نوع مقاله : علمی- پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس پژوهشی پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردش‌گری، دانشجوی دکتری تاریخ تطبیقی و تحلیلی هنر اسلامی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکزی

2 عضو هیئت علمی (استادیار) پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردش‌گری، رئیس گروه هنرهای سنتی پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردش‌گری،

چکیده

 سخن‌گفتن و تحلیل نظری صنایع‌ دستی در عین سهل‌بودن دشوار است. صنایع دستی امری آشنا و ملموس در زندگی روزمره است که بدون نیاز به شناساندن و تلاش برای فهمش هرگونه توضیحی در آن بدیهی به‌نظر می‌رسد. کتاب آشنایی با کارگاه‌های صنایع دستی ایران را فریبا مصطفوی در سال 1395 گردآوری کرده است و در انتشارات مهر نوروز به‌چاپ رسیده است. اگرچه این کتاب به‌طور کلی مجموعه‌ای از تصویرهای ارزش‌مند با کیفیت مطلوب برای معرفی برخی کارگاه‌های صنایع‌ دستی است، اما همانند هر اثر علمی‌ِ دیگری کاستی‌های شکلی و محتوایی‌ای دارد که در این جستار سعی شده نقدی انتقادی بر آن نگاشته شود. در این پژوهش با تکیه بر روش کتاب‌خانه‌ای برخی گزاره‌های غیرعلمی آن که سبب گم‌راه‌شدن خواننده (هنرمندان) می‌شود و از پژوهشی به پژوهش دیگر منتقل می‌گردد تبیین شده است. در همین راستا، به کاستی‌ها اشاره می‌شود و نظرات انتقادی ذیل هریک از مباحث بیان خواهد شد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

A Book Critique of Introduction to Iranian Crafts Workshops

نویسندگان [English]

  • Samira Arab 1
  • Seyyed Abdul Majid Sharifzade 2

1 Research Expert Institute of Cultural Heritage, Tourism and Handicrafts, PhD Student of Analytical and Comparative History of Islamic Art, Islamic Azad University, Central Tehran Branch

2 Head of Research Institute of Traditional Arts, Member of Research Institute of Cultural Heritage & Tourism,

چکیده [English]

It is difficult to speak and theoretically analyze the handicrafts, although it may sound easy. Crafts are a familiar and tangible thing in everyday life, so it would be obvious without any need to know and try to understand them. The book “Introduction to Iranian Crafts Workshops” was compiled by Fariba Mostafavi in Mehr Nowruz Publications in 2016. Although the book is generally a collection of invaluable high-quality illustrations to introduce to some handicraft workshops, like any scholarly work, it has some formative and content deficiencies that have been attempted to criticize it critically. This research has explained the relevance of the library to some non-scientific propositions that mislead the reader (artists) and move from one research to another. In this regard, the following shortcomings and critical comments will be expressed in each of the following issues.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Crafts
  • Crafts Workshop
  • Artifacts
  • criticism
آشوری، محمدتقی (1384)، آشنایی با صنایع دستی ایران 1، تهران: شرکت چاپ و نشر کتاب‌های درسی ایران.
بارنت، سیلوان (1391)، راه‌نمای تحقیق و نگارش در هنر، ترجمۀ بتی آواکیان، تهران: سمت.
تسلیمی، نصرالله و دیگران (1386)، آشنایی با صنایع دستی ایران، تهران: شرکت چاپ و نشر کتاب‌های درسی ایران.
حسن‌بیگی، محمدرضا (1365)، مروری بر صنایع دستی ایران، تهران: ققنوس.
حسن‌زاده، رمضان (1392)، مقاله‌نویسی در علوم رفتاری، تهران: ویرایش.
رضی، احمد (1388)، «شاخص‌های ارزیابی و نقد کتاب‌های درسی دانشگاهی»، فصل‌نامۀ سخن سمت، ش 21.
عرب، سمیرا (1394)، بررسی تطبیقی زیباشناسی نقوش خاتم‌کاری دورۀ صفوی و قاجار، پایان‌نامة کارشناسی ارشد، تهران: دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز.
فنایی، زهرا (1387)، سیری در صنایع دستی ایران، اصفهان: ارغوان/ هشت‌بهشت.
قریب‌پور شهریاری، نازنین، ابوالقاسم دادور، و فرناز عرب‌نیا (1394)، جستاری در سنت و مدرنیسم و تأثیر آن بر صنایع دستی، تهران: مرکب سفید و دانشگاه الزهرا.
مصطفوی، فریبا (1395)، آشنایی با کارگاه‌های صنایع دستی ایران، تهران: مهر نوروز.
یاوری، حسین و فاطمه عرفانی (1392)، هنرهای سنتی ایران در یک نگاه، تهران: آذر.
 
Arab, Samira (2015), A Comparative Study of Aesthetics of Safavid and Qajar Periodic Designs, MA under the guidance of Dr. Gholam Ali Hatam, Faculty of Art and Architecture, Tehran Center.
Ashouri, Mohammad Taghi (2005), Introduction to Iranian Crafts (1), Tehran: Iranian Textbooks Publishing Company.
Barnett, Silvan (2012), Research Guide on Writing in Art, Betty Avakian Cashmere, Tehran: Position.
Fanaei, Zahra (2008), A Survey of Iranian Crafts, Isfahan: Purple/ Eight Paradise.
Hassan Beigi, Mohammad Reza (1365), A Review of Iranian Crafts, Tehran: Phoenix.
Hassanzadeh, Ramazan (2013), Journal of Behavioral Sciences, Tehran: Edited.
Mostafavi, Fariba (2016), Introduction to Iranian Crafts Workshops, Tehran: Mehr Norouz.
Rezi, Ahmad (2009), “Evaluation and Criteria of Academic Textbooks”, Speech Quarterly, vol. 21.
Taslimi, Nasrollah et al. (2007), Introduction to Iranian Crafts, Tehran: Iranian Textbooks Publishing Company.
Yavari, Hossein and Fatemeh Erfani (2013), Iranian Traditional Arts at a Glance, Tehran: Azar.