نوع مقاله : علمی- پژوهشی

نویسنده

عضو هیئت علمی گروه باستان‌شناسی، دانشگاه کاشان، گرایش پیش از تاریخ

چکیده

فرهنگ و هنر ایران آن‌چنان پیچیده و غنی است که بیش از یک‌سده است که پژوهش‌گران به کشف و توصیف و توضیح آن پرداخته‌اند و هم‌چنان نیز دروصف آن قلم می‌زنند. کتاب تاریخ فرهنگ و هنر ایران نیز ازجمله کتاب‌هایی در این زمینه است که برای معرفی فرهنگ و هنر ایران در دوران پیش‌ از اسلام به دانشجویان و علاقه‌مندان تهیه و تدوین شده است. نگارنده در این کتاب تلاش کرده است تا با دیدگاهی درزمانی (Diachronic) به معرفی و بحث (هرچند مختصر) درمورد ابعاد مختلف هنر و فرهنگ ایران پیش‌ از اسلام بپردازد. چنین تلاش‌هایی قطعاً در آشنایی نسل جوان کشور با فرهنگ‌های گذشتۀ جامعۀ ایران و به‌ویژه ایران باستان مفید است و در وضعیت امروزی که بحران هویت گریبان جامعۀ ما را گرفته راه‌گشا خواهد بود. نوشتار حاضر نخست، این اثر را معرفی می‌کند و چهارچوب شکلی و محتوایی آن را بررسی و توصیف می‌کند. سپس، هم درمورد شکل و هم درمورد محتوا پیش‌نهادهایی را ارائه می‌کند که نگارنده امیدوار است درصورت به‌کارگیری آن‌ها در چاپ‌های بعدی کتاب، موجب بهبودی کیفی آن شود و نگارندگان کتاب را هرچه بیش‌تر به هدف اصلی‌شان نزدیک کند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

A Critical Review of History of Culture and Art of Iran (Before the Islam)

نویسنده [English]

  • Javad HoseinzadehSadati

Assistant Professor of Archaeology, Archaeology Department, University of Kashan

چکیده [English]

The culture and arts of ancient Iran is so rich that after a century, the researchers are still introducing them and yet they remained flourishing. The book of “History of Culture and Art of Iran (Before the Islam)” is one of the text that is prepared to introduce pre-Islamic culture and art of Iran to interested students and people. From diachronic point of view, this book has tried to introduce  different aspects of Pre-Islamic culture and arts of Iran briefly to the next generation. Today one the biggest problems all around the world, which includes us, is the crisis of identity, and such texts that introduce our ancient cultures to the new generations of students is necessary. This paper first reviews the format and content of the book, and then it proposes some points that can improve the next publications if the authors apply them.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Ancient Iran
  • Archaeology
  • art
  • Culture
  • History
آذرنوش، مسعود (1386)، «گزارش مقدماتی کاوش‌های لایه‌شناختی تپۀ هگمتانۀ همدان»، در: مجموعه‌مقالات نهمین گردهم‌آیی سالانۀ باستان‌شناسی ایران، ج 1، تهران: سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، معاونت پژوهشی، پژوهشکدۀ باستان‌شناسی.
دورتیه، ژان فرانسوا (1389)، انسان‌شناسی: نگاهی نو به تحولات جسمانی، فرهنگی و روان‌شناختی انسان، ترجمۀ جلال‌الدین رفیع‌فر، تهران: خجسته.
گیرشمن، رومن (1378)، سیلک، ترجمۀ اصغر کریمی، ج 1، تهران: انتشارات سازمان میراث فرهنگی.
گیرشمن، رومن (1389)، سیلک، ترجمۀ اصغر کریمی و آزیتا همپارتیان، ج 2، تهران: مرسل.
گیرشمن، رومن (۱۳۷۳)، چغازنبیل: زیگورات، ترجمۀ اصغر کریمی، ج 1، تهران: سازمان میراث فرهنگی کشور.
مستقیمی، علی‌اکبر و احمد دهقان (1394)، تاریخ فرهنگ و هنر ایران (پیش‌ از اسلام)، تهران: دانشگاه پیام‌نور.
ملازاده، کاظم و معصومه طاهری دهکردی (1390)، «تاریخچه، جایابی و ساختار هگمتانۀ مادی»، فصل‌نامۀ مطالعات شهر ایرانی ــ اسلامی، ش 6.
Biglari, F. (2007), “The Lower and Middle Paleolithic Occupations of Iran: A Brief Review”, in: Iran, Fragments from Paradise, Mexico City: Instituto Nacional de Antropologia e Historia.
Vahdatinasab, H. (2011), “Paleolithic Archaeology of Iran”, International Journal of Humanities, Vol 18 (2).