پژوهشی روش‌شناسی
بررسی و نقد کتاب از علم سکولار تا علم دینی

خسرو باقری نوع‌پرست

دوره 17، شماره 2 ، خرداد 1396، صفحه 1-17

چکیده
  کتاب  از علم سکولار تا علم دینی حاصل کوششی برای نقد رویکرد سکولار به علم و دعوت به رویکرد دینی به علم است. مؤلف در نقد رویکرد سکولار دو گام اساسی برمی‌دارد؛ نخست، استدلال می‌کند که علم نیازمند جهت است، جهتی که از جهان‌بینی دانشمند حاصل می‌شود. در ضمنِ این استدلال، مؤلف دیدگاه اثبات‌گرایی (پوزیتیویسم) را نقد می‌کند و می‌کوشد نشان ...  بیشتر

پژوهشی روش‌شناسی
نقدی بر دیدگاه «رئالیسم مفهومی خلاقانه» در کتاب روش‌‌شناسی علوم انسانی نزد اندیشمندان مسلمان

سید محمدرضا تقوی؛ سید سعید زاهد

دوره 17، شماره 2 ، خرداد 1396، صفحه 19-36

چکیده
  هدف از مطالعۀ حاضر نقد «رئالیسم مفهومی خلاقانه» به‌منزلۀ مدلی روش‌شناختی از علم اسلامی است. این مدل ساختار علم متداول را در قوارۀ مدرنیته و پسامدرنیته نمی‌پذیرد و ساختار جدیدی از علم را، متناسب با جهان‌بینی اسلامی، درقالب یک پارادایم ارائه می‌کند که درصدر آن اصالت جهان‌بینی و سنت‌های لایتغیر الهی قرار دارد. از محاسن این ...  بیشتر

پژوهشی روش‌شناسی
آسیب‌شناسی نقد علوم انسانی (نمونۀ موردمطالعه: داوران شورای بررسی متون و کتب علوم انسانی)

سیّد حسین حسینی

دوره 17، شماره 2 ، خرداد 1396، صفحه 37-51

چکیده
  هدف از پژوهش حاضر آسیب‌شناسی چگونگی نقد متون علوم انسانی در کشور ازنگاه پاره‌ای استادان و منتقدان این حوزه بوده است. بدین‌منظور، نمونه‌ای از داوران حوزۀ علوم انسانی که درزمینۀ نقد کتاب با «شورای بررسی متون و کتب علوم انسانی» هم‌کاری داشتند به‌صورت دردست‌رس انتخاب شدند و ابزار سنجش در اختیار آنان قرار گرفت. این ابزار را محقق ...  بیشتر

پژوهشی روش‌شناسی
امکان و مطلوبیت علم دینی در گفتمان سنت‌گرایی نصر

محمدرضا خاکی قراملکی

دوره 17، شماره 2 ، خرداد 1396، صفحه 53-74

چکیده
  پژوهش حاضر به بازخوانی تفکر سنت‌گرایی حسین نصر می‌پردازد، گفتمان سنت‌گرایی با تکیه بر سنت قدسی و حکمت خالده و عقل شهودی، احیای علم قدسی را دنبال می‌کند و از این مجرا، احیای علم دینی را موردتوجه قرار می‌دهد. درحقیقت ضرورت بازگشت به سنت علمی و میراث حِکمی گذشته را با بیان وجه سلبی، با اذعان به بحران‌های معرفتی و اخلاقی و زیست‌محیطی ...  بیشتر

پژوهشی روش‌شناسی
بررسی و نقد کتاب ما و میراث فلسفی‌مان

مسلم طاهری کل‌ کشوندی؛ یحیی بوذری‌نژاد

دوره 17، شماره 2 ، خرداد 1396، صفحه 75-93

چکیده
  این پژوهش درصدد تحلیل و ارزیابی آرای محمدعابد الجابری درمورد تعامل فلسفه و شریعت در کتاب ما و میراث فلسفی‌مان است تا ذهنیتی روشن دربارۀ آرای او به‌دست آید. هم‌چنین، به تحلیل بیرونی و خاستگاه اثر حاضر نیز می‌پردازد؛ زیرا عوامل غیرمعرفتی مؤثر بر شکل‌گیری اندیشه، یکی از مهم‌ترین مؤلفه‌های پژوهشی است که لازم است در بررسی آرای ...  بیشتر

پژوهشی روش‌شناسی
نقد کتاب رابطه علم و دین در غرب

عبداله محمدی

دوره 17، شماره 2 ، خرداد 1396، صفحه 95-114

چکیده
  مسئلة رابطة علم و دین از نقاط چالش‌‌انگیز پژوهش‌‌های معاصر است که آثار متنوعی دربارة آن به زبان فارسی و دیگر زبان‌‌ها منتشر شده است. کتاب رابطة علم و دین در غرب از این دسته آثار است که توسط محمدعلی رضایی اصفهانی تألیف شده است. این کتاب برای مخاطب دانشجو نگاشته شده، ولی کتاب درسی نیست. ادبیات روان، حجم کم، و پرهیز از اصطلاحات تخصصی ...  بیشتر

پژوهشی روش‌شناسی
بررسی و نقد کتاب پارادایم اجتهادی دانش دینی

سید محمدتقی موحد ابطحی

دوره 17، شماره 2 ، خرداد 1396، صفحه 115-138

چکیده
  کتاب پارادایم اجتهادی دانش دینی از کتاب‌های تأثیرگذار درزمینۀ علم دینی است. در این کتاب باتوجه‌به ظرفیت‌‌ها و محدودیت‌‌های مفهوم پارادایم در ادبیات فلسفۀ علم کوهن و مقایسۀ آن با واژگانی هم‌چون مدرسه، مکتب، و حوزه در ادبیات علوم حوزوی تعریف جدیدی از پارادایم ارائه شده است و نظریه‌‌ای برمبنای آن عرضه گردیده و تلاش شده تا در مقایسه ...  بیشتر

پژوهشی روش‌شناسی
بررسی و نقد کتاب رشد فقرزدا

سید حسین میرجلیلی

دوره 17، شماره 2 ، خرداد 1396، صفحه 139-155

چکیده
  کتاب رشد فقرزدا به بررسی تجربة موفق هشت کشور بنگلادش، برزیل، غنا، هند، اندونزی، تونس، ویتنام، و اوگاندا در دست‌یابی به رشد اقتصادی هم‌راه با کاهش فقر می‌پردازد. مزیت نظریة رشد فقرزدا این است که به‌جای این‌که بر بازتوزیع درآمد برای فقرا متمرکز شود، بر الگوی رشد اقتصادی متمرکز می‌شود و رشد مشارکتی را مطرح می‌کند. رشد فقرزدای مطلق ...  بیشتر

پژوهشی روش‌شناسی
بررسی و نقد کتاب روش‌شناسی تحقیقات کیفی

مصطفی همدانی

دوره 17، شماره 2 ، خرداد 1396، صفحه 157-185

چکیده
  روش تحقیق از دروس بنیادی در همۀ رشته‌‌های علمی است. در این ‌میان، روش‌‌های کیفی تحقیق در دهه‌‌های اخیر رشد چشم‌گیری یافته‌اند و مورداقبال بیش‌تری قرار گرفته‌‌اند، اما متأسفانه سهم متون دانشگاهی ما در این حوزۀ نوپدید بسیار ناچیز است. کتاب روش‌‌شناسی تحقیقات کیفی تألیف محمدتقی ایمان دراین‌باره نگاشته شده و توانسته است بسیاری ...  بیشتر