نوع مقاله : پژوهشی

نویسنده

دانشیار گروه زبان وادبیات عربِ دانشگاه رازی کرمانشاه

چکیده

نویسنده دراین­­کتاب500 بیت­ازاشعار عرب راکه متأثر و  مأخوذ ازکلام علی(ع) است، برگزیده و برای هر بیت شاهدی از کلام علی (ع) نقل کرده است.
از آنجا که این تلاش بسی مغتنم و ارزشمند و گامی بلند در تبیین عمق و اعتلای کلام علی (ع) و میزان تأثیر اندیشه­های آن حضرت(ع) در آثار ادبی است، به­نظر می­رسد اگر نقد و ارزیابی شود، در رسیدن به هدف خود موفق­تر خواهد بود. از محاسن­کتاب، کم­بودن غلط چاپى وشرح برخى مفردات دشوار ذیل شواهد است.
کتاب در ایران چاپ شده ولی به زبان عربی است؛ بدیهی است اگر به زبان فارسی می­بود و اشعار شاعران و عبارات منسوب به علی (ع) به فارسی ترجمه می­شد، طیف گسترده­تری ازمخاطب را در ایران دربرمی­گرفت، هرچندکه این کتاب در جهان عرب می­تواند راه خود را به­سوی خواننده باز کند.
از نقایص­کتاب، ارجاع کلام امام على (ع) به شرح ابن­ابى­الحدید و غررالحکم به جاى نهج­البلاغة، نقل اشعار شاعران ازمنابع دست دوم به­جاى دیوان­آنها، انتخاب نکردن شواهد بهتر از کلام حضرت على(ع)، تکرار برخى مضامین و ازهمه مهم­تر گسستگى ارتباط معنایى بین برخی اشعار شاعران ­و سخن حضرت على(ع) است که به­عنوان شاهدى براى تأثیرپذیرى از کلام آن حضرت(ع) نقل شده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Adab al-Amsal v-al-Hekam

نویسنده [English]

  • Vahid Sabzianpoor

Associate professor, Rāzi University, Arabic Language and Literature Department

چکیده [English]

This article is a review of the book Adab al-Amsal v-al-Hekam(A Collection of Proverbs and Maxims). In this book, the author has selected more than 500 verses of Arabic poems which are derived from and influenced by Imam Ali’s words; moreover, he has represented an example from Imam Ali’s words for each verse.
Among the advantages of the book, are less mistakes in spelling and providing explanations for some difficult terms at the bottom of the provided example.
Although the book has been published in Iran, written in Arabic language. If the book were in Persian and if the poets’ poems and words attributed to Imam Ali were translated in Persian, it would address a wide range of people in Iran.
Among the defects of this book are: to quote Imam Ali’s word from Sharh-e Ibn-e Abi al-Hadid and Ghorar al-Hekam rather than Nahj al-Balāgha, to quote poetry poems from secondhand sources, not selecting the better examples from Imam Ali’s words, repetition some themes, and specially the semantic irrelevance between some poems and Imam Ali’s words which have been represented as an example of impressionability from his words.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Nahj al-Balāgha
  • arabic poem
  • arabic proverbs