نوع مقاله : پژوهشی

نویسنده

کارشناس ارشد زبان و ادبیات عربی

چکیده

باتوجه به اهمیت کتاب­های آموزشی، در مقایسه با کتاب­های دیگر، دقت در تألیف و علمی­بودن روش آموزشی، رابطه­ای مستقیم با میزان کارآیی آن دارد متأسفانه باید خاطرنشان کرد که به مسئلة مکالمة عربی آن­چنان­که باید توجه نشده است و جز تعدادی اندک، کمتر نویسندگانی به تألیف اثر در این زمینه همت گماشته­اند که از موفق­ترین آنها می­توان به کتاب دروس فی  لغة الاعلام­المسموع تألیف دکتر حامد صدقی و مجموعه­کتاب­های مکالمه (صدى­الحیاة) کانون زبان که به­همت دکتر مسعود فکری به­رشتة تحریر درآمده است، اشاره کرد. کتاب حاضر نیز با روشی متفاوت  در همین راستا نگارش شده  که قابل توجه و اهمیت است و دقت و تأنی بیشتری را می­طلبد.
مکالمه، یکی­ازمهارت­های مهم یادگیری در هر زبان به­شمار می­رود و مهارت­های شنیدن، نوشتن، خواندن، و صحبت­کردن را دربر می­گیرد. عمده­ترین نقص موجود در برخی کتاب­های مکالمه، کمبود مواد آموزشی صوتی و تصویری و روش­مندی و عدم اهتمام به شکل و ساختار کتاب­های مربوط به آن است­که البته 0در این کتاب­ها به این مسئله توجه شده است و کتاب­هایی­که­عمدتاً ساختار01.
 نوشتاری­صرف دارند، دراین­امرموفق نبوده­اند.
درایـن­مقالـه،کتاب نتکلم از دو بعد شکلی و محتوایی بررسی و محاسن و نقاط ضعف آن تبیین و در پایان، پیشنهادهایی جهت تعدیل یا تجدیدنظر با هدف بهبود کتاب ارائه شده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Book Review: Natakallam (I Speak)

نویسنده [English]

  • Ali Asvadi

MA in Arabic Language and Literature

چکیده [English]

 
Conversation is an important skill in learning each language which includes listening, writing, reading and speaking. The main defects of some existed conversation books are lack of audio-video instructional materials, lack of methodology, and inattention to form and structure of these kinds of books. Of course, this problem has been observed in these books; but the books which have only written form, are not successful in this area.
The present article tries to investigate Dr Mohammad Javad Sadeqi Majd’s book from the form and content point of view. The article presents the merits and defects of the book; and, at last, there are some suggestions for modifying and revising the book with aim of improving it.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Natakallam
  • conceptual and formal review
  • auditory skills
  • methodology