نوع مقاله : علمی- پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار زبان و ادبیات اسپانیایی، دانشگاه علامه طباطبایی

2 دانشجوی دکتری زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

فرمالیست‌‌هایی چون شکلوفسکی در بررسی اثر دیدگاه فرامتنی را به کناری می‌‌نهند و باتوجه‌‌به خود متن و عناصر و مؤلفه‌‌های درون‌متنی به ادبیت متن دست می‌‌یابند و کم‌تر به تَسری عوامل فرامتنی به متن توجه دارند. اینان ویژگی «شگفتی» را در زبان ادبی قائل‌اند و به نگاه متفاوت به امور عادی باور دارند و در این مسیر، انواع هنجارگریزی را باعث آشنایی‌‌زدایی می‌‌دانند. پرویز شاپور، علاوه‌بر نگاه متفاوتش به ژانر طنز، که منتهی به خلق نوع جدیدی به‌نام کاریکلماتور شده، در کاریکلماتورهایش از برخی شگردهای آشنایی‌زدایی به‌ویژه هنجارگریزی معنایی بهره برده است تا زبانش هم‌چون ژانرش غیرتکراری، تازه، و نو بنمایاند. با استفاده از شگردهایی چون تناقض، تشخیص، تشبیه، استعاره، دلالت چندگانۀ واژگانی، حسن تعلیل، حس‌آمیزی، و وارانگی سعی داشته است تا جلوه‌ای تازه از دنیا را به خوانندگان بنمایاند و در این راه نگاه جان‌دار او به طبیعت و درپی آن درهم‌آمیختن امور عینی و ذهنی غبار عادت از این شگردها زدوده و جان دوباره‌ای به امور مألوف بخشیده است. در این پژوهش، مطابق با مفاهیمی که ذکر می‌شود، به بررسی کاریکلماتورهای کتاب به نگاهم خوش ‌آمدی پرویز شاپور پرداخته می شود تا با بررسی دقیق پرده از راز و رمز نگاه و بیان ساده اما جالب اذهان این کاریکلماتورنویس برداشته شود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Study of Deviations in the Book from Parviz Shapour; "Welcomed To My Sight"

نویسندگان [English]

  • Najmeh Shobeiri 1
  • Fatemeh Bayatfar 2

1 Associate Professor and Head of the Department of Spanish Language and Literature, Allameh Tabataba'i University

2 PhD Student of Persian Language and Literature, Allameh Tabataba'i University

چکیده [English]

The formalists like Shklovsky for reviewing a piece writing put the hypertext view aside, and by considering the text and intra-text components reach to the literary sides of text, and they pay less attention to the entrance of hypertext components to text. They payattention to the specialty of "wonder" in literary language of ordinary affairs. Moreover, in this way they know different types of deviations as the cause of defamiliarization. Parviz Shapour, in addition to his different look at comedy which ended to a new genre under the name cari-kalmator, uses some methods of defamiliarization, especially semantic deviation, to show his language non-repetitive the same as his genre. In this research, according to the concepts to be mentioned, we reviewed the caricatures of Perviz Shapur's book "Welcomed to My Sight", in order to find out the mystery of simple but interesting statements of this cari-kalmator writer.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Parviz Shapur
  • Cari-kalmator
  • Welcomed to My Sight"
  • defamiliarization
  • Deviation
آل‌بوغبیش، عبدالله (1382)، فرمالیسم در شعر شفیعی کدکنی، پایان‌نامۀ کارشناسی ارشد، تهران: دانشگاه علامه طباطبائی.
پورنامداریان، تقی (1377)، خانه‌‌ام ابری است، تهران: سروش.
سادات اشکوری، کاظم (1378)، مردی در اقلیم مهربانی و تنهایی، روزنامۀ اطلاعات، س 46، ش 3542.
سجودی، فرزان و دیگران (1381)، ساخت‌گرایی، پساساخت‌گرایی، و مطالعات ادبی، تهران: پژوهشگاه فرهنگ و هنر اسلامی.
سمیعی، احمد و همکاران (1387)، مبانی زبان‌‌شناسی، تهران: مدرسه.
سیم، استوارات (1380)، «ساختارگرایی و پساساختارگرایی»، ترجمۀ فتاح محمدی، فارابی، ش 41.
شاپور، پرویز (1392)، قلبت را با قلبم میزان کن، چاپ هفتم، تهران: مروارید.
شبیری، نجمه (1393)، نامه‌های پرتب‌وتاب بورخس، تهران: مشکی.
شهسواری، فرامرز (1395)، هنجارگریزی نحوی 1، کرمانشاه: گلچین ادب.
صفوی، کورش (1386)، آشنایی با معنی‌شناسی، تهران: پژواک کیهان.
صفوی، کورش (1390) از زبان‌شناسی به ادبیات، چاپ سوم، تهران: چشمه.
طالبیان، یحیی و فاطمه تسلیم جهرمی (1391)، کاریکلماتور در گسترۀ ادبیات فارسی، تهران: شعر.
علی‌پور، مصطفی (1378)، ساختار زبان شعر امروز، تهران: فردوس.
قاسم‌زاده، حبیب‌الله (1392)، استعاره و شناخت، تهران: ارجمند.
میرصادقی، جمال و میمنت میرصادقی (1388)، واژه‌نامۀ هنر داستان‌نویسی، چاپ دوم، تهران: مهناز.
میرصادقی، میمینت (1376)، واژه‌نامۀ هنر شاعری، تهران: نیلوفر.
Cardona, Radolfo (2008), Greguería, Madrid: Catedra.