نوع مقاله : علمی- پژوهشی

نویسنده

دانشیار عرفان تطبیقی، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

چکیده

دایرۀ‌المعارف جنبش‌های دینی نوظهور، ویراست پیتر بی کلارک، دیدگاهی به‌راستی جذاب و معتبر از جنبش‌های دینی نوظهور در پس‌زمینه‌ای جهانی ارائه می‌کند. این دایرۀ‌المعارف حاوی 428 مقاله از دانشگاهیان برجسته است که نمونه‌هایی قابل‌توجه از جنبش‌های دینی نوظهور در هریک از قاره‌ها را بررسی می‌کنند. کلارک به‌عنوان ویراستار درآمدی عالی با عنوان «ادیان جدید به‌عنوان پدیده‌ای جهانی»، «راه‌نمای منابع مطالعات جُدِن»، و مقاله‌ای مفید با عنوان «گونه‌شناسی ادیان جدید» در این دایرۀ‌المعارف گنجانده است. این دایرۀ‌المعارف مرجعی برجسته، تحقیقی، روزآمد، مهم، و ارزش‌مند برای کتاب‌خانه‌های دانشگاهی به‌شمار می‌رود. با‌این‌حال، این دایرۀ‌المعارف از اشکالات و معایبی رنج می‌برد: از‌جمله، وجود تناقضات آشکار در نمایه‌ها، بروز اغلاط تاریخی، چاپی و غیره در متن آن، و یکی‌دانستن جُدِن‌ها با فرقه‌ها، گروهک‌ها، و گروه‌های ضد فرهنگ.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

An Evaluation and Critique of Encyclopedia of New Religious Movements

نویسنده [English]

  • Hadi Vakili

Associate Professor of Comparative Mysticism, Institute for Humanities and Cultural Studies

چکیده [English]

Encyclopedia of new religious movements edited by Peter B. Clarke provides a truly engaging and authentic view of the emerging religious movements on a background of the universe. This encyclopedia, containing 428 articles from leading academics, studies the remarkable examples of religious movements emerging in each continent. Clarke as an editor has written a higher income as "New Religions as a global phenomenon", a "Resource guide of NRM" and a useful article entitled "Typology of new religions" in this encyclopedia. This encyclopedia is a leading, research, updating, important, and valuable reference for academic libraries. However, the encyclopedia suffers from some disadvantages, among which we can refer to apparent contradictions in Index, the incidence of historical errors, print, etc., in its context and putting NRM identified with the Cults, sects, and counter-culture groups

کلیدواژه‌ها [English]

  • New Religious Movements
  • NRMs
  • Cult
  • Sect
Arweck, Elisabeth (2006), Researching New Religious Movements: Responses and Redefinitions, London: Routledge.
Arweck, Elisabeth (2011), “Peter B. Clarke (1940–2011)”, Journal of Contemporary Religion, Routledge.
Clarke, Peter B. (2006), Encyclopedia of New Religious Movements, London: Routledge.
Clarke, Peter B. (2006), New Religions in Global Perspective: A Study of Religious Change in the Modern World, London: Routledge.
Cox, James Leland (2007), From Primitive to Indigenous: the Academic study of Indigenous Religions, Ashgate Publishing, ISBN 978-0-7546-5569-5.
Schellenberg, J. L. (2005), Prolegomena to a Philosophy of Religion, Cornell University Press.
Stark, Rodney and Roger Finke (2000), Acts of Faith: Explaining the Human Side of Religion, California: University of California Press.
Sundermeier, Theo (2004), The Individual and Community in African Traditional Religions, Berlin: LIT Verlag.
Weibel, Nadine (2008), Weiblicher Blick- Männerglaube/ Religions D'hommes- Regards de Femmes: Beiträge zur Gender-Perspektive in den Religionen, Berlin: Waxmann Verlag.