نوع مقاله : پژوهشی

نویسنده

عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور

چکیده

شمار چشمگیر و اهمیت آثار شرق‌شناسان و ایران‌شناسان، ترجمۀ برخی از این پژوهش‌ها را ضروری کرده است؛ و انتشار فراوان این دسته از آثار در چند دهۀ اخیر به‌صورت ترجمۀ کتاب و مقاله، ضرورت ارزیابی و بررسی آن‌ها را نشان می‌دهد. بررسی پیاپی ترجمه‌ها نشان می‌دهد که اصولی برای ارتقای کیفیت علمی و ادبی ترجمه لازم است. گاهی رعایت‌نکردن برخی اصول ضروری، آسیب جدی به بازگردانی اثر وارد می‌کند و خواننده را از درک درست متن باز می‌دارد. از این‌رو بحث و تأکید این مقاله آن است که با آگاهی مترجمان به برخی از این اصول می‌توان تاحدودی از گسترش آن‌ها جلوگیری و زمینۀ ارتقای محتوای ترجمه‌ها را فراهم کرد. به‌نظر می‌رسد که ترجمۀ پژوهش‌های تاریخی، فنون ویژه‌ای را طلب می‌کندکه در ترجمۀ متون علوم دیگر چندان ضروری نیست. در این مقاله بررسی برخی از آسیب‌های متداول در فن بازگردانی پژوهش‌های ایران‌شناسی و شرق‌شناسی تلاش شده است مهارت‌ها و برخی از اصول لازم معرفی شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Remarks on Translation of Iranian Studies (Iranology)

نویسنده [English]

  • Yazdan Farrokhi

PHD student of History of Islamic Iran, and Faculty Member of Payam e Nour University, yazdan_farokhi@yahoo.com

چکیده [English]

Enormous number of works of orientalists and Iranologists increased the necessity of translating some of these works. The large number of such publications, in form of translated books and articles in recent decades, confirms the importance of evaluating and reviewing these works. Successive reviews of these translations reveal that some principles must be used in order to promote these translations scientifically and literarily. Sometimes, not observing some essential principles affect the translation in a way that prevents the reader from fully understand and perceive the text. For this reason, the main focus of this article is on the fact that translator’s awareness of some of these principles can prevent such harm, and can pave the way for promoting the content of translations. It seems that translating history researches and books requires specific techniques which are not that much necessary in the translation of other sciences. In this article not only common deficiencies in translating Iranology and orientology researches have been reviewed, but also it has been tried to introduce some of the necessary techniques and principles in this field.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Iranian studies
  • History of Iran
  • Translation
  • common mistakes
  • transliteration