نوع مقاله : علمی- پژوهشی

نویسنده

دکترای پژوهش هنر و عضو هیئت ‌علمی و مدیرگروه پژوهشی نظریه و نقد، پژوهشکدۀ هنر، فرهنگستان هنر

چکیده

شناخت اصول و مبانی فکری هنرهای مسیحی، به‌مثابة یکی از ادیان توحیدی، از اهمیت ویژه‏ای در مطالعات اندیشه و هنر برخوردار است. این مهم که چگونه، علی‏رغم نفی صریح ادیان ابراهیمی درمورد تصویر، شمایل، و شمایل‏نگاری، به ارکان اساسی مسیحیت بدل شده این حوزه از مطالعات را واجد اهمیت مضاعف کرده است. انتظار می‏رفت کتاب معنای شمایل‏ها به بخشی از این انتظار پاسخ دهد. این مقاله در چهارچوب ضوابط پژوهشنامۀ انتقادی متون و برنامه‏های علوم انسانی، با اتکا به روش مطالعات انتقادی، به توصیف و تحلیل ترجمۀ حاضر در مقابله با متن لاتین پرداخته و برخی امتیازها و کاستی‏های دو متن را برشمرده است. بدین‌ترتیب، ملاحظه شد که ترجمه با دخل‌ و تصرف در چهارچوب کتاب مبدأ بر اهداف کتاب اثر گذاشته و به‌علت نداشتن روش مناسب به سؤالات خواننده در زمینه‏های فکری و درک چگونگی معنای محتوایی شمایل‏ها پاسخ نمی‏دهد. فقدان فهرست منابع کاستی بنیادین نسخۀ فارسی است و عدم پیروی از ضوابط کتاب‏های پژوهشی اعتبار و کارآیی کتاب را درمعرض پرسش قرار داده است. به‌سبب کاستی‏ها و اختلاط مطالب به‌نظر نمی‏رسد ترجمۀ حاضر جواب‏گوی نیاز خوانندگان علاقه‏مند در این حوزه باشد و به‌عنوان متنی قابل‌اتکا در نظر گرفته شود. 

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

A Critique on the Book "The Meaning of Icons"

نویسنده [English]

  • Nahid Abdi

Faculty Member of Advanced Research Institute of Arts, Iranian Academy of Art, Director of Art Criticism Department, PhD in Art Studies, University of Tehran and Art- Iconologist, Tehran, Iran

چکیده [English]

Perceiving the principles of Christian arts as one of the monotheistic religions has a special significance in the studies of thought and art. In spite of the explicit prohibition of the Abrahamic religions on Image, it is important to know how icons and iconography have become essential elements of Christianity. It was expected that this book could respond part of this expectation. This article discussed some of the positive points and shortcomings of the two texts from the point of critical studies method. Thus, it was noted that the translation with manipulating the framework of the source has affected the goals of the book; meanwhile, because of the lack of proper approach, questions on “The Meaning of Icons” have been remained unresolved yet. The lack of a bibliography is a fundamental shortcoming of the Persian version, and the failure to follow the standards of research has subjected the validity and effectiveness of the book. Because of the deficiencies and mixing the content, the present translation does not seem to answer the needs of readers who have interested in this field and cannot be considered as a reliable text.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Meaning
  • Icon
  • Iconography
  • Christian
  • Oriental
  • Ouspensky
  • Lossky
اوسپنسکی، لئونید و ولادیمیر لوسکی (1388)، معنای شمایل‏ها، تهران: سورۀ مهر.
خلف تبریزی، محمدحسین (1362)، برهان قاطع، به‌اهتمام محمد معین، 5 ج، تهران: امیرکبیر.
دورانت، ویل (1368)، تاریخ تمدن، ترجمۀ گروه مترجمان، 11 ج، تهران: سازمان انتشارات و آموزش انقلاب اسلامی.
دهخدا، علی‌اکبر (1373)، لغت‌نامه، 14 ج، تهران: مؤسسۀ انتشارات و چاپ دانشگاه تهران.
ضیمران، محمد (1381)، «معنا در تأویل و تفسیر اثر هنری»، فصل‌نامۀ هنر، ش 54.
عبدی، ناهید (1390)، درآمدی بر آیکونولوژی نظریه‏ها و کاربردها،تهران: سخن.
 
Doolan, Patrick (2008), Recovering the Icon: The Life and Work of Leonid Ouspensky, New York: SVS Press.
Hutchins, Robert Maynard (1973), The New Encyclopedia Britannica, 30 vols., Chicago/ London: William Benton Publisher.
Gajewski, Alexandra (2013), “Emile Male”, in: The Books That Shaped Art History Shone, John -Paul Stonard Richard, London: Thames & Hudson.
Kelly, Michael (1998), Encyclopedia of Aesthetics, 3 vols., New York: Oxford University Press.
Ouspensky, Leonid and Vladimir Lossky (1999), The Meaning of Icons,New York: St. Vladimir’s Seminary Press.
Summers, Della (2004), Longman Dictionary of Contemporary English,UK: Longman.
The Encyclopedia Americana (1995), 30 vols., USA: Grolier Incorporated.
Turner, Jane (1996), The Dictionary of Art, vol. 15, New York: Grove.