف آن را بررسی کند؛ به امید آن‌‏که در هرچه پُربارترشدن کتاب قدمی برداشته شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Critical Attitude Towards "Fi Alandlsy Literature” Book

نویسنده [English]

  • Ebrahim Namdari

Associate Professor, Payam-e-Noor University

چکیده [English]

Land of Andalusia (Spain Current) with a lively and beautiful nature has nurtured many scholars; those scholars who enhanced the Arabic literacy's heritage in different fields such as culture, civilization, poetry, literature, philosophy, asceticism, and Sufism. That Land was a symbol of home and homeland territory. Therefore,  the Great poets and literature followers imitated precious works of poets and literature in East and created precious works which make every intellectual ponder. . Since the environment affects literature and rulers of that land were also Muslims, literature becomes Islamic in nature. Therefore, concepts such as  prophetic praise, Letter of prophetic poetry, poetry of  and endurance or jihad have gained momentum.  In so doing,  it is necessary and important to delve into the literature and history of this period and take steps in the field. The author of the article aims to review "Fi Alandlsy literature" and enumerate its weaknesses and strengths. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Middle literature
  • Mohammad Rizwan Aldayh
  • hispania
  • poetry
  • acrostic
  • Critic
ابن‌‏عقیل، بهاءالدین عبدالله (بی‏تا)، شرح ابنعقیل علی ألفیة ابنمالک، المجلد الثانی، بیروت: دار إحیاء التراث العربی.
البرازی، مجد محمد الباکیر (1987)، فقه اللغة، عمان: دار مجدلاوی للنشر و التوزیع.
الجرجانی، عبدالقاهر (1987)، دلائل الإعجاز (فی علم المعانی)، تصحیح محمد عبده و محمد محمود الترکزی الشنقیطی، بیروت: دار المعرفة.
الجنابیّ، أحمد نصیّف (2010)، نوافذ علی فقه اللغة العربیة، اربد: عالم الکتب الحدیث.
الدایة، محمد رضوان (1421)، فی الأدب الأندلسی، دمشق: دار الفکر.
دلاور، علی (1385)، روشهای تحقیق در روانشناسی و علوم تربیتی، تهران: پیام نور.
الربیعی، أحمد حاجم (2013)، الغُربة و الحنین فی الشعر الأندلسی، بیروت: الدار العربیة للموسوعات.
رضایی نبرد، امیر (1389)، «سبک‏‌های حروف‏ نگاری، کتاب ماه هنر، ش 15.
شلبی، أحمد (1432)، کیف تکتب بحثا أو رسالة؟، قم: ذوی القربی.
الصالح، صبحی (1960)، دراسات فی فقه اللغة، الطبعة العاشرة، بیروت: دار العلم للملایین.
ضیف، شوقی (1972)، البحث الأدبی: طبیعته، مناهجه، أصوله، مصادره، القاهرة: دار المعارف.
العزابی، أبوالقاسم، الأسدی فوزی و أبوقیلة بشیر (1987)، دلیل الباحث، طرابلس: المنشأة العامة للنشر و التوزیع و الاعلان.
عسگری، صادق (1393)، «نقدی بر تاریخ الأدب العربی فی العصرین المملوکی و العثمانی»، پژوهشنامة انتقادی متون و برنامه‏های علوم انسانی، س ۱۴، ش ۴.
غلام‏حسین‌‏زاده، غلام‏حسین (1390)، راهنمای ویرایش، تهران: سمت.
قطب، سید (1433)، النقد الأدبی أصوله و مناهجه، قم: ذوی القربی.
معلوف، لویس (1379)، المنجد فی اللغة، تهران: فرحان.
موسوعة الشعر العربی.