نوع مقاله : پژوهشی

نویسنده

دانشیار دانشکده موسیقی دانشگاه هنر، تهران

چکیده

کتاب مقدمهای بر آنالیز موسیقی آتنال توسط انتشارات دانشگاه تهران به سال 1393 منتشر شد. این کتاب دارای چهار فصل است که سه فصل آغازین به معرفی مفاهیم اولیه در تجزیه‌وتحلیل موسیقی آتنال می‌پردازد و فصل چهارم مستقلاً به توصیف ساختار موسیقی دودکافونیک اشاره دارد. مهم‌ترین حسن کار نویسنده در زمینۀ انتخاب تألیف به‌جای ترجمه تلاش وی برای ساده‌سازی مفاهیم و خلاصه‌سازی نمونه‌های ارائه‌شده در خلال متن است که در جای خود کار دانشجوی کم‌حوصلۀ ایرانی را در این زمینه هموارتر می‌کند. بررسی متن کتاب این واقعیت را روشن می‌کند که ادبیات مورداستفاده توسط نویسنده ادبیاتی ساده و به ‌دور از تکلف است. نویسنده در این کتاب بیانی شبیه به بیان کتاب‌های درسی مدرسه‌ای دارد. درمجموع می‌توان گفت کتاب مقدمه‌ای بر موسیقی آتنال ازلحاظ صحت موضوعات طرح‌شده جزو منابع معتبر محسوب می‌شود و مطالعۀ آن کمک شایانی به درک ساختمان آثار آتنال، به‌ویژه از نقطه‌نظر شکل‌گیری مجموعۀ تُن‌ها و سازوکار استفاده از آن‌ها در ساختمان این دست موسیقی در غیاب نقش‌مندی معمول درجات گام‌ها برای آفرینش و ادراک موسیقی قرن بیستمی فراهم می‌کند. البته ضروری است خواننده پیش از مطالعة این اثر منابع موجود در زمینۀ ساختمان و فرم موسیقی تنال را به‌عنوان پیش‌نیاز مطالعۀ این اثر موردمطالعه قرار دهد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Review of An Introduction to Atonal Music Analysis

نویسنده [English]

  • Mohammad Reza Azadehfar

Associate Professor, University of Arts, Tehran

چکیده [English]

This article is a review of the book An Introduction to Atonal Music Analysis by Amin Honarmand, published by University of Tehran in 2014. This book consists of four main chapters. It begins by general issues on the analysis of atonal music in chapters one to three and focuses on structure of dodecaphonic music in the last chapter. Even though the roots of atonal music are not in Iran, one may doubt why the author has chosen to write a book in this issue rather than translating readily available books written by Western scholars to Persian. It seems that the main reason for choosing to write a new text rather than translating is the need of Persian students for a simplified source in this issue. The review of this book showed that Honarmand has been somehow successful and the output is clear enough for students who need basic knowledge of music analysis of atonal music. The review of this book also revealed that one may not find all aspects of atonal music in this book, and it still needs further resources to make a complete analysis of atonal music, particularly in aspects of harmony and orchestration. However, the book perfectly disuses pitch classes and pitch collection issues and to a good extent dodecaphonic music analysis. Before reading this book, the reader needs good knowledge of tonal music and related issues of that kind of music in order to make a better sense of absence of tonality in configuration of atonal music.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Atonality
  • Dodecaphonic Music
  • Music Analysis
  • Modern Music
  • Serialism
آزاده‌فر، محمدرضا (1395)، آفرینش ملودی در آهنگسازی، تهران: نشر مرکز.
الیاسی، اتابک و آرش آرامش‌نژاد (1391)، «شیوه‌های به‌کارگیری مجموعه‌های صوتی در موسیقی آتنال»، نامۀ هنرهای نمایشی و موسیقی دانشگاه هنر، ش 7.
باروز، جان (1388)، راهنمای جامع موسیقی کلاسیک، ترجمۀ رضا رضایی، تهران: فرهنگ معاصر.
صداقت کیش، آروین (1395)، «در نقد کتاب مقدمه‌ای بر آنالیز موسیقی آتنال»، در گفتوگوی هارمونیک، <http://www.harmonytalk.com/id/16869>.
هنرمند، امین (1394)، مقدمهای بر آنالیز موسیقی آتنال، تهران: دانشگاه تهران.
Cope, David )1997(, Techniques of the Contemporary Composer, Belmont, CA: Schirmer Books.
Forte, Allen )1973(, The Structure of Atonal Music, New Haven: Yale University Press.
Rahn, John )1980(, Basic Atonal Theory, New York: Longman.
Roig-Francolí, Miguel A. )2008(, Understanding Post-Tonal Music, Boston: McGraw-Hill.
Schuijer, Michiel )2008(, Analyzing Atonal Music: Pitch-Class Set Theory and its Contexts, Rochester, NY: University of Rochester Press.
Simms, Bryan R. )2000(, The Atonal Music of Arnold Schoenberg, 1908-1923, New York: Oxford University Press.
Straus, Joseph Nathan )2005(, Introduction to Post-Tonal Theory, Upper Saddle River, N.J.: Prentice Hall.
Warren, J. D. et al. )2003(, “Separating Pitch Chroma and Pitch Height in the Human Brain”, Proceedings-National Academy of Sciences Usa, 100: 10038-10042.