نوع مقاله : پژوهشی

نویسنده

عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت معلم کرج

چکیده

ایرانیان، در طول تاریخ، در پیشبرد ادبیات عربی، سهم زیادی به خود اختصاص داده­اند، به­طوری که در صرف و نحو، علوم بلاغی، لغت، شعر، کتابت و ... نام ادیبان و علمای ایرانی بر تارک علوم می­درخشد. نقش ایرانیان در تولید شعر و انواع نثر از چنان اهمیتی برخوردار است که نویسندگان بسیاری انگیزة ایرانیان را در روی­آوردن به زبان عربی بررسی کرده و به بیان میزان هنرآفرینی نیاکان ما در این زبان پرداخته­اند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Book Review: Al-Adab al-Arabi v-al-Iranion (Arab Literature and Iranians)

نویسنده [English]

  • Soqra Falahati

Faculty Member of Karaj Tarbiyat Moa’llem University

Iranians had a considerable contribution in promoting Arabic literature throughout the history; in the extent that Iranian scholars and literati’s names loom in Arabic morphology and syntax, rhetoric, lexicon, poetry, writing,… The contribution of Iranians in creating poems and various kinds of prose is so important that many researches have studied the Iranians’ motivation for gravitating towards Arabic language, and illustrate our forebears creativity in this language.