نوع مقاله : پژوهشی

نویسنده

استادیار دانشگاه تربیت معلّم تهران

چکیده

چاپ اول کتاب المجانی من­النّصوص­العرفانیة(تألیف آقایان دکتر عبّاس اقبالی و سیدرضا میراحمدی) با هدف تدریس درس «قرائت متون عرفانی»به ارزش دو واحد در مقطع کارشناسی زبان و ادبیات عربی تهیه و تدوین شده و در انتشارات دانشگاهی سمت به­ چاپ رسیده است. در این اثر، نگارندگان ابتـدا برخی ­واژه­ها و اصطلاحـات معـمول عرفانی را تعریف­کرده وآنگاه جهت­تبیین هرچه بیشتـر این­ گونه کلمات ­و اصطلاحات و نیز آشنایی دانشجـویان با متون ویژۀ عرفانی، گزیده­هایـی از متون قدیم و جدید عرفانی را در کتاب گنجانیده­اند.
از آنجـا که سعی مؤلّفان، نگارش کتابی بوده است که از آن به­صورت یکسان درهمـۀمراکـزآموزش­عالـی استفاده شود، شایسته است که در به­حدّاقلّ ­رسانیدن اشتباهات آن تلاش شود؛ و اگـرچه نویسندگان کتاب با این هدف، از کتاب­هـای برجستۀ عرفانی نیز بهره جسته­اند، به هر حال کتاب نه تنهـا خالی از اشتباه نیسـت بلکه اینجانب پس از یک دورة تدریس کتاب، با اشتباهات شکلی ­و محتوایی بسیاری­ درآن مواجه شدم­ که ­جهت بهره­منـدی هر چه  بهتر و بیشتر دانشجـویان از مطالب آن، در این مقاله به آنها اشاره می­شود، با این امید که در چاپ­های آیندۀ کتاب، تعداد اشتباهات آن کمتر شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Book Review: al-Majāni men al-Nosous al Erfāniyeh (Selected Mystical Texts)

نویسنده [English]

  • Soudabeh Mozaffari

Assistant Professor of Tehran Tarbiyat Moa‘llem University

چکیده [English]

 
This book has been compiled by Dr Abbas Iqbali and Seyyed Reza MirAhmadi and published in SAMT University Press for the 2-credite course “Reading mystical texts”, the field of Arabic Language and literature, MA. In this book, at first the authors have defined some common mystical words and terms, then, have inserted some selected classic and modern mystical texts for students in order to make familiar them with these kinds of texts.
Since the authors’ aim was to write a book for the use of students in all higher education institutions, the defects of the book should have been minimal. Although the authors have used the salient mystical books, I found many mistakes in the book, both in form and content, during my teaching in the classrooms. So, I discussed them in this article with the aim to make it better for the use of students. I hope this book will be published with less mistakes in the future.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: mysticism
  • Sufism
  • Asceticism
  • verse and prose
  • Review