نوع مقاله : علمی- پژوهشی

نویسنده

استادیار گروه اقتصاد و مدیریت، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز

چکیده

هدف از نگارش مقالۀ حاضر بررسی مفاهیم ذکرشده در کتاب اقتصاد برای همه و ارائۀ دیدگاه انتقادی دربارۀ مطالب تنظیم‌شده در کتاب است. تأکید اساسی و دلیل اصلی نویسنده برای نگارش کتاب این است ‌که بین دانش‌آموختگان رشتۀ اقتصاد و عامة جامعه تبادل لازم و کافی در زمینة مباحث اقتصادی وجود ندارد. در این کتاب کوشش شده است که با بیانی شیوا، روان، و سلیس مفاهیم پیچیدة اقتصاد کلان برای عامة جامعه تشریح شوند، اما باوجود برخورداری از چنین مزیتی کتاب برای افرادی که دانش اقتصادی ندارند چندان مناسب نیست، زیرا برای مطالعه فرد به دانستن پیش‌فرض‌هایی در این زمینه نیازمند است. از‌سویی‌دیگر، تأکید بر مسئلۀ ساده‌سازی مفاهیم باعث شده است که نویسنده از ارائة بسیاری از مفاهیم پیش‌نیاز غفلت کند، این امر خود به کاهش انسجام و نظم منطقی جزئی اثر منجر شده است. باوجود انسجام کلی اثر و ارائة تحلیل‌ها براساس دیدگاه نئوکلاسیکی، به‌نظر می‌رسد بازبینی و تنظیم مجدد اثر، به‌گونه‌ای‌که خواننده بتواند رابطۀ میان مفاهیم ذکر‌شده و سیر کتاب را متوجه شود، کمک شایانی به افزایش انسجام کتاب می‌کند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Considering and Reviewing Economics for Everyone

نویسنده [English]

  • Fatemeh Mehraban

Department of Management and Economics, College of Economic

چکیده [English]

This paper reviews the concepts mentioned in the book "Economics for Everyone", and provides a critical view on the content of the book. The emphasis of the book and the author's reasons for writing the book is that there is not enough exchange of information between economic students and populace about economic issues. Although the book  presents difficult and complex economic concepts in macroeconomics for public community through  simple,, eloquent, and fluent language,  the book ., the book does not seem suitable for those people people who lack the knowledge of economy because they need to know the assumptions and concepts in this field. Furthermore, overemphasis on the simplification of the concepts has led the author to neglect many of the prerequisite concepts. This leads to the reduced cohesion andlogical arrangement in details.Despite the overall coherence and the presentation of the analysis based on the neo-classical view, it seems that the review and reorganization of work in such a way that the reader can understand the relationship between the concepts listed and the course bookhelps to increase the coherence of the book.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Critical review
  • Economy
  • Economy Policies
  • Iran
سرزعیم، علی (1393)، اقتصاد برای همه، تهران: ترمه.
محتشم دولتشاهی، طهماسب (1390)، مبانی علم اقتصاد: اقتصاد خرد، اقتصاد کلان، تهران: خجسته.
ناظمان، حمید (1388)، علم اقتصاد چگونه علم شد؟، پایگاه اطلاع‌رسانی حوزه، بازیابی در <www.hozehkh.com>.
Clower, R. W. (1965), The Keynesian Counter-Revolution: A Theoretical Appraisal, New York: Macmillan.
Friedman, M. (1956), The Quantity Theory of Money, in M. Friedman (ed.), Studies in the Quantity Theory of Money, Chicago: University of Chicago Press.
Patinkin, D. (1965), Money, Interest and Prices, 2nd edn, New York: Harper Collins.
Philips, A. W. (1958), “The Relation between Unemployment and Rate of Change of Money Wages in the United Kingdom”, Economica, vol. 25, no. 100.
www.Sarzaeem.ir.