نوع مقاله : علمی- پژوهشی

نویسندگان

1 استاد زبان و ادبیات روسی، دانشگاه تهران.

2 استادیار سازمان پ‍ژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی

چکیده

پیشینۀ آموزش دانشگاهی در رشته‌‌های زبان و ادبیات خارجی تقریباً با تأسیس دانشگاه در ایران برابری می‌‌کند، اما نخستین کرسی‌‌ دانشگاهی زبان‌شناسی حدود نیم‌قرن پیش تأسیس شد. پس از پیدایش رشته‌های دانشگاهی مرتبط با حوزۀ مطالعاتی زبان‌شناسی و زبان‌های باستانی، تکوین آن‌ها در قالب بازنگری سرفصل‌‌های آموزشی و تخصصی‌تر‌شدن زمینه‌های علمی و نشر آثار مرتبط محقق شد. پرواضح است که با‌توجه‌به حجم پذیرش دانشجو از‌یک‌سو و افزایش آثار و منابع آموزشی ازسوی ناشران دانشگاهی و غیردانشگاهی، درنگی بر این دو مسیرهای دانش را روشن‌تر می‌کند. در این مقاله، تلاش می‌‌شود تصویری از سهم رشته‌‌های مرتبط با زبان‌‌شناسی و زبان‌های خارجی در نظام پذیرش دانشجو ارائه شود. اهمیت نقد منابع آموزشی برای کیفیت‌‌بخشی و ارائۀ متون علمی و وضعیت نقد متون دانشگاهی زبان‌‌شناسی و رشته‌‌های زبان‌‌های خارجی با بررسی و مقوله‌بندی آثار منتشرشده در گروه تخصصی زبان‌شناسی و زبان‌های باستانی شورای بررسی متون و کتب علوم انسانی مرور ‌‌شود و درنهایت پیش‌نهادهایی برای برون‌رفت از وضعیت کنونی ارائه شود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

An Analysis on the Development of Linguistics and Foreign Languages Studies in Iran

نویسندگان [English]

  • janolah karimi Motahhar 1
  • Ahmad Ramezani 2

1 Professor in Russian Language and Literature, University of Tehran

2 Assistant Professor, Organization for Educational Research and Planning (OERP)

چکیده [English]

Teaching different foreign languages and related literature has nearly started since establishing universities in Iran, but Linguistics Departments were developed nearly half a century ago. After a while, the syllabi were reviewed; new fields have been started, and a lot of works were published and thus the development of the studies happened. It is clear that due to the increase of the number of students (admission rate) and adding up the number of related works, reviewing and criticizing them could be useful. In this article, the ratio of the students in Linguistics and all foreign language studies to all other students was estimated. Then, the importance of reviewing the references in the fields of study was highlighted. Finally, some suggestions for a better academic development of Linguistics and foreign language studies will be mentioned.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Linguistics Foreign Languages Review University
حق‌‌شناس، علی‌محمد (1386)، «لزوم بازنگری در روند زبان‌‌شناسی در ایران»، بخارا، ش 63.
دبیرمقدم، محمد (1386)، «تکوین زبان‌شناسی نظری در جهان و بازنمود آن در ایران» (مصاحبه)، بخارا، ش 63.
رستم‌‌بیک تفرشی، آتوسا (1395)، درآمدی بر زبان و زبان‌‌شناسی در خاورمیانه، تهران: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.
صیامیان گرجی، زهیر (1395)، کانون زبان ایران در گذر زمان، تهران: کانون زبان ایران.
ناصح، محمدامین (1386)، چکیدة پایان‌‌نامه‌‌های حوزة زبان و زبان‌‌شناسی، تهران‏‫: دانشگاه علامه طباطبایی.
یارمحمدی، لطف‌الله، علی‌محمد حق‌شناس، و رضا نیلی‌‌پور (1378)، «بررسی وضعیت علم زبان‌‌شناسی در ایران»، نامة فرهنگ، ش 34.
یارمحمدی، لطف‌الله، علی‌محمد حق‌شناس، و رضا نیلی‌‌پور (1382)، «نگاهی به جایگاه علم زبان‌شناسی در ایران»، ویژه‌نامۀ زبان و ادبیات نامة فرهنگستان علوم، ش 20.