علمی- پژوهشی هنر
نقدی بر کتاب مقدمه‌ای بر آنالیز موسیقی آتنال

محمدرضا آزاده‌فر

دوره 17، شماره 4 ، مهر 1396، صفحه 1-17

چکیده
  کتاب مقدمه‌ای بر آنالیز موسیقی آتنال توسط انتشارات دانشگاه تهران به سال 1393 منتشر شد. این کتاب دارای چهار فصل است که سه فصل آغازین به معرفی مفاهیم اولیه در تجزیه‌وتحلیل موسیقی آتنال می‌پردازد و فصل چهارم مستقلاً به توصیف ساختار موسیقی دودکافونیک اشاره دارد. مهم‌ترین حسن کار نویسنده در زمینۀ انتخاب تألیف به‌جای ترجمه تلاش وی برای ...  بیشتر

علمی- پژوهشی باستان شناسی
نقدی بر کتاب باستان‌شناسی جوامع ایران باستان در هزارة سوم پ. م.

حسن باصفا؛ محمد صادق داوری

دوره 17، شماره 4 ، مهر 1396، صفحه 19-31

چکیده
  کتاب باستان‌شناسی جوامع ایران باستان در هزارة سوم پ. م. از کتب تخصصی مربوط به باستان‌شناسی هزارة سوم فلات ایران با نگاهی ویژه به حوزة جنوب شرقی ایران است. این کتاب را «انریکه اسکالونه» تألیف و «سیدمنصور سیدسجادی» ترجمه کرد و در انتشارات سمت با هدف تدریس یا مکملی برای درس باستان‌شناسی ایران در آغاز شهرنشینی منتشر شد. آن‌چه ...  بیشتر

علمی- پژوهشی هنر
بررسی و نقد کتاب تاریخ فرهنگ و هنر ایران (پیش ‌از اسلام)

جواد حسین‌زاده ساداتی

دوره 17، شماره 4 ، مهر 1396، صفحه 33-44

چکیده
  فرهنگ و هنر ایران آن‌چنان پیچیده و غنی است که بیش از یک‌سده است که پژوهش‌گران به کشف و توصیف و توضیح آن پرداخته‌اند و هم‌چنان نیز دروصف آن قلم می‌زنند. کتاب تاریخ فرهنگ و هنر ایران نیز ازجمله کتاب‌هایی در این زمینه است که برای معرفی فرهنگ و هنر ایران در دوران پیش‌ از اسلام به دانشجویان و علاقه‌مندان تهیه و تدوین شده است. نگارنده ...  بیشتر

علمی- پژوهشی هنر
تماشای تماشا نقدی بر کتاب عکاسی برای تماشا

محمد خدادادی مترجم‌زاده

دوره 17، شماره 4 ، مهر 1396، صفحه 45-58

چکیده
  نگارنده در این متن در تلاش است با بررسی هدف‌مند کتاب عکاسی برای تماشا براساس محورهای چهارگانة معرفی کلی اثر و مؤلف، تحلیل بیرونی و خاستگاه اثر و مؤلف آن، تحلیل درونی و جایگاه اثر، و نقد و ارزیابی اثر از جنبه‌های مختلف ارزش‌ها و کاستی‌های کتاب را شناسایی کند و بتواند سیمای مناسبی از ویژگی‌های کاربردی و شکلی آن به‌دست دهد. در این ...  بیشتر

علمی- پژوهشی باستان شناسی
بررسی و نقد ترجمة کتاب روش‌های میدانی در باستان‌شناسی

کوروش روستایی

دوره 17، شماره 4 ، مهر 1396، صفحه 59-77

چکیده
  در این مقاله یکی از کتاب‌‌های ترجمه‌شده در حوزۀ‌ باستان‌‌شناسی موردنقد و بررسی قرار گرفته است. این نوشته ماهیت و اهمیت کتاب اصلی را بررسی نمی‌کند، که در نوع خود کتاب معتبری است، بلکه هدف از آن بیان کاستی‌‌ها و ابهام‌هایی است که در نسخة ترجمه‌‌شده دیده می‌‌شود. مشکلات و کاستی‌‌های ترجمة کتاب موردبحث در چندین مقوله موردبحث ...  بیشتر

علمی- پژوهشی باستان شناسی
نقدی بر کتاب باستان‌شناسی پیش از تاریخ بین‌النهرین (میان‌رودان)

رحمت عباس نژادسرستی

دوره 17، شماره 4 ، مهر 1396، صفحه 79-98

چکیده
  منطقۀ هلال حاصل‌خیز، که نخستین یک‌جانشینی و اهلی‌‌گری توسط بشر در آن صورت پذیرفته است، در آسیای جنوب غربی قرار دارد. میان‌‌رودان، یکی از بخش‌‌های مهم این منطقه، نقش ویژه‌‌ای در رویدادهای معیشتی، اقتصادی، و اجتماعی دوران پیش از تاریخ داشته است. کتاب باستان‌‌شناسی پیش از تاریخ بین‌‌النهرین، همانند هر اثر دیگری، امتیازات و ...  بیشتر

علمی- پژوهشی هنر
نگارش آغازین و جایگاه آن در تطور فرهنگ و ادراک انسان نقدی بر کتاب شکل‌گیری و توسعة آغاز نگارش در ایران

وحید عسکرپور

دوره 17، شماره 4 ، مهر 1396، صفحه 99-112

چکیده
  این مقاله به بررسی و نقد کتاب شکل‌گیری و توسعۀ آغاز نگارش در ایران (از پیش‌نگارش تا آغاز ایلامی) اختصاص دارد. موضوع این کتاب یکی از بنیادین‌ترین بزنگاه‌های همة فرهنگ‌های انسانی و انسانیت است؛ چگونگی شکل‌گیری خط و نگارش درمیان فرهنگ‌های انسانی و خاستگاه‌های باستان‌شناختی آن. در این مقاله تلاش می‌شود تا ضمن برشماری نقاط قوّت و ...  بیشتر

علمی- پژوهشی هنر
نقد و بررسی کتاب بنیان‌های نظری و عملی موسیقی فیلم با رویکرد سینمای کشورهای اسلامی

حمید عسکری رابری

دوره 17، شماره 4 ، مهر 1396، صفحه 113-132

چکیده
  کتاب بنیان‌های نظری و عملی موسیقی فیلم با رویکرد سینمای کشورهای اسلامی نخستین اثر منتشرشده در ایران است که به مطالعۀ مبانی نظری و عملی کاربرد موسیقی در سینما پرداخته و با نگاهی نو مهم‌ترین عناصر و ابزار هنری موسیقی و درام را در بستر «قابلیت بیان مشترک» بررسی کرده است. در این اثر با بررسی نقشِ موسیقی فیلم در صنعتِ سینمای مصر، ...  بیشتر

علمی- پژوهشی باستان شناسی
نقدی بر کتاب باستان‌شناسی میدانی (اصول سیستماتیک در کاوش‌‌ها)

محمد قمری فتیده

دوره 17، شماره 4 ، مهر 1396، صفحه 133-148

چکیده
  باستان‌‌شناسی دانشی است که بخش زیادی از اطلاعات آن می‌‌بایست با تأمل در بقایای انسان گذشته به‌دست آید. این اطلاعات ازطریق پژوهش‌‌های میدانی کسب می‌‌شوند که می‌‌توان آن‌ها را در دو بخش اصلیِ بررسی سطحی آثار و کاوش باستان‌‌شناسی دسته‌‌بندی کرد. بسیاری از آثار باستانی مدام درحال تخریب هستند و توجه درست به آثار و ثبت همه‌جانبة ...  بیشتر

علمی- پژوهشی باستان شناسی
بررسی و نقد کتاب شهرهای ساسانی ازمنظر تاریخ و باستان‌شناسی

میثم لباف خانیکی

دوره 17، شماره 4 ، مهر 1396، صفحه 149-162

چکیده
  شهر به‌مثابۀ شکل تعیّن‌یافتۀ روابط اجتماعی و مناسبات انسانی از جایگاه ویژه‌ای در تاریخ و باستان‌شناسی برخوردار است. این اهمیت به‌اندازه‌ای است که تأسیس نخستین شهرها و تشکیل اولین نهادهای شهری نقطه‌عطفی در فرایند تحول و تطور جوامع انسانی تلقی می‌شود. شهرهای ساسانی که شکل تکامل‌یافتۀ شهر و شهرنشینی را در آخرین سده‌های دوران ...  بیشتر

علمی- پژوهشی باستان شناسی
نقدی بر کتاب باستان‌شناسی ماد

رضا مهرآفرین

دوره 17، شماره 4 ، مهر 1396، صفحه 163-176

چکیده
  دورۀ ماد از مهم‌ترین ادوار تاریخی ایران به‌شمار می‌‌رود، زیرا در این دوره اقوام ایرانی/ آریایی برای نخستین‌بار موفق به تشکیل حکومت در غرب ایران کنونی شدند. این دولت زمینۀ پیدایش و شکوفایی امپراتوری هخامنشی را فراهم کرد و بسیاری از اصول حکومت‌داری، اجتماعی، مذهبی، و به‌طور کلی بنیادهای تمدنی را به شاخۀ دیگری از ایرانیان ...  بیشتر

علمی- پژوهشی باستان شناسی
نقدی بر کتاب درآمدی بر باستان‌شناسی میدانی

امیرصادق نقشینه

دوره 17، شماره 4 ، مهر 1396، صفحه 177-196

چکیده
  در زمینة باستان‌شناسی میدانی کتاب‌های بسیاری در سطح جهان نگاشته شده است، ولی تعداد کتاب‌های منتشرشده دراین‌باره در ایران چندان زیاد نیست. یکی از کتاب‌هایی که در این حوزه در ایران منتشر شده درآمدی بر باستان‌شناسی میدانی نوشتۀ پیتر ال. دروت و ترجمۀ حجت دارابی است. این کتاب به‌عنوان یک کتاب درسی دانشگاهی برای درس «روش کاوش و بررسی ...  بیشتر