نوع مقاله : علمی- پژوهشی

نویسنده

استادیار گروه مشاوره، واحد خمینی‌شهر، دانشگاه آزاد اسلامی، خمینی‌شهر، اصفهان، ایران

چکیده

پس از تصویب عنوان «فلسفۀ علم روان‌شناسی» به‌منزلۀ درسی دوواحدی در مقطع کارشناسی رشتۀ‌‌ روان‌شناسی چندین کتاب با این عنوان تدوین شد. نویسنده و ناشر یکی از جدیدترینِ این کتاب‌‌ها خسرو باقری و سازمان سمت است. این دو ویژگی ایجاب می‌‌کند که این کتاب معرفی و ارزیابی شود تا با اصلاح و تکمیل آن در ویرایش‌‌های بعدی، زمینۀ دست‌‌یابی به کتاب درسی منحصر‌به‌فردی درباب درس فلسفۀ روان‌شناسی فراهم آید. در این مقاله پس از معرفی فصول کتاب فلسفۀ علم روان‌شناسی، این کتاب از چند زاویه (شکل ظاهری، عنوان، تناسب کتاب با سرفصل مصوب این درس، نسبت محتوای این کتاب با سرفصل دروس مرتبط، تناسب بخش‌‌های مختلف کتاب، محتوای کتاب، و تناسب کتاب با کتاب‌‌های مشابه) ارزیابی می‌‌شود. نتیجۀ ارزیابی نشان می‌‌دهد، درحال‌حاضر کتاب فلسفۀ علم روان‌شناسی خسرو باقری، درجایگاه کتاب درسی «فلسفۀ علم روان‌شناسی»، مزیت‌‌هایی دارد، اما لازم است در ویرایش بعدی در نام کتاب، حجم آن، تعداد فصول، عنوان، و محتوای هر فصل بازنگری‌‌ شود تا کتاب تناسب بیش‌تری با سرفصل‌‌های تدوین‌شده پیدا کند. درانتها پیش‌نهادی برای ارتقای کیفیت سرفصل مصوب این درس و دلایل ارائۀ این پیش‌نهاد مطرح می‌‌شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

A Critical Review Philosophy of Psychology

نویسنده [English]

  • Fatemeh Javadzadeh Shahshahani

Assistant Professor, Department of Counseling, Khomeini Shar Branch, Islamic Azad University, Khomeini Shar, Esfahan, Iran

چکیده [English]

After the approval of the title of “Philosophy of Science in Psychology” as a two-credit course for undergraduate university students of psychology, several textbooks were developed with a similar title. The most recent textbook, by Dr. Khosro Bagheri was published by the Organization for Researching and Composing University Textbooks in the Humanities. Taking these two points into consideration, the current book is introduced and evaluated; however, its modification and completion in the next edition will certainly provide an opportunity for a unique textbook to be developed in philosophy of psychology. In the present study, after the introduction of different chapters of “Philosophy of Psychology Science”, the book is evaluated from several angles, including (the appearance, title, consistency with the approved course of this credit, appropriateness with the approved syllables of the relevant courses, and the appropriateness of books with similar books). The evaluation result indicate that the present book “Philosophy of Psychology Science” which is written by Khosro Bagheri, as a textbook of “Philosophy of Psychology Science”, has many advantages; however, it revision in the next edition in terms of name, volume, chapter numbers, title and content, is needed in order for it to be matched well with the developed topics for this course. Finally, one suggestion would be offered, improving the philosophy of psychology science course and some reasons for that.

کلیدواژه‌ها [English]

  • philosophy of psychology
  • Textbook
  • Critical review
  • Khosro Bagheri
  • Organization for Researching and Composing University Textbooks in the Humanities
باقری نوع‌پرست، خسرو (1398)، فلسفۀ علم روان‌شناسی، تهران: سمت.
بونژه، ماریو و روبن آردیلا (1398)، فلسفۀ روان‌شناسی و نقد آن، ترجمه و نقد محمدجواد زارعان و همکاران، قم: پژوهشگاه حوزه و دانشگاه.
پایا، علی (1386)، «ملاحظاتی نقادانه دربارۀ دو مفهوم علم دینی و علم بومی»، حکمت و فلسفه، دورۀ سوم، ش 10-11.
حسینی، سیدسلیمان و عبدالخالق فلاحی (1395)، فلسفۀ علم روان‌شناسی، زاهدان: تجربۀ نو.
دلقندی، حسن (1398)، فلسفۀ علم روان‌شناسی، مشهد: تاک کتاب.
سرخه، زینب و محمدرضا تعویقی (1396)، فلسفۀ علم روان‌شناسی، کرج: مهاتما گاندی.
سلیمانی آملی، حسین (1398)، فلسفۀ علم روان‌شناسی، تهران: زوار.
عباسی، یاسمین (1396)، فلسفۀ علم روان‌شناسی، کرج: بیدار.
عبدالملکی، سعید (1397)، فلسفۀ علم روان‌شناسی، تهران: طلایی.
عقیلی آشتیانی، مجتبی (1391)، فلسفۀ علم روان‌شناسی، گرگان: مختومقلی فراغی.
گروه مؤلفان محام (1396)، فلسفۀ علم روان‌شناسی، کرج: دانش محام.
محمدپور، احمد (1398)، روش در روش؛ دربارۀ ساخت معرفت در علوم انسانی، تهران: لوگوس.
میرتبار درزی، سیدتراب (1395)، راه‌نما و بانک سؤالات امتحانی فلسفۀ روان‌شناسی و نقد آن، تهران: خردمندان.
وحیدی، نغمه و زینب اصالتی (1398)، کتاب طلایی فلسفۀ علم روان‌شناسی، تهران: مؤلفان طلایی.