نوع مقاله : پژوهشی

نویسنده

استادیار دانشگاه تربیت معلم کرج

چکیده

مقالة حاضر، با هدف نقد، بررسی و اصلاح کتاب مبادئ العربیة (جلد چهارم، قسم الصرف) به قلم رشید الشرتونی و ویرایش حمید محمدی به نگارش درآمده است. البته در این زمینه تلاش بر آن بوده است که این کتاب در آغاز از دیدگاهی کلی بررسی و نقاط قوت و ضعف آن به عنوان یکی از منابع مهم تدریس دانشگاهی و حوزوی در شاخة صرف عربی آشکار و اصلاح شود ؛ سپس بررسی دقیق‌تری در متن کتاب انجام شود، که در طی این بررسی، هم اشتباهات مربوط به مؤلف وهم اشتباهات چاپی همراه با ذکر دلایل مستند استخراج و ارائه شده است.
در پایان نتایج حاصل از این بحث در اختیار دانش پژوهان و علاقه‌مندان قرار داده شده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Book Review: Mobādi al-Arabiyah (Morphology)

نویسنده [English]

  • . Seyyed Adnan Ashkavari

Assistant Professor, Islamic Azād University-Karaj Branch

چکیده [English]

This article is a review on the book Mabadi al-Arabiyah (Principles of Learning Arabic Language) (va. 4: Morphology) authored by Rashid al-shertouni and edited by Hamid Mohammadi in which the stroug and weak points of the book –as an important textbook for teaching Arabic morphology in university and seminary (hawzeh)- have been mentioned, then the errors caused by the outhor as well as the literals in the book have been enumerated. At the end, the conclusions of the discussion have been presented.

کلیدواژه‌ها [English]

  • KEYWORDS: Review
  • arabic morphology
  • Mobādi al-Arabiyah
  • Rashid Shertouni