نوع مقاله : پژوهشی

نویسنده

عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت معلم ـ گروه دین و فلسفه

چکیده

یادگیری زبان عربی، جهت فهم قرآن کریم ــ میراث مکتوب فرهنگ و علوم اسلامی ــ بر همة مسلمانان واجب است .
برای یادگیری زبان عربی، کتاب­های زیادی با روش­های مختلف در گذشته و حال نوشته شده است.
یکی­ازکتاب­های آمـوزش زبان­عـربی(صـرف­ونحو)، کتاب مبادیءالعربیة، تألیف رشید شرتونی، است. این کتاب در چهار جلد، برای چهار سطح نوشته شده و سال­ها است که در دانشگاه­ها تدریس می­شود. از آنجا که نویسندة کتاب مسیحی است، مثال­ها و تمرین­های کتاب، صبغة اسلامی ندارد. آقای حمید محمدی همت کرده، کتاب را تنقیح کرده و تمرین­های آن را تغییر داده و از آیات و احادیث در تمرین­ها استفاده کرده­اند.
در این مقاله، کتاب مبادیء­العربیة نقدوبررسی و به برخی از اشکالات کتاب اشاره شده است. امید است منقّح محترم با سعة صدری که دارند و خواهان بهبود اثر هستند، در رفع آنها در چاپ­های آینده بکوشند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Book Review: Mobādi al-Arabiyah

نویسنده [English]

  • Seyyed Ahmad Imamzadeh

Faculty Member of Tarbiyat Moa’llem University, Religion and Philosophy Dipartment

چکیده [English]

Learning Arabic language in order to understand the glorious Quran is necessary for each Muslim.
Regarding learning Arabic language, many books have been written in the past and present.
One of the books written about teaching Arabic language (morphology and syntax) is Mobādi al-Arabiyah (Principles of Learning Arabic Language) authored by Rashid Shertouni, This book has been compiled in 4 volumes, for 4 levels; and has been taught in university for many years. Since the author of the book is Christian, the examples and exercises of the book are not based on the Islamic teachings. So the editor, Mr Hamid Mohammadi, has changed its exercises and used the verses of Quran and Hadith in writing them.
This article is a review on the book Mobādi al-Arabiyah (Vol.2, edited by Hamid Mohammadi, 24th edition: 1424AH) in which some of the defects of the book have been mentioned.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Mobādi al-Arabiyah
  • Arabic language teaching
  • morphology