علمی- پژوهشی زبان‌های خارجی
ارزیابی کتاب آموزش زبان انگلیسی پایة اول دورة متوسطة اول: پراسپکت یک

محمد احمدی‌صفا؛ شادی دنیایی؛ شیلان سهرابی؛ مجتبی فراهانی؛ دایان خاسمی؛ الهه ساعدپناه

دوره 18، شماره 8 ، آبان 1397، صفحه 1-24

چکیده
  هدف تحقیق حاضر ارزیابی کتاب آموزش زبان انگلیسی پایة اول دورة متوسطة اول (هفتم)، پراسپکت یک، است که در سال‌های اخیر توسط وزارت آموزش و پرورش ایران طراحی و مورداستفاده قرار گرفته است. بدین منظور، پرسش‌نامه‌ای محقق‌ساخته طراحی شد و براساس اطلاعات حاصل از اجرای آزمایشی، روایی، و پایایی پرسش‌نامه با استفاده از تحلیل عاملی اکتشافی و ...  بیشتر

علمی- پژوهشی زبان‌های خارجی
نقد کتاب آموزش زبان ژاپنی با متون روزنامه

سید آیت حسینی

دوره 18، شماره 8 ، آبان 1397، صفحه 25-50

چکیده
  در این مقاله کتاب آموزش زبان ژاپنی با متون روزنامه، تألیف اوسامو میزوتانی و نوبوکو میزوتانی، معرفی و نقد می‌شود که برای تدریس در کلاس‌های متون مطبوعاتی تهیه شده و در ژاپن و سایر کشورها، ازجمله ایران، در دوره‌های آموزش زبان ژاپنی استفاده می‌شود. این نوشتار می‌کوشد نقاط ضعف و قوت اثر را باتوجه‌به نیازهای زبان‌آموزان ایرانی آشکار ...  بیشتر

علمی- پژوهشی زبان‌های خارجی
تحلیل و نقد ارزش‌های فرهنگی در مجموعه‌کتاب‌های درسى American English File

علی درخشان

دوره 18، شماره 8 ، آبان 1397، صفحه 51-73

چکیده
  باوجود اهمیت تلفیق زبان و فرهنگ، تلاش‌‌های کمی به‌‌منظور بررسی و تحلیل ارزش‌های فرهنگی در کتاب‌‌های درسی آموزش زبان انگلیسی، براساس چهارچوبی مدون انجام گرفته است؛ بنابراین، مقالة حاضر با استفاده از روش تحلیل اکتشافی محتوای کیفی به بررسی کتاب‌‌های American English File (Latham-Koenig et al., 2013) پرداخته است که در آموزشگاه‌‌های زبانانگلیسی در ...  بیشتر

علمی- پژوهشی زبان‌های خارجی
نقد «برنامة آموزش آواشناسی» در مقطع کارشناسی رشتة زبان روسی در ایران ضرورت‌ها، مشکلات، و راه‌کارها

سعیده دست‌آموز؛ مهسا رسولی

دوره 18، شماره 8 ، آبان 1397، صفحه 75-96

چکیده
  در مقالة حاضر، برنامة آموزش درس آواشناسی در مقطع کارشناسی رشتة زبان روسی موردبررسی قرار گرفته است. هدف از این پژوهش بررسی ضرورت‌ها، ریشه‌یابی مشکلات، و ارائة راه‌کار برای رفع آن‌هاست. سؤال اصلی این است که ضرورت‌های آموزشی در حوزة آواشناسی زبان روسی کدام‌اند؟ آیا به ‌این ضرورت‌ها در برنامة آموزشی دانشجویان مقطع کارشناسی توجه ...  بیشتر

علمی- پژوهشی زبان‌های خارجی
نقد کتاب توهّمی به‌نام جمع‌گرایی؛ سوء‌برداشت‌های مباحث شناخت مردمان ژاپن و ریشه‌های آن (集団主義という錯覚:日本人論の思い違いとその由来)

علیرضا رضائی

دوره 18، شماره 8 ، آبان 1397، صفحه 97-124

چکیده
  کتاب توهّمی به‌نام جمع‌گرایی؛ سوء‌برداشت‌های مباحث شناخت مردمان ژاپن و ریشه‌های آن درپی اثبات این نکته است که علی‌رغم ذهنیت کلیشه‌ایِ رایج، ژاپنی‌ها الزاماً مردمانی جمع‌گرا نیستند. نویسنده از این ذهنیت کلیشه‌ای که ژاپنی‌ها را مردمانی جمع‌گرا می‌شناسد به‌منزلة یک توهّم یاد می‌کند و در تبیین دلایل بروز چنین توهّمی، با یک ...  بیشتر

علمی- پژوهشی زبان‌های خارجی
آثار آلدو پالاتسسکی: آثاری بین ادبیات و هنر

محمدحسین رمضان‌ کیایی؛ زهره منتصری

دوره 18، شماره 8 ، آبان 1397، صفحه 125-145

چکیده
  آلدو پالاتسسکی (Aldo palazzeschi)، با نام مستعار آلدو جورلانی (Aldo Giurlani)، شاعر و داستان‌سرای مشهور قرن بیستم ایتالیاست. پالاتسسکی در سال‌های آغازین قرن بیستم با پیروی از برخی تئوری‌های تفکر غربی مانند نیچه، به خلق آثاری بی‌نظیر در ادبیات مدرن ایتالیا پرداخته است و بدین‌سان اشعار و رمان‌های وی نوآوری‌های قابل‌توجهی دارند. بدون شک، دورة ...  بیشتر

علمی- پژوهشی زبان‌های خارجی
آموزش زبان انگلیسی به دانش‌‌آموزان کم‌‌توان ذهنی نقد برنامه، کتاب پایة هفتم، و کتاب معلم

احمد رمضانی؛ پیوند میهن‌دوست

دوره 18، شماره 8 ، آبان 1397، صفحه 147-165

چکیده
  هدف از این مقاله تحلیل وضعیت آموزش زبان انگلیسی به دانش‌‌آموزان کم‌‌توان ذهنی، بررسی انتقادی کتاب دانش‌‌آموز و کتاب کار (پایۀ هفتم) و کتاب راه‌نمای تدریس است. روش پژوهش حاضر توصیفیـ تحلیلی است. باتوجه‌به معیارهای نقد شورای بررسی متون و کتب علوم انسانی، نقاط قوت و ضعف شکلی و محتوایی کتاب درسی و کار ارائه شد. از مهم‌‌ترین نقاط قوت ...  بیشتر

علمی- پژوهشی زبان‌های خارجی
روند افول نقد نو در فرانسه

حسن زختاره

دوره 18، شماره 8 ، آبان 1397، صفحه 167-186

چکیده
  نقد تاریخی حقیقت اثر را در برون­متن یا همان انگارة مؤلف ­می­جست­. نگاه این رویکرد به مرحلة آفرینش اثر گرایش داشت و نیت­ مؤلف را تنها معنای قطعی و یگانه حقیقت اثر می­انگاشت. ناکارآمدی آن در بررسی برخی از آثار، نبود توجه کافی به متن و بهره­گیری از دستاوردهای رشته­های گوناگون علوم انسانی در پژوهش­های ادبی زمینه را برای ...  بیشتر

علمی- پژوهشی زبان‌های خارجی
نقد کتاب دستور کاربردی نوین زبان ایتالیایی

مه‌زاد شیخ‌الاسلامی

دوره 18، شماره 8 ، آبان 1397، صفحه 187-201

چکیده
  در این جستار، نگارنده بر آن است تا به بررسی ساختاری و محتوایی بخش نخست کتاب آموزش قوانین و قواعد دستوری زبان ایتالیایی به زبان‌‌آموزان پایه با عنوان دستور کاربردی نوین زبان ایتالیایی (Nuova grammatica pratica dellalingua italiana)، تألیف سوزانا نوکی (SusannaNocchi) بپردازد. چاپ نخست این کتاب آموزشی ازسوی انتشارات آلما در سال ٢٠٠٢ صورت گرفته و نسخة جدید و اصلاح‌شدة ...  بیشتر

علمی- پژوهشی زبان‌های خارجی
نقش خوانندة آرمانی در نقد ادبیات داستانی

حسین صافی پیرلوجه

دوره 18، شماره 8 ، آبان 1397، صفحه 203-229

چکیده
  هدف از تگارش این جستار تبیین فرایند خوانش و فهم متن با تأکید بر مفهومی به‌نام «خوانندة فرضی» است؛ مفهومی که ازیک‌سو نقد خواننده‌مدار و ازسوی‌دیگر نقد مؤلف‌محور را بر سر تعریف آن با یک‌دیگر تلفیق کرده و از ائتلاف این دو رویکرد هرمنوتیکیِ ظاهراً هم‌ستیز، در این‌‌جا بر ضد هرگونه رویکرد متن‌‌گرایانه به نقد ادبیات داستانی ...  بیشتر

علمی- پژوهشی زبان‌های خارجی
نقد کتاب انگلیسی برای دانشجویان جامعه‌شناسی

رضا طاهرخانی؛ رحیمه کاربخش راوری؛ رباب زمانی جمشیدی

دوره 18، شماره 8 ، آبان 1397، صفحه 231-253

چکیده
  ارزیابی انتقادی کتاب‌های آموزش زبان گامی حیاتی در تدوین برنامه‌های درسی است. این نیاز به‌ویژه برای مطالب و کتب تازه‌منتشرشده مشهود است. درنتیجه، در این مقاله سعی شده است کتاب انگلیسی برای اهداف ویژه با عنوان انگلیسی برای دانشجویان جامعه‌شناسی، که اخیراً محمدحسین کشاورز و موسی نوشی کوچک‌سرایی نوشته‌اند و انتشارات سمت در سال ...  بیشتر

علمی- پژوهشی زبان‌های خارجی
نقدی بر کتاب Metodi e protagonisti della critica letteraria

فاطمه عسگری

دوره 18، شماره 8 ، آبان 1397، صفحه 255-272

چکیده
  نقد ادبی شاید یکی از مهم‌ترین مباحث مدنظر رشته‌های ادبیات و زبان‌های خارجی باشد و همواره از جایگاه خاصی درمیان محققان و متخصصان فن برخوردار باشد، چراکه درک و شناخت جریان‌های ادبی و فکری، که در بستر تاریخی و در پس زمان به عرصة ادبیات جهانی ارائه شده‌اند، بدون یاری این شاخه از علوم انسانی چه‌بسا سخت و گاه ناممکن آید. تاریخچة نقد متون ...  بیشتر

علمی- پژوهشی زبان‌های خارجی
نقد کتاب بررسی همه‌جانبة متون روسی

ناهیده کلاشی

دوره 18، شماره 8 ، آبان 1397، صفحه 273-286

چکیده
  موضوع این مقاله معرفی و بررسی کتاب بررسی همه‌جانبة متون روسی تألیف حسین غلامی و آزاده مزینی از انتشارات پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی است که برای تدریس درس‌‌های خواندن و درک مفهوم متن و بیان شفاهی در مقطع کارشناسی رشتة زبان روسی تـألیف شـده است. متن‌‌های درسی کتاب حاضر داستان‌های کوتاه برگرفته از کتابКнига для чтенияکاتایف ...  بیشتر

علمی- پژوهشی زبان‌های خارجی
نقدی بر کتاب انگلیسی برای دانشجویان مهندسی

محمد هادی محمودی

دوره 18، شماره 8 ، آبان 1397، صفحه 287-304

چکیده
  نقد و ارزیابی کتاب‌‌های آموزشی یکی از مباحث مهم در زمینة تهیه و تدوین منابع درسی است. در همین راستا، مقالة حاضر به ارزیابی و نقد کتاب انگلیسی برای دانشجویان رشتة مهندسی (عطایی و همکاران 1394)، از مجموعة نسل نوین کتاب‌‌های انگلیسی تخصصی (ESP) دانشگاهی، می‌‌پردازد. برای ارزش‌یابی این کتاب از مدل نقد ارائه‌شدة محمودی و احمدی صفا (1393)، ...  بیشتر

علمی- پژوهشی زبان‌های خارجی
بحران و امنیت نقد

مازیار مهیمنی

دوره 18، شماره 8 ، آبان 1397، صفحه 305-342

چکیده
  در روایت فیلیپ داروس از تاریخ نقد ادبی در اروپای پس از جنگ، سه دورۀ اصلی از هم متمایز می‌‌شوند: نخست دوره‌‌ای صورت‌‌گرا و ساختارگرا، با محوریت رویکردهای زبانی و زبان‌‌شناختی، که داروس آن را واکنشی منفی به فجایع جنگ و نمودگارِ میل به از‌یاد‌بردن تاریخ می‌‌داند؛ دوم دورۀ بازگشتِ تاریخ به مطالعات ادبی و قرارگرفتن عنصر زمان در ...  بیشتر

علمی- پژوهشی زبان‌های خارجی
عرفان شرقی در آثار کانستانتین بالمونت شاعر سمبولیست و ملک‌الشعرای روسی

مرضیه یحیی‌پور؛ معصومه معتمدنیا؛ جان‌اله کریمی مطهر

دوره 18، شماره 8 ، آبان 1397، صفحه 343-359

چکیده
  در این مقاله، ضمن معرفی کانستانتین بالمونت شاعر سمبولیست سدۀ بیستم روسیه معروف به ملک‌‌الشعرا و شمس‌‌الشعرا در ادبیات روسی، به آن‌‌دسته از اشعار با مضامین شرقی وی، که هم‌سو با اساس مکتب سمبولیست روسی است، پرداخته شده است. بالمونت یکی از بنیان‌گذاران مکتب سمبولیست روسی است. این ایدۀ ادیان الهی، که با مرگ انسان تنها جسم او از بین ...  بیشتر