نوع مقاله : علمی- پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار علم اطلاعات و دانش‌شناسی و رئیس کتاب‌خانه‌های پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

2 کارشناس‌ارشد علم اطلاعات و دانش‌شناسی و کتابدار مسؤل کتاب‌خانه‌ پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

چکیده

اهمیت تدریس منابع اطلاعاتی و کتاب‌های علمی مستند، جذاب، و محرک برای دروس آشنایی با مبانی رشته‌های مختلف به‌منظور جذب‌کردن و علاقه‌مندسازی تازه‌واردان و مشتاقان هر علمی بر کسی پوشیده نیست. در این راستا، کتاب مبانی علوم کتاب‌داری و اطلاع‌رسانی که می‌تواند به‌عنوان یک منبع درسی برای دانشجویان جدید رشتۀ علم اطلاعات و دانش‌شناسی استفاده شود، به‌شیوۀ توصیفی ــ تحلیلی موردبررسی انتقادی قرار گرفت. بنابراین، پس از شناسایی و اشاره به نقاط قوّت و ضعف کتاب، پیش‌نهادهایی نیز برای بهبود آن برای پدیدآوران و خوانندگان ارائه شده است. کتاب یادشده ترجمه است و اصل کتاب در امریکا چاپ شده است، بنابراین بسیاری از آمار و ارقام و اطلاعات و قوانین مطرح‌شده در آن برای مخاطبان امریکایی مناسب است. این موضوع از دو زاویه قابل‌توجه است: ازیک‌سو، داشتن اطلاعات از وضعیت علوم کتاب‌داری و اطلاع‌رسانی در یک کشور پیش‌رو و پیشرفته در این حوزه جالب‌توجه است و اهمیت دارد و ازسوی‌دیگر، قراردادن آن به‌عنوان یک منبع درسی برای سایر کشورها اندکی نامتناسب است. از مهم‌ترین اشکالات کتاب حاضر قدیمی‌بودن مطالب و اطلاعات آن است. بهتر بود مترجم هم‌زمان با ارائۀ ویرایش‌های جدید کتاب به ویرایش ترجمه و چاپ مجدد آن اقدام می‌کرد.
 

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Reviewing Digital Libraries: Information Exchange

نویسندگان [English]

  • Hamidreza Radfar 1
  • Solmaz Nouri 2

1 Assistant Professor and Head of Research Libraries

2 MS in Information Science and Epistemology, Librarian in Charge of Library Research

چکیده [English]

Nowadays, accessibility to a large collection of organized information is quite important. The digital library is a new and important topic in this field, and paying attention to it will be somehow a facilitator in all scientific and academic fields. The book Digital Libraries: The Exchange of Information is a worthwhile endeavor in this regard. Therefore, the present article attempted to critically review this book without further bias and only to enhance the work and guide its audiences while pointing to the valuable points, highlights, weaknesses, and shortcomings it broadens the scope of such discussions. First the book and the author is introduced and then the book is reviewed in both form and content terms. The appearance and writing specifications of the work are considered in the form review and in the content section such issues as rational order, resource validity, scientific quality, innovation, and adaptability were addressed and finally suggestions were made to remedy the deficiencies.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Form Review
  • Content Review
  • Scientific Review
  • Digital library
  • Information
ابرامی، هوشنگ (1379)، شناختی از دانش‌شناسی: علوم کتاب‌داری و دانش‌شناسی، تهران: کتابدار.
دیویس، چارلز و دبورا شاو (1393)، مقدمه‌ای بر علم اطلاعات و فناوری، ترجمۀ علیرضا رستمی گومه، تهران: چاپار.
رابین، ریچارد ای. (1383)، مبانی علوم کتاب‌داری و اطلاع‌رسانی، مشهد: انتشارات کتاب‌خانۀ رایانه‌ای.
ریاحی‌نیا، نصرت (1389)، آشنایی با کتاب‌خانه و اصول کتاب‌داری، تهران: کتابدار.
شعبانی، احمد و زهره میرحسینی (1394)، مقدمه‌ای بر علم اطلاعات و دانش‌شناسی، تهران: سمت.
محسنی، حمید (1382)، مجموعه‌سازی و خدمات تحویل مدرک، تهران: کتابدار.
مزینانی، علی (1383)، کتاب‌خانه و کتاب‌داری، تهران: سمت.
Clifton, Jennifer (2017), “Foundations of Library and Information Science (4th edition)”, Journal of Access Services, vol. 14 (3).
Holmes, Boyd P. (1999), “Foundations of Library and information Science”, Journal of the American Society for Information Sciences, vol. 50 (9).
Mcknight, Michelynn (2005), “Foundations of Library and information Science (2th edition)”, Journal of Medical Library Association, vol. 93 (3).
Robertson, Lois (2011), “Foundations of Library and Information Science (3th edition)”, The Australian Library Journal, vol. 60 (2).