علمی- پژوهشی فلسفه
آیا روح مطلق همان خداست؟ نقدی بر کتاب مفهوم خدا ازنظر هگل

محمد مهدی اردبیلی

دوره 18، شماره 7 ، مهر 1397، صفحه 1-14

چکیده
  جایگاه و نقش خداوند در فلسفۀ هگل به یکی از مناقشه‌برانگیزترین مسائل فلسفی و تفسیری در دو قرن گذشته بدل شده است. شیوۀ پاسخ به این پرسش یکی از عناصر اصلی تمایزبخش میان دو جریان هگلیان راست‌گرا و چپ‌گراست. هگل، برخلاف روند حاکم بر فلسفۀ مدرن که رفته‌رفته به‌دنبال کم‌رنگ‌کردن جایگاه و نقش هستی‌شناسانۀ خداوند در تبیین عالم بود، دوباره ...  بیشتر

علمی- پژوهشی فلسفه
نیچه؛ روح‌القدس فلسفۀ ژیل دلوز نقدی بر کتاب Nietzsche and Philosophy

محمد اصغری

دوره 18، شماره 7 ، مهر 1397، صفحه 15-34

چکیده
  در این مقاله کتاب نیچه و فلسفه (Nietzsche and Philosophy) نوشتة ژیل دلوز را معرفی و ارزیابی می‌کنیم. کتاب نیچه و فلسفه، که نخستین‌بار در فرانسه در سال 1962 منتشر شد، بعدها در سال 1983 به انگلیسی ترجمه شد. این کتاب در دهة 60 میلادی واکنشی علیه هگل‌گرایی غالب کوژویی و ژان هیپولیتی فرانسه است و دلوز در این اثر سعی دارد نیچه را درمقابل هگل قرار دهد تا نشان ...  بیشتر

علمی- پژوهشی فلسفه
باور عقلانی؛ نقد کتاب ایمان و عقل

قاسم پورحسن

دوره 18، شماره 7 ، مهر 1397، صفحه 35-62

چکیده
  نظریة عقلانیت یکی از ره‌یافت‌های مهم و بنیادین در تاریخ فلسفة دین شمرده می‌شود. مناقشة عقل و ایمان تاریخ طولانی دارد، اما دفاع از عقلانیت در دورة سلطة ایمان‌گرایی در مسیحیت در وضع جدید رویکردی مؤثر و پراهمیت است. سویین‌برن با تدوین اثری نیرومند با عنوان ایمان و عقل کوشید تا اهمیت ره‌یافت عقلانی به باورها و گزاره‌های دینی را جان ...  بیشتر

علمی- پژوهشی فلسفه
نقدی بر کتاب History: What and Why?

جلال پیکانی

دوره 18، شماره 7 ، مهر 1397، صفحه 63-76

چکیده
  نوشتار حاضر به نقد و بررسی کتاب تاریخ: چیستی و چرایی آن، نوشتة بِوِرلی ساوث گیت اختصاص دارد. در این مقاله نشان داده‌ایم که این اثر نه کتابی اجتهادی و نوآورانه، که صرفاً متن درسی تألیفی است درباب یکی از مهم‌ترین پرسش‌‌‌های فلسفة تاریخ، یعنی این پرسش که آیا تاریخ از عینیت برخوردار است یا نه؟ مؤلف به‌خوبی توانسته است دیدگاه متقدمان ...  بیشتر

علمی- پژوهشی فلسفه
نقدی بر کتاب ویتگنشتاین و غایت فلسفه: نه نظریه و نه درمان

عطیه زندیه

دوره 18، شماره 7 ، مهر 1397، صفحه 77-100

چکیده
  هر علمی ازطریق مبانی آن شناخته می‌شود. یکی از مبانی علم که در شناخت آن بسیار اثرگذار است «غایت» علم است. در فلسفه نیز فلاسفه براساس تعریفی که از آن دارند غایتی برای فلسفه در نظر می‌گیرند. در این مقاله بر نظر ویتگنشتاین درمورد غایت فلسفه تمرکز شده است. محور اصلی برای وصول به این مقصد کتاب ویتگنشتاین و غایت فلسفه: نه نظریه و نه درمان، ...  بیشتر

علمی- پژوهشی فلسفه
نقدی بر کتاب فلسفة اشراق

زهره سعیدی

دوره 18، شماره 7 ، مهر 1397، صفحه 101-114

چکیده
  فلسفة اشراق، به‌مثابة حدفاصل فلسفة ابن‌سینا و ملاصدرا، از اهمیت به‌سزایی برخوردار است. ازاین‌رو هر کتابی که بخواهد تلاش خود را معطوف به معرفی و تحلیل آن سازد درخور بررسی و نقد است. نویسنده در کتاب پیش‏رو پس از تبیین زمینة پیدایش فلسفة اشراقیـ استدلالیِ شیخ اشراق با زندگی‌نامه، آثار، و روش فلسفی وی آغاز کرده است. آن‌گاه به نقدهای ...  بیشتر

علمی- پژوهشی فلسفه
نقدی بر کتاب فرهنگ اصطلاحات علم کلام

حوریه شجاعی باغینی

دوره 18، شماره 7 ، مهر 1397، صفحه 115-134

چکیده
  هر علمی اصطلاحات و زبان فنی مخصوص خود را دارد که ابزار درک متون آن علم به‌شمار می‌رود. در این میان فرهنگ‌نامه‌ها ابزاری کاربردی برای محققان و طالبان علم‌اند تا هم به فهم صحیح و سریع این اصطلاحات و مطالب برای هماهنگی با جامعۀ علمی کمک کنند و هم یاری‌رسان آن‌ها در جست‌وجو و پژوهش‌های بعدی باشند. موضوع این مقاله نقد و بررسی کتاب فرهنگ ...  بیشتر

علمی- پژوهشی فلسفه
نقد کتاب Descartes Embodied: Reading Cartesian Philosophy through Cartesian Science

سید مصطفی شهرآیینی؛ عزیزه زیرک باروقی

دوره 18، شماره 7 ، مهر 1397، صفحه 135-157

چکیده
  مقالة پیش‌رو به نقد و بررسی کتاب Descartes Embodied: Reading Cartesian Philosophy through Cartesian Science نوشتة دَنیِل گاربر اختصاص دارد. گاربر، از برجسته‌ترین پژوهش‌گران فلسفة دوران مدرن و دکارت‌شناس معاصر، کتاب را در ‌سال 1980 نوشته و دانشگاه کمبریج آن را منتشر کرده است. این اثر به زبان فرانسوی نیز به‌چاپ رسیده است، اما ترجمة فارسی از آن در دست نیست. اثر مجموعه‌مقالاتی ...  بیشتر

علمی- پژوهشی فلسفه
تحلیل و نقد کتاب Ethics: A Pluralistic Approach to Moral theory

مریم صانع‌پور؛ امیر صادقی

دوره 18، شماره 7 ، مهر 1397، صفحه 159-180

چکیده
  در عصر ارتباط فرهنگ‌های متکثر با یک‌دیگر یکی از مسئولیت‌های فیلسوفان اخلاق جلوگیری از نزاع‌های اخلاقی است تا فرهنگ‌های مختلف، با به‌رسمیت‌شناختن یک‌دیگر و با تکیه بر اشتراکات بشری، روابطی اخلاقی و عدالت‌محورانه را در سراسر جهان نظریه‌پردازی کنند. در مراودات فرهنگیِ فراگیر ازطریق فضای مجازی، تبعیض‌های نژادی، قومی، و جنسیتی ...  بیشتر

علمی- پژوهشی فلسفه
نقد کتاب تاریخ فلسفۀ راتلج: از آغاز تا افلاطون

مجید صدرمجلس

دوره 18، شماره 7 ، مهر 1397، صفحه 181-199

چکیده
  نوشتۀ پیش­رو بدنبال معرفی کوتاه جلد نخست تاریخ فلسفۀ راتلج: از آغاز تا افلاطون، می­کوشد تا ترجمۀ فارسی اثر به قلم آقای حسن مرتضوی را از دو چشم انداز صوری و محتوایی، بررسی نماید. شایان ذکر است که علاوه بر بررسی قسمت­های مقدماتی و پایانی کتاب، بندهایی را از هر دوازده فصل متن اصلی، بطور کورکورانه گزینش کرده و سپس ترجمه را با آنها، ...  بیشتر

علمی- پژوهشی فلسفه
نقد کتاب Phenomenology and Mysticism

یحیی صولتی

دوره 18، شماره 7 ، مهر 1397، صفحه 201-217

چکیده
  این جستار کتاب پدیدارشناسی و عرفان اثر آنتونی جی استاین‌‌‌باک (Steinbock.Anthony j) را نقد و بررسی می‌‌‌کند.نویسنده در این کتاب سعی کرده است تا براساس روش پدیدارشناسانه و با کمک‌گرفتن از مفاهیمی هم‌چون «بداهت»، «تأویل پدیدارشناسی»، و «قصدیت» تجارب دینی (religious experiences) و تجارب عرفانی (mystical experiences) را تبیین کند. دغدغة اصلی ...  بیشتر

علمی- پژوهشی فلسفه
نقش فلسفی دلوز و اسپینوزا در فمینیسم گیلیان هووی نقد کتاب دلوز و اسپینوزا: رایحۀ مسئلۀ بیان

بهناز عقیلی دهکردی؛ حسین کلباسی اشتری

دوره 18، شماره 7 ، مهر 1397، صفحه 219-238

چکیده
  نقد فلسفی دلوز بر اسپینوزا، که در کتاب اسپینوزا و مسئلة بیان آمده است، اثر بسیار مهمی است، زیرا نتایجی که در آن کتاب به‌دست آمده‌اند بنیادهایی فراهم می‌آوردند برای تأملات مابعدالطبیعی بعدی دلوز درباب طبیعت قدرت، بدن، تفاوت، و شباهت. دلوز و اسپینوزا نخستین کتابی است که آرای فلسفی دلوز را بررسی می‌کند، در جاهایی که تلاش می‌کند فلسفة ...  بیشتر

علمی- پژوهشی فلسفه
نقد کتاب تأثیر ابن‌سینا بر فلسفۀ دونس اسکوتوس

حسن فتحی

دوره 18، شماره 7 ، مهر 1397، صفحه 239-251

چکیده
  فلسفة اسلامی در پیدایش اولیة خودش در سده‌‌های نخست هجری از جهات گوناگونی تحت‌تأثیر فلسفة مسیحی بوده است. اوضاع امور علمی در دو جهان مسیحیت و اسلام به‌گونه‌‌ای پیش رفته است که جهان اسلام در سده‌‌های سوم تا هفتم هجری (نهم تا سیزدهم میلادی) در برتری آشکار بر جهان مسیحیت قرار گرفته و محافل علمی و سپس فلسفی به‌اصطلاح دورة مدرسی را سخت ...  بیشتر

علمی- پژوهشی فلسفه
نقدی بر کتاب عرفان و فلسفه

صبا فدوی؛ محی‌الدین قنبری

دوره 18، شماره 7 ، مهر 1397، صفحه 253-272

چکیده
  هدف از بررسی کتاب عرفان و فلسفه اثر والتر ترنس استیس (1967) نقد و تحلیل پیش‌فرض‌ها، خاستگاه، و نظریة کتاب در حل تناقض‌آمیز‌بودن تجربة عرفانی در منطق و ذهنی یا عینی‌بودن آن است. کتاب حاضر تجربة عرفانی و عرفان را با دیدگاه تجربه‌گرایی فلسفی و مسائل آن پیوند داده است. تجربة عرفانی در این اثر تجربه‌ای فراعینی و حتی فراذهنی و ورای منطق ...  بیشتر

علمی- پژوهشی فلسفه
نقدی بر کتاب زندگی خوب: یک‌پارچه‌سازی فلسفه و روان‌شناسی به‌روزی

حمیدرضا محبوبی‌آرانی

دوره 18، شماره 7 ، مهر 1397، صفحه 273-287

چکیده
  فیلسوفان همواره نظریه‌هایی دربارة چیستی به‌روزی به‌دست‌ داده‌اند، اما از روان‌شناسی غافل بوده‌اند و روان‌شناسان نیز در بحث‌های خود از به‌روزی هیچ نظریه‌ای دربارة چیستی آن در اختیار نداشته‌اند. مایکل بیشاپ در کتاب زندگی خوب: یک‌پارچه‌سازی فلسفه و روان‌شناسی به‌روزی می‌کوشد تا این دو حوزة ظاهراً از هم جدا را با یک‌دیگر ...  بیشتر

علمی- پژوهشی فلسفه
نقد و ارزیابی کتاب تفسیر یازده سوره از قرآن کریم

مجید معارف؛ حسین تقی‌پور

دوره 18، شماره 7 ، مهر 1397، صفحه 289-311

چکیده
  قرآن کریم کتابی معرفت‌بخش و واقع‌نماست که حسب آیات قرآن، روایات، و عقل به شرح و تفسیر نیاز دارد. در‌طول تاریخ مفسران بسیاری براساس روش‌ها، گرایش‌ها، و مکاتب مختلف تفسیری به شرح و تفسیر این کتاب آسمانی روی آورده‌اند. بر همین اساس تفسیر قرآن سیر تکاملی به خود گرفته و تا عصر حاضر که تفاسیر کامل یا برخی از اجزای قرآن به‌نگارش درآمده ...  بیشتر

علمی- پژوهشی فلسفه
ارزیابی و نقد Encyclopedia of New Religious Movements

هادی وکیلی

دوره 18، شماره 7 ، مهر 1397، صفحه 313-324

چکیده
  دایرۀ‌المعارف جنبش‌های دینی نوظهور، ویراست پیتر بی کلارک، دیدگاهی به‌راستی جذاب و معتبر از جنبش‌های دینی نوظهور در پس‌زمینه‌ای جهانی ارائه می‌کند. این دایرۀ‌المعارف حاوی 428 مقاله از دانشگاهیان برجسته است که نمونه‌هایی قابل‌توجه از جنبش‌های دینی نوظهور در هریک از قاره‌ها را بررسی می‌کنند. کلارک به‌عنوان ویراستار درآمدی ...  بیشتر