علمی- پژوهشی زبان و ادبیات فارسی
نقد برگردان فارسی کتاب داستان پسامدرنیستی ازمنظر رویکرد ارزیابی کیفیت ترجمه

ابوالفضل حری

دوره 17، شماره 7 ، دی 1396، صفحه 1-27

چکیده
  این مقاله دو برگردان فارسی کتاب داستان پسامدرنیسیتی اثر مک‌هیل را ازمنظر رویکرد نقد و ارزیابی کیفیت ترجمه، به‌ویژه الگوی جولیان هاوس (1996)، بررسی می‌کند. ابتدا، کتاب اصلی معرفی می‌شود. سپس، الگوی جولیان هاوس معرفی و درضمن آن الگویی برساخته برای بررسی متن اصلی و ترجمة آن ارائه می‌شود و درنهایت، بخش‌هایی از کتاب اصلی و دو برگردان ...  بیشتر

علمی- پژوهشی علوم تربیتی
نهادینه‌سازی فرهنگ نقد در جامعة علمی با کدام پارادایم یا بنیان علمی: مدرنیسم، پست‌مدرنیسم، یا آشوب ـ پیچیدگی؟

سیدمحمد حسین حسینی؛ سوسن کشاورز

دوره 17، شماره 7 ، دی 1396، صفحه 29-53

چکیده
  اگرچه نقد زیربنای رشد، توسعه، و بالندگی فردی و اجتماعی است، اما این امر به فرهنگ مسلط و فرایند منطقی جامعة علمی تبدیل نشده است. چنین وضعیتی دلایل گوناگونی دارد. یکی از این دلایل مفروضات زیربنایی یا پارادایم حاکم‌بر جامعة علمی است. بنابراین، هدف از نگارش این مقاله تحلیل فرهنگ نقد و تبیین این فرهنگ براساس سه پارادایم مسلط علمی، یعنی ...  بیشتر

علمی- پژوهشی فلسفه
تحلیل و نقد کتاب درآمدی بر تصوف، طریق باطنی اسلام

مریم صانع‌پور

دوره 17، شماره 7 ، دی 1396، صفحه 55-76

چکیده
  در این مقاله، کتاب درآمدی بر تصوف، طریق باطنی اسلام اثر اریک ژئوفروی معرفی، تحلیل، و نقد شده است. نسخۀ موردبررسی ترجمۀ انگلیسیِ راجر گائتانی از اصل فرانسوی آن است.ژئوفروی در این اثر معنویت باطنی اسلام را تبیین کرده است. او تصوف را از زوایای مختلف بررسی و ریشه‌های عرفان اسلامی را تا عصر حاضر بازنگری کرده و موردمداقه قرار داده است. نویسندۀ ...  بیشتر

علمی- پژوهشی زبان‌های خارجی
نقد و بررسی کتاب جدید زبان انگلیسی پایۀ دهمبررسی در سطح ملی

رضا طاهرخانی؛ سیدامیر افضلی‌میر؛ افشین مالمیر؛ آرش مسلسل؛ زهرا منتظری

دوره 17، شماره 7 ، دی 1396، صفحه 77-91

چکیده
  نقد و بررسی کتاب‌های آموزشی گامی مهم در برنامۀ درسی است. به‌همین‌منظور، پژوهش حاضر نقاط ضعف و قوت زبان انگلیسی پایۀ دهم را ارزیابی جامع کرده ‌است. بدین‌منظور، 400 دانش‌آموز و 40 معلم زبان انگلیسی پایۀ دهم از شهرهای همدان، مشهد، رشت، و اهواز با تکمیل پرسش‌نامۀ عبدالوهاب (2013) در این پژوهش شرکت کردند. برای اطمینان از روایی و پایایی ...  بیشتر

علمی- پژوهشی هنر
بهره‌هایِ متقابلِ نقد ادبی و نقد موسیقایی در حوزۀ آثارِ مکتوب مطالعۀ موردی: «موسیقی شعر» و «پیوند شعر و موسیقی»

حمید عسکری رابری

دوره 17، شماره 7 ، دی 1396، صفحه 93-105

چکیده
  پیوند ادبیات و موسیقی بیش از همه در حوزه‌هایِ موسیقیِ‌ آوازی و موسیقیِ شعر نمود پیدا کرده ‌است. آثارِ مکتوبِ جدید در حوزۀ ادبی ـ موسیقاییِ و پیوند شعر و موسیقیِ آوازی افزون‌بر «معادل‌یابی‌»هایِ متریک و ریتمیک اوزانِ شعرِ فارسی با موضوع‌های جدیدی مواجه شده که نقد ادبی از بررسیِ آن‌ها دور مانده ‌است. از‌سویِ‌دیگر، «موسیقیِ ...  بیشتر

علمی- پژوهشی علوم سیاسی
نقدی بر رشتۀ مطالعات سیاسی انقلاب اسلامی: هم‌گشتگی چهار حوزۀ روش‌شناختی

زاهد غفاری هشجین؛ محمد آقایی

دوره 17، شماره 7 ، دی 1396، صفحه 107-125

چکیده
  انقلاب اسلامی ایران به‌مثابۀ یک رویداد مجموعه‌ای در‌هم­تنیده از عوامل گوناگون و به‌مثابة یک جریان پیکری نامی از رخدادهایی بی­شمار به‌شمار می­آید. پرواضح است که برای مطالعۀ ابعاد گستردة چنین پدیده‌ای به مطالعات گسترده نیاز است. هدف از نگارش این مقاله شناخت وجوه مطالعات سیاسی انقلاب اسلامی در قالب بررسی دورۀ دکتری بین­رشته­ای ...  بیشتر

علمی- پژوهشی علم اطلاعات و دانش‌شناسی
نقد معیار و معیار نقد

غلامرضا فدائی

دوره 17، شماره 7 ، دی 1396، صفحه 127-142

چکیده
  نقد امری طبیعی و انسانی است و از میل انسان به آزادی نشئت می­گیرد. فکر همان حرکت ذهنی از مبدأ کاری به‌سوی نتیجه و برعکس آن است و خودِ همین سبب می‌شود که راه رفته یا عمل انجام‌شده ارزیابی شود. در ادوار گذشته، همۀ متفکران کار نقد انجام می‌دادند و همین کار موجب پیشرفت و رشد دانش شده ­است. خودانتقادی در حوزه­‌های دینی و عرفانی هم جایگاه ...  بیشتر

علمی- پژوهشی زبان و ادبیات فارسی
نقد معیارهای سنجش اعتبار دست‏‌نویس‏‌های فارسی

مجتبی مجرد

دوره 17، شماره 7 ، دی 1396، صفحه 143-155

چکیده
  متون تاریخی و ادبی از لحظۀ گردآوری دست‏‌نویس‏‌ها تا انتشار اثر مراحل گوناگونی را پشت سر می‏‌گذارند. در این فرایند، مهم‏ترین و تأثیرگذارترین مرحله تصحیح متن است. در تصحیح، نخست دست‏‌نویس یا دست‏‌نویس‏‌های متن موردنظر ارزیابی می‏‌شود. این ارزیابی پایۀ اصلی فن تصحیح متن است و به میزانی که با روش‏‌های علمی و دقت‏‌نظر ...  بیشتر

علمی- پژوهشی علوم سیاسی
درآمدی بر تحلیل محتوای مکتوبات انتقادی مرتبط با مسائل سیاسی ‌ـ ‌اجتماعی ایران

غلامرضا محمدی‌مهر؛ مجید توسلی رکن‌آبادی

دوره 17، شماره 7 ، دی 1396، صفحه 157-181

چکیده
  در مقالة حاضر به بررسی نوشتارهای انتقادی مرتبط با مسائل سیاسی ‌ـ‌ اجتماعی ایران پرداخته شده­ است. هدف تحقیقْ شناسایی میزان رعایت اصول نقد و ارزیابی علمی در مقالات انتقادی است. روش تحقیقْ تحلیل محتوا و جامعۀ آماری آن 123 مقاله، یعنی تمام مکتوبات انتقادی، است که در سه دهۀ گذشته در منابع مختلف به‌چاپ رسیده‌ و برای پژوهش‌گران دردسترس ...  بیشتر

علمی- پژوهشی زبان و ادبیات فارسی
حکایتِ روایت آسیب‌شناسی نظریۀ روایت مطالعۀ موردی: نظریۀ ریخت‌شناسی ولادیمیر پراپ

مسروره مختاری

دوره 17، شماره 7 ، دی 1396، صفحه 183-197

چکیده
  روایت­‌شناسی رویکردی نو در مطالعۀ ادبیات داستانی است و درپی یافتن دستور زبان داستان، کشف زبان روایت، نظام حاکم بر انواع روایی، و ساختار آن­هاست. نظریۀ روایت در دهۀ اخیر در مطالعۀ انواع مختلف ادبی با اقبال قابل‌تأملی مواجه بوده ­است. جستار حاضر، با مطالعۀ موردی در الگوی ارائه‌شده در قالب 31 خویش­‌کاری و هفت کنش­‌گر ارائه‌شده ...  بیشتر

علمی- پژوهشی جامعه شناسی
نقدی بر متون حوزۀ جامعه‌شناسی تاریخی ایران

جواد نظری‌مقدم

دوره 17، شماره 7 ، دی 1396، صفحه 199-217

چکیده
  بسیاری از مکتوبات حوزۀ خلقیات ایرانیان، با تأکید بر تلازم میان ساختار استبدادی و ویژگی‌های خلقی جامعۀ ایرانی، معتقد است حاکمیت‏های استبدادی در طول تاریخ این سرزمین اسباب حاکمیت ارزش‌های خودمدار و شکل‌نگرفتن ویژگی‏های مقوم توسعه ازقبیل مسئولیت‌پذیری، مشارکت، روحیۀ جمعی، و دیگرخواهی را سبب شده ‏است. این پژوهش می‌کوشد دیدگاه ...  بیشتر

علمی- پژوهشی علوم تربیتی
جستاری بر ابعاد و مؤلفه‌‌های ارزیابی نقادانۀ کتب درسی دانشگاهی با تأکید بر اصول طراحی و سازمان‌دهی پیام‌‌های آموزشی

محمدرضا نیلی احمدآبادی؛ علی دانا

دوره 17، شماره 7 ، دی 1396، صفحه 219-233

چکیده
  کتب درسی ویژگی‌‌ها و ابعاد گوناگونی دارد که داوری دربارة کیفیت آن مستلزم ارزیابی همه‌جانبه و نقد و بررسی آن از جوانب مختلف است. درهمین‌راستا، مطالعۀ حاضر با هدف ارائة معیارهایی برای ارزیابی نقادانۀ کتب درسی دانشگاهی ازمنظر اصول طراحی پیام‌‌های آموزشی انجام شد. پژوهش حاضر با روش کیفی از نوع مطالعۀ کتاب‌خانه‌‌ای انجام شد که به‌صورت ...  بیشتر

علمی- پژوهشی علوم تربیتی
صعودی سالم: رویکرد نقد مراقبتی

مهرنوش هدایتی

دوره 17، شماره 7 ، دی 1396، صفحه 235-252

چکیده
  ارزیابی انتقادی، به‏‏‌منزلة فرایندی فعال و سازمان‏‌دهی‏‌شده، طی چند دهۀ اخیر، به فعالیتی ضروری برای درک بهتر متون علمی و شفاف‏‌سازی اهداف، نکات برجسته، و نتایج و هم‏چنین پویایی مطالعات بدل گشته‏ است. این فعالیت اما اغلب با خرده‏‌گیری، ایرادجویی‏‌های تلخ، و گاه سوگیری‏‌های تند هم‌راه می‏‌شود که تأثیرگذاری ...  بیشتر