نوع مقاله : علمی- پژوهشی

نویسنده

استادیار گروه باستان شناسی، دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

در زمینة باستان‌شناسی میدانی کتاب‌های بسیاری در سطح جهان نگاشته شده است، ولی تعداد کتاب‌های منتشرشده دراین‌باره در ایران چندان زیاد نیست. یکی از کتاب‌هایی که در این حوزه در ایران منتشر شده درآمدی بر باستانشناسی میدانی نوشتۀ پیتر ال. دروت و ترجمۀ حجت دارابی است. این کتاب به‌عنوان یک کتاب درسی دانشگاهی برای درس «روش کاوش و بررسی آثار باستانی» در رشتة باستان‌شناسی منتشر شده است، ولی تمامی مباحث مطرح در این درس را شامل نمی‌شود. از نقاط قوت این کتاب آسان و مختصر‌ بودن و هم‌چنین طرح مباحث مربوط به کاوش در نظمی منطقی و قابل‌فهم است. علاوه‌براین، باید به ترجمة خوب کتاب اشاره کرد، اگرچه با انجام ویرایشی دقیق بر کیفیت آن افزوده می‌شد. مهم‌ترین نقاط ضعف کتاب کم‌توجهی به بررسی میدانی باستان‌شناسی، نداشتن ارتباطی نزدیک با مسائل باستان‌شناسی ایران و خاورمیانه و نبود برخی قسمت‌های لازم در یک کتاب درسی، هم‌چون معرفی منابع برای مطالعة بیش‌تر و خلاصه و جمع‌بندی از مطالب هر مبحث است. درمجموع این کتاب می‌تواند به‌عنوان یک راه‌نمای مختصر برای کاوش باستان‌شناسی مفید باشد، ولی به‌عنوان یک کتاب درسی کاستی‌هایی را در بر دارد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

A Review of the Book "Field Archaeology: An Introduction

نویسنده [English]

  • amirsadegh naghshineh

Assistant Professor of Archaeology, Shahid Beheshti University

چکیده [English]

Many books have been written about field archaeology universally, but the number of books published on this subject in Iran is rare. One of the books published on this area in Iran, is "Field Archaeology: An Introduction" by Peter L. Drewett which has been translated into Persian by Hojjat Darabi. The book has been published in the field of archeology as an academic textbook for the course of "Methods of Archaeological Excavation and Survey", but does not cover all the topics discussed in this course. One of the strong points of the book is that various discussions on the archaeological excavation are briefly presented in a rational and understandable order. In addition, the Persian translation is fluent, although a careful editing may even improve its quality. The main weak points of the book are the lack of attention to the archaeological survey, a close link with the archaeological issues of Iran and the Middle East, and the lack of necessary parts such as introducing sources for further study. Also, a summary and conclusion at the end of each topic could help the reader. All in all, the book can be used as a guide for archaeological excavation, but it suffers from some deficiencies to be considered as a textbook.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Field Archaeology
  • Archaeological Survey
  • Excavation
  • Textbook
دارک، کِن. آر. (1379)، مبانی نظری باستانشناسی، ترجمۀ کامیار عبدی، تهران: مرکز نشر دانشگاهی.
دروت، پیتر ال. (1392)، درآمدی بر باستانشناسی میدانی، ترجمۀ حجت دارابی، تهران: سمت.
طایفه قهرمانی، نسرین (1388)، باستانشناسی میدانی، تهران: ناشر نویسنده.
علیزاده، عباس (1380)، تئوری و عمل در باستانشناسی (با فصلهایی در زیستشناسی تحوّلی و معرفتشناسی)، تهران: سازمان میراث فرهنگی کشور (پژوهشگاه).
علیزاده، عباس (1374)، «اهمیت و شناخت روش‌های بررسی در باستان‌شناسی»، مجلۀ باستانشناسی و تاریخ، پیاپی 17.
علیزاده، عباس (1375)، «روش کاوش در باستان‌شناسی: لایه‌نگاری»، مجلۀ باستانشناسی و تاریخ، پیاپی 19.
فاگان، برایان (1387)، سرآغاز: درآمدی بر باستانشناسی (اصول، مبانی، و روشها)، ترجمۀ غلامعلی شاملو، ج 1، تهران: سمت.
مجیدزاده، یوسف (1372)، «روش کاوش در باستان‌شناسی (قسمت اول)»، مجلۀ باستانشناسی و تاریخ، پیاپی 13 و 14.
مجیدزاده، یوسف (1372)، «روش کاوش در باستان‌شناسی (قسمت دوم)»، مجلۀ باستانشناسی و تاریخ، پیاپی 15.
مجیدزاده، یوسف (1373)، «روش کاوش در باستان‌شناسی (قسمت آخر)»، مجلۀ باستانشناسی و تاریخ، پیاپی 16.
هستر، تامس آر.، هری جی. شیفر، و کنت ل. فدر (1392)، روشهای میدانی در باستانشناسی، ترجمۀ کمال‌الدین نیکنامی و حسین صبری، تهران: سمت.
Atkinson, R. J. C. (1946), Field Archaeology, London: Methuen.
Droop, J. (1915), Archaeological Excavation, Cambridge: Cambridge University Press.
Heizer, Robert F. (1949), A Guide to Archaeological Field Methods, Palo Alto: The National Press.
Joukowsky, Martha (1980), A Complete Manual of Field Archaeology, Englewood Cliffs: Prentice-Hall.
Roskams, Steve (2001), Excavation, Cambridge: Cambridge University Press.
Petrie, W. and M. Flinders (1904), Methods and Aims in Archaeology, London: Macmillan