نوع مقاله : علمی- پژوهشی

نویسنده

عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی، گروه علوم قرآن و حدیث

چکیده

برنامه‌ریزی درسی هم بر امور کلان و کلی و هم بر جزئیات استوار است که نوع نگاه به هریک تأثیر مهمی در تدوین برنامة درسی و کیفیت آن خواهد داشت. از مهم‌ترین امور کلان در این خصوص نیازسنجی، تعیین و تحدید اهداف و مأموریت، و نیز مسئلة ارزش‌یابی است. ضعف و قوت یک برنامة درسی به ضعف و قوت این امور برمی‌گردد. بنابراین برای بهینه‌سازی هر فعالیت آموزشی لازم است هریک از ارکان آن ارزیابی و آسیب‌شناسی شود تا بتوان با شناخت کاستی‌ها درصدد رفع آن‌ها برآمد. از بررسی اجمالی برنامة درسی رشتة علوم قرآن و حدیث چنین برمی‌آید که امعان نظری جدی در ابتنای بر اصول برنامه‌ریزی درسی وجود نداشته است و این می‌تواند  یکی از ضعف‌های رشته و عامل ایجادنشدن توان‌مندی‌های لازم در دانشجویان تلقی شود. برنامه‌ریزی بدون برنامه و منطبق‌نبودن با استانداردهای آموزشی نه‌تنها رفع مشکل نمی‌کند، بلکه خود مشکلی می‌شود درکنار دیگر مشکلات.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Critique of Macro Basics in Curriculum Planning in the Quran and Hadith Sciences

نویسنده [English]

  • Ali Reza Fakhary

Faculty Member of Allameh Tabataba'i University, Department of Quran and Hadith Sciences

چکیده [English]

Curriculum planning is based on both macro and general issues as well as on the details, and the type of look at each one will have a major impact on the curriculum development and its quality. One of the most important issues in this regard is the need assessment, setting and limiting goals and missions, as well as the issue of evaluation. The strengths and weaknesses of a curriculum return to the strengths and weaknesses of these issues. Therefore, to optimize each educational activity, it is necessary to evaluate each of its components in order to identify the deficiencies by trying to resolve them. An overview of the curriculum of the Quran and Hadith sciences suggests that there is no serious theoretical precision in constructing the principles of curriculum planning, which may be one of the major weaknesses of the discipline and the cause of not making capable students. Planning with no plans and non-compliance with educational standards will not solve the problem, and it will further become a problem along with other problems.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Curriculum Planning
  • Heading
  • Quran and Hadith Field
  • Criticism 
حسنی، محمد، راهنمای اجرای ارزش‌یابی کیفی توصیفی در کلاس درس، تهران، عابد، هفتم، 1391ش
شورای عالی برنامه‌ریزی وزارت علوم، تحقیقات و فنّاوری، مشخصات کلی برنامه و سرفصل دروس دوره کارشناسی علوم قرآن و حدیث، مصوب جلسه 406 ـ مورخه 18/10/ 79
عباس‌زادگان، سید محمدعباس و ترک‌زاده، جعفر، نیازسنجی آموزشی در سازمآن‌ها، تهران، شرکت سهامی انتشار، چهارم، 1388ش
کابال، آلفونسو بوررو، دانشگاه نهادی امروزین، ترجمه علی شریفی، تهران، پژوهشگاه مطالعات فرهنگی و اجتماعی، اول، 1389ش
کلینی، محمد بن یعقوب، الکافی، تهران، اسلامیه، دوم، 1362ش
لسانی فشارکی، محمدعلی، آموزش علوم قرآنی در دانشگاه‌ها (گفت‌و‌گو)، مجله گلستان قرآن، شماره 116، خرداد 1381ش
لوسی، پنی و هیل، لیندا، هدف‌گذاری، ترجمه مسعود سلطانی، تهران، آریانا قلم، اول، 1390ش
محسن‌پور، بهرام، مبانی برنامه‌ریزی آموزشی، تهران، سمت، دهم، 1390ش
ملکی، حسن، برنامه‌ریزی درسی (راهنمای عمل)، تهران، مدرسه، نهم، 1388ش
ملکی، حسن، مقدمات برنامه‌ریزی درسی، تهران، سمت، ششم، 1391ش
مهرمحمدی، محمود و همکاران، برنامه درسی «نظرگاهها، رویکردها و چشم‌اندازها»، تهران و مشهد، سمت و به‌نشر، پنجم، 1390ش