علمی- پژوهشی علوم سیاسی
نقدی بر کتاب قدرت ویران‌گر: خاورمیانه در سیاست خارجی ایالات متحده

حسن احمدیان

دوره 17، شماره 8 ، بهمن 1396، صفحه 1-23

چکیده
  راه‌برد خاورمیانه‌ای ایالات متحده به‌دلیل اهمیت و اثرگذاری موردتوجه بازیگران منطقه‌ای و بین‌المللی است. چالش‌های ناشی از اولویت‌های منطقه‌ای ایالات متحده، در کنار اختلافات داخلیِ طیف‌های سیاسی در درون ایالات متحده، مبنای رواج ادبیات متنوعی شده است. بخش عمده‌ای از ادبیات یادشده به بررسی نقادانۀ سیاست خاورمیانه‌ای ایالات ...  بیشتر

علمی- پژوهشی علوم سیاسی
نقد کتاب پایان توسعه؛ پساتوسعه‌گرایی و بن‌بست‌های پارادایم توسعه

قدرت احمدیان

دوره 17، شماره 8 ، بهمن 1396، صفحه 25-46

چکیده
  توسعه، به‌عنوان یک مفهوم خاص برای اهل علم در جامعه‌شناسی و برای سیاست‌مداران و حتی مردم عادی، دارای چنان اعتبار و اهمیتی است که مخالفت با آن به شجاعت بالایی نیاز دارد. علی‌رغم این اهمیت و اعتبار، پارادایم توسعه در جامعه‌شناسی با انتقادات و چالش‌های جدی مواجه است؛ تاجایی‌که امروزه صحبت از بن‌بست در جامعه‌شناسی توسعه می‌شود. ...  بیشتر

علمی- پژوهشی علوم سیاسی
نقدی بر کتاب هژمونی: شکل تازه‌ای از قدرت جهانی

رسول افضلی؛ محمد زهدی‌گهر؛ اکبر ولی زاده

دوره 17، شماره 8 ، بهمن 1396، صفحه 47-66

چکیده
  کتاب هژمونی: شکل تازه‌ای از قدرت جهانی در سال 2005 توسط جان اگنیو نوشته شده و در انتشارات دانشگاه تمپل (Tempel University) به‌چاپ رسیده است. اهمیت این کتاب مربوط به طرح تئوری جدید دربارۀ هژمونی (hegemony) است. تاکنون سه تئوری درمورد موضوع هژمونی وجود داشته است. آن‌چه این اثر را نسبت به سایر کتب موضوع هژمونی متمایز ساخته است شالوده‌شکنی مفهوم و نظریات ...  بیشتر

علمی- پژوهشی علوم سیاسی
نقدی بر کتاب چالش مدرنیته؛ جهان عرب در جست‌وجوی اصالت

احمد بیگلری؛ ابراهیم برزگر

دوره 17، شماره 8 ، بهمن 1396، صفحه 67-87

چکیده
  هدف نویسندۀ کتاب موردبررسی یافتن پاسخی برای شکست پروژۀ نوسازی در خاورمیانه ازطریق ردیابی ناسازواری‌های مبنایی توسعه با فرهنگ این منطقه است. لؤی صافی ابتدا شکل‌گیری ذهنیت توسعه در آرای دکارت و کانت را مرور کرده؛ سپس، به مقایسۀ دو مدل مارکسی و وبری توسعه ازحیث نظری پرداخته است. او با اولویت‌دادن به ساختارهای آگاهی و فرهنگ موضع خود ...  بیشتر

علمی- پژوهشی علوم سیاسی
نقد کتاب تراژدی سیاست قدرت‌های بزرگ

حسین پوراحمدی میبدی؛ امیر عباسی خوشکار

دوره 17، شماره 8 ، بهمن 1396، صفحه 89-109

چکیده
  در پژوهش پیشِ‌رو، نقد و ارزیابی کتاب تراژدی سیاست قدرت‌های بزرگ، اثر جان جی مرشایمر (John J. Mearsheimer)، در دو سطح نقد شکلی و نقد محتوایی انجام می‌شود. در سطح نقد شکلی، کتاب ازلحاظ چاپ، صفحه‌آرایی، و اغلاط چاپی در وضعیت مناسبی است و در سطح محتوایی کتاب، با روش اثبات‌گرایانه و قبول مفروضات واقع‌گرایانه نوشته شده است. نادیده‌انگاشتن مؤلفه‌های ...  بیشتر

علمی- پژوهشی علوم سیاسی
نقدی بر کتاب ماکس وبر و نظریة سیاست مدرن

محمد حسین جمشیدی

دوره 17، شماره 8 ، بهمن 1396، صفحه 111-128

چکیده
  کتاب ماکس وبر و نظریۀ سیاست مدرن، نگارش دیوید بیتهام، به‌عنوان مهم‌ترین متن درباب اندیشۀ سیاسی ماکس وبر باتوجه‌به لزوم نقد به‌ویژه در گسترۀ معارف سیاسی در این نوشتار به‌اختصار موردبررسی‌ونقد قرار گرفته است. این کتاب که با شیوه‌ای تحلیلی و با نگاه تاریخی جامع‌ترین گزارش را از نظریۀ سیاسی وبر به‌دست می‌دهد به‌اختصار به بررسی ...  بیشتر

علمی- پژوهشی علوم سیاسی
ترور و تفکر؛ از هابرماس و چامسکی تا دریدا (نقدی شکلی و محتوایی بر کتاب ترور و تفکر)

مجید حسینی؛ میثم قهرمان

دوره 17، شماره 8 ، بهمن 1396، صفحه 129-149

چکیده
  در این مقاله به نقد و بررسی نسبت ترور و تفکر در آرای ایگلتون، هابرماس، دریدا، و چامسکی در کتاب ترور و تفکر پرداختیم. کتاب حاضر ازآن‌جهت که حاوی دیدگاه‌های متفاوت و گاهاً متضادی دربارۀ دو واژۀ بحث‌برانگیز در اندیشۀ سیاسی (ترور و تفکر) است خواننده را درمعرضِ چالش تئوریک دربارۀ یک پدیدۀ واحد (نظیر واقعۀ 11 سپتامبر) قرار می‌دهد و بدین‌ترتیب، ...  بیشتر

علمی- پژوهشی علوم سیاسی
پرتویی نو بر اندیشة سیاسی اسلام نقد کتاب تاریخ اندیشة سیاسی در اسلام

عباس خلجی

دوره 17، شماره 8 ، بهمن 1396، صفحه 151-170

چکیده
  این مقاله با رویکردی انتقادی دربارۀ کتاب تاریخ اندیشۀ سیاسی در اسلام نوشته شده است؛ اثری که مرجع محققان و دانشجویان رشته‌های تاریخ و علوم سیاسی است. نگارندۀ مقاله ابعاد شکلی، روشی، نظری، و محتوای علمی کتاب را معرفی و آن‌ها را در بوتۀ نقد نهاده است تا میزان شایستگی تخصصی آن را برای مطالعه و تدریس درس اندیشۀ سیاسی در اسلام و ایران مشخص ...  بیشتر

علمی- پژوهشی علوم سیاسی
نقدی بر کتاب چارچوبی تازه برای تحلیل امنیت

بهاره سازمند

دوره 17، شماره 8 ، بهمن 1396، صفحه 171-191

چکیده
  امروزه دو مکتب فکری در حوزۀ مطالعات امنیتی وجود دارد: 1. سنت‎گرایان که موضوع امنیت را فقط به مسائل امنیتی ـ سیاسی محدود می‎کنند؛ 2. گروهی که دیدگاهی موسعی از مفهوم امنیت دارند و بر این نظرند که امنیت در بخش‎های اقتصادی، اجتماعی، و زیست‎محیطی هم وجود دارد. در این مقاله که به نقد و ارزیابی کتاب چارچوبی تازه برای تحلیل امنیت اختصاص ...  بیشتر

علمی- پژوهشی علوم سیاسی
بازشناسی کتاب مدرنیتۀ سیاسی و نقد آن

سیدابراهیم سرپرست سادات

دوره 17، شماره 8 ، بهمن 1396، صفحه 193-217

چکیده
  کتاب مدرنیتۀ سیاسی تقریر سکولاریسم و لائیسیته است. مسئله‌های کنونی جوامع را نیز ریشه در عدم جدایی قاطع بین حوزه‌های عمومی و خصوصی، دولت و جامعۀ مدنی، و فرد و شهروند می‌داند؛ بنابراین، کتابی برای آرمان‌های لیبرالیستی و سکولاریستی است و در بیان مسئله‌های سکولاریسم موجه می‌نماید. موریس باربیه اما تجربۀ غرب را گویا تجربه‌ای غایی ...  بیشتر

علمی- پژوهشی علوم سیاسی
نقد کتاب طراحی پژوهش‌های اجتماعی: منطق پیش‌بینی

حسین سلیمی؛ یزدان کیخسرو دولتیاری

دوره 17، شماره 8 ، بهمن 1396، صفحه 219-241

چکیده
  کتاب طراحی پژوهش‌های اجتماعی: منطق پیش‌بینی به‌منظور طراحی و انجام تحقیق کمّی در علوم اجتماعی تألیف شده است و هدف اصلی از تألیف کتاب ارائۀ عناصر ضروری برای انجام پژوهش است. گویایی و اجتناب از تکلف از ویژگی‌های برجستۀ کتاب است. ارائۀ منطق کاوش‌های اجتماعی، تبیین نقش نظریۀ اجتماعی در پژوهش، و ایجاد درک انتقادی ازجمله مقاصد کتاب است. ...  بیشتر

علمی- پژوهشی علوم سیاسی
نقدی بر کتاب تحلیل سیاسی مدرن

مهدی فدایی مهربانی

دوره 17، شماره 8 ، بهمن 1396، صفحه 243-264

چکیده
  رابرت دال، چنان‌که می‏دانیم، از آن دسته از دانشمندان علوم سیاسی است که رویکردی علم‌گرایانه به سیاست و دانش سیاسی دارد و درصدد است سیاست را به‌مثابۀ یک علم ارائه دهد. او در کتاب تحلیل سیاسی مدرن اصلی‏ترین مواضع خود را درباب مفهوم سیاست و چگونی تحلیل سیاسی شرح داده است. کتاب فوق، ازیک‏سو، در سنت قدرت‏محور سیاست جای دارد و ازسوی‌دیگر، ...  بیشتر

علمی- پژوهشی علوم سیاسی
نقدی بر کتاب آیندۀ قدرت آیندة قدرت یا آیندة ایالات متحدۀ امریکا؟

حاکم قاسمی

دوره 17، شماره 8 ، بهمن 1396، صفحه 265-285

چکیده
  کتاب آیندۀ قدرت، اثر جوزف نای، با بررسی تحولات بین‌المللی، انواع قدرت را توضیح می‌دهد و ضمن بررسی شرایطی که کاربرد انواع قدرت را مؤثر می‌سازد محدودیت‌های آن‌ها را نیز تبیین می‌کند. در این کتاب، پس‌از بررسی انواع قدرت، وضعیت قدرت امریکا ارزیابی و ضعف‌های آن ذکر می‌شود. نویسنده به‌کارگیری هریک از انواع قدرت را برای حفظ قدرت امریکا ...  بیشتر

علمی- پژوهشی علوم سیاسی
نقد کتاب دولت فروتن، دولت مدرن، استراتژی‌هایی برای تغییری دیگر جستاری در فروتنی لویاتان

حمیدرضا ملک محمدی

دوره 17، شماره 8 ، بهمن 1396، صفحه 287-299

چکیده
  تقابل دو پدیدۀ اقتضائات دوران جدید و رفتار دولت ازجمله مسائلی است که نویسندگان حوزه‌های مختلف از مدیریت گرفته تا جامعه‌شناسی و علوم سیاسی را به ‌خود وامی‌دارد. نوشته‌‌های انتقادی تا نوشته‌های بی‌طرف و تا طرف‌دار رفتارهای دولت و نظام دیوانی سه طیفی هستند که در این زمینه خودنمایی می‌کنند. دراین‌میان، میشل کروزیه، از جامعه‌شناسان ...  بیشتر

علمی- پژوهشی علوم سیاسی
آشفتگی در نظر، شتاب‌زدگی در عمل نقد کتاب سیاست و حکومت در خاورمیانه

سید‌عبدالامیر نبوی

دوره 17، شماره 8 ، بهمن 1396، صفحه 301-312

چکیده
  رشد علاقه به بررسی تحولات و رویدادهای خاورمیانه ازیک‌سو و گسترش دوره‌های آموزشی و پژوهشی مطالعات این منطقه طی سال‌های اخیر، ازسوی‌دیگر، موجب شده است نیاز به آثار آموزشی و تحقیقی بیش‌از گذشته احساس شود؛ ازاین‌رو، انتشار کتاب سیاست و حکومت در خاورمیانه توسط ناشرانی دانشگاهی و معتبر جلب‌توجه می‌کند؛ کتابی که قرار است اسلوب آموزشی ...  بیشتر

علمی- پژوهشی علوم سیاسی
نقدی بر کتاب ادبیات و انقلاب: نویسندگان روس جامعه‌شناسی ادبی انقلاب: رابطة متناقض‌نمای ادبیات و انقلاب

مهدی نجف‌زاده

دوره 17، شماره 8 ، بهمن 1396، صفحه 313-333

چکیده
  رابطۀ انقلاب و ادبیات را در سه دورۀ متمایز می‌توان مفصل‌بندی کرد. در دورۀ اول، پیش‌از برقراری نظم انقلابی، ادبیات موتور محرکۀ شعارهای انقلاب و گسترش‌دهندۀ آن به لایه‌های طبقاتی و اجتماعی است. در مرحلۀ ثبات و نهادسازی انقلاب ادبیاتِ مستقل طرد و حذف می‌شود و در دورۀ سوم، با تردید نسبت به آموزه‌های انقلابی ادبیات مسیری یک‌سر متفاوت ...  بیشتر