نوع مقاله : علمی- پژوهشی

نویسنده

استادیار گروه عکاسی، دانشکدة هنرهای تجسمی، دانشگاه هنر ـ تهران

چکیده

نگارنده در این متن در تلاش است با بررسی هدف‌مند کتاب عکاسی برای تماشا براساس محورهای چهارگانة معرفی کلی اثر و مؤلف، تحلیل بیرونی و خاستگاه اثر و مؤلف آن، تحلیل درونی و جایگاه اثر، و نقد و ارزیابی اثر از جنبه‌های مختلف ارزش‌ها و کاستی‌های کتاب را شناسایی کند و بتواند سیمای مناسبی از ویژگی‌های کاربردی و شکلی آن به‌دست دهد. در این مسیر، نگارنده در مقدمه با ترسیم دیدگاهی کلی‌نگر به ترجمۀ‌ متون عکاسی در ایران، وضعیت کلی جامعة عکاسی ایران را در زمان چاپ کتابِ موردنظر برمی‌شمارد. سپس، به‌تفصیل مندرجات کتاب را از منظرهای پیش‌نهادی می‌سنجد و با ارزیابی موارد مفید و کاستی‌های کتاب به این نتیجه می‌رسد که باوجود کاستی‌های موجود، اعم از ساختار کتاب و ایراد‌های ترجمه، فواید این کتاب برای جامعة کنونی عکاسی، و به‌ویژه جامعة دانشگاهیِ کشور، بسیار بیش از کاستی‌های آن است؛ به‌شرط آن‌که به‌نحوی مطلوب به مراکز دانشگاهی و هنری معرفی شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

To Visit of the Visit A Critique of the Book: Exhibiting Photography

نویسنده [English]

  • Mohammad Khodadadi Motarjemzadeh

Assistant Professor of Photography, Faculty of Visual Arts, Tehran University of Art

چکیده [English]

In this paper, the author attempts to identify various aspects of values ​​and the shortcomings of the book by purposefully reviewing the book of "Exhibiting Photography" based on the four axes of the overall introduction  of the book and the author, external analysis and the origin of the book and its author, internal analysis and place of the book, and critique and evaluation of the book, and providing a good overview of its functional features and form. In this vein, the author, by drawing on a holistic view of the translations of photographic texts in Iran, outlines the general situation of the Iranian photography community at the time the book was published. Then, he analyzes the contents of the book in detail from the proposed perspective and evaluates the useful items and shortcomings of the book and concludes that despite the existing shortcomings, both in the structure of the book and in translation, the benefits of this book for the current photography community, and in particular the academic community, is far more than its shortcomings, provided it is favorably introduced to academic and art centers.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Photograph
  • Exhibition
  • To Visit
  • Photography
  • Criticism
ادامز، رابرت (1388)، زیبایی در عکس، ترجمۀ کریم متقی، تهران: دانشگاه هنر.
ایتون، جرج تی (1364)، شیمی عکاسی، ترجمۀ عبدالعلی ذکاوت، تهران: سروش.
آدامز، آنسل (1370)، دوربین عکاسی، ترجمۀ پیروز سیار، تهران: سروش.
پروبلر، گری (بی‌تا)، اسرار طبیعت بی‌جان استودیویی، ترجمۀ فؤاد نجف‌زاده، تهران: سمت.
تاکر شون، ویلیام (1386)، راهنمای نورپردازی، ترجمۀ شهرام نجاریان، تهران: سمت.
جاکوبسن، سی. آی. و آر. ای. جاکوبسن (1364)، ظهور، ترجمۀ اکبر عالمی، تهران: سروش.
جان‌بخش، مرتضی (1388)، کنتراست، تهران: سمت.
جان‌بخش، مرتضی (1390)، فرآیند نوردهی، تهران: سمت.
جعفریان، حسین (1368)، عدسی در عکاسی و فیلمبرداری، تهران: سروش.
خادمی‌راد، مژگان (1391)، بررسی تأثیر نگارخانه‌ها در جهت‌دهی به تحولات عکاسی ایران (سال‌های بین 1380 تا 1390)، پایان‌نامۀ کارشناسی ارشد رشتۀ عکاسی، تهران: دانشگاه هنر.
خطیر، ضیاءالدین (1364)، ظهور و چاپ رنگی، تهران: سروش.
درساهاکیان، وازریک و بهمن جلالی (1365)، عکاسان و عکاسی، تهران: سروش.
ژام، آندره و دیگران (1376)، سرگذشت پیدایش عکاسی، ترجمۀ پیروز سیار، تهران: سروش.
سارکوفسکی، جان (1382)، نگاهی به عکس‌ها، ترجمۀ فرشید آذرنگ، تهران: سمت.
ستاری، محمد (1376)، سیر تحول عکاسی، تهران: سمت.
صافی، قاسم (1363)، فهرست عکس‌های تاریخی ایران، ج 1، تهران: دانشگاه تهران.
صافی، قاسم (1364)، فهرست عکس‌های تاریخی ایران، ج 2، تهران: دانشگاه تهران.
صافی، قاسم (1368)، عکس‌های قدیمی ایران، تهران: دانشگاه تهران.
صانع، منصور (1369)، از گذشته‌ها: پیدایش عکاسی در شیراز، تهران: سروش.
لاموره، ژان (1376)، صافی‌ها در عکاسی سیاه و سفید و رنگی، ترجمۀ پیروز سیار، تهران: سروش.
لانگتن، لوپ (1390)، عکاسی مطبوعاتی و خبرهای روز، ترجمۀ یوسف زینال‌زاده و علیرضا ارشادی، تهران: دانشگاه تهران.
لنگفورد، مایکل (1384)، عکاسی پیشرفته، ترجمۀ رضا نبوی، تهران: دانشگاه هنر.
لنگفورد، مایکل (1388)، عکاسی پایه، ترجمۀ رضا نبوی، تهران: دانشگاه هنر.
مانته، هارولد (1365)، ترکیب‌بندی در عکاسی، تهران: سروش.
مانته، هارولد (1369)، رنگ در عکاسی، ترجمۀ پیروز سیار، تهران: سروش.
مراثی، محسن (1379)، نقاشان بزرگ و عکاسی، تهران: دانشگاه شاهد.
نظریۀ عکاسی: گزیده‌ای از مهم‌ترین متون نظری عکاسی در قرن بیستم (1392)، ویراستار لیز ولز، ترجمۀ مجید اخگر، تهران: سمت.
واعظ کرونی، علیرضا (1392)، کنترل، کنتراست و کیفیت در عکاسی، اصفهان: دانشگاه هنر اصفهان.
ویلسن، دیوید (1388)، عکاسی حرفه‌ای (عکاسی از سازه‌ها)، ترجمۀ مهرداد دعوت‌خواه، تهران: سمت.
منابع دیگر
مجموعه DVDهای عکس‌ها و نشست‌های تخصصی دوسالانۀ‌ عکس سیزدهم موزۀ هنرهای معاصر، 1394، تهران: انجمن عکاسان ایران.