نوع مقاله : پژوهشی

نویسنده

عضو هیئت علمی دانشگاه اصفهان

چکیده

«اعراب­القرآن­الکریم» درسی است که در طی آن، آیات قرآنی تجزیه و ترکیب می­شوند و دانشجویان ضمن بررسی صرفی و نحوی واژه­های قرآن کریم، در فهم مفاهیم آیات نورانی قرآن کریم توانمند می­شوند. این علم اگرچه درمیان علوم قرآنی پیشینه­ای دیرینه دارد و از دانشمندان قدیم و جدید علوم عربی و قرآنی از دیرباز تألیفات ارزشمندی ­زیرعنوان «اعراب­القرآن» یا «معانی­القرآن» و یا نرم­فزار «اعراب­القرآن» دردسترس­علاقه­مندان است، جای­یک­مجموعةدرسی اعراب­القرآن بسیارخالی بود؛ که این مهم رامؤلف توانمند جناب­آقای علی حاجی­خانی به­خوبی به­انجام رسانده است. در مقالة حاضر، ضمن معرفی اجمالی کتاب و بیان نقاط قوت و ارائة پاره­ای اصلاحات پیشنهادی، راه برای چاپ مجدد کتاب و استمرار این اثر ارزشمند فراهم شده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Book Review: E’rāb al-Quran al-Karim

نویسنده [English]

  • Seyyed Reza Najafi

Faculty Member of Isfahan University

چکیده [English]

This article is a review on the book E’rāb al-Quan al-Karim( in which the book mentioned in the title has been reviewed briefly, than the strong points of the book have been represented, and finally there are some suggestions for improving the book with the hope to follow in the future.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: E’rāb
  • Holy Quran
  • Review
  • morphology and syntax