نوع مقاله : علمی- پژوهشی

نویسنده

دانشیار گروه علوم سیاسی، دانشگاه بین‌المللی امام خمینی (ره)

چکیده

کتاب مذهب و نظریۀ روابط بین‌الملل: نظریه و عمل مجموعه‌مقالاتی است که عسگر قهرمان‌پور از مقالات و مجلات پراکنده‌ای، به‌قلم دانیل فیلپات و چندی دیگر از پژوهش‌گران روابط بین‌الملل، گردآوری و به فارسی ترجمه کرده است. مترجم با گردهم آوردن این مقالات تلاش کرده است که به نقش مهم مذهب در شکل‌گیری روابط بین‌الملل در دورۀ وستفالیایی بپردازد و با ارزیابی جایگاه آن درمیان نظریه‌های مختلف اصلی و فرعی روابط بین‌الملل مانند واقع‌گرایی، لیبرالیسم، و برساخت‌گرایی کارکرد انواع مختلف مذاهب جهانی مانند مسیحیت، اسلام، هندو، بودایی، و یهودیت را چه در دامن‌زدن به اختلاف‌ها و گسل‌های تمدنی و چه در هم‌گرایی و تقویت صلح جهانی تبیین کند. باتوجه‌به اهمیت آشنایی با انواع ادیان و هم‌چنین نقش تاریخی آن‌ها در شکل‌گیری جوامع و تحولات آن‌ها، به‌ویژه در دورۀ معاصر، این مقاله به بررسی و ارزیابی این کتاب می‌پردازد و ﺗﻼش ﻣﻲ‏ﻛﻨﺪ ﺗﺎ، علاوه‌بر ﻧﻘﺎﻳﺺ ﻣﺤﺘﻮاﻳﻲ، ﻧﻘﺎط ﻗﻮت و ﺿﻌﻒ اﻳﻦ اﺛﺮ را در زﻣﻴﻨﻪ‌ﻫﺎی ﺷﻜﻠﻲ، ﻧﮕﺎرﺷﻲ، و ویرایشی و هم‌چنین در ﺗﻮﺿﻴﺢ، ترجمه و معادل‏‏یابی، و منابع و ارجاعات ﻛﺸﻒ و آﺷﻜﺎر ﻛﻨﺪ و ﺑﺮای ﺑﺎزﻧﮕﺮی در ﭼﺎپ ﺑﻌﺪی ﻛﺘﺎب توصیه‌ کند. به‌نظر می‌رسد نویسندگان مقالات و هم‌چنین مترجم از مشاهدۀ وضعیت حاکم جدایی دین از سیاست و به‌حاشیه‌راندن آن در روابط بین‌الملل معاصر غفلت کرده‌اند و حتی به‌اشتباه این جدایی را نتیجۀ تأثیر مذهب در روابط بین‌الملل برشمرده‌اند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

A Critical Review of the Book Religion and Theory of International Relations: Theory and Practice

نویسنده [English]

  • Bahram Navazeni

Associate Professor of Political Science, Imam Khomeini International University, Ghazvin, Iran

چکیده [English]

The book “Religion and Theory of International Relations: Theory and Practice” is a collection of articles compiled and translated into Persian by Asgar Ghahramanpour Bonab from scattered articles and journals by Daniel Filpat and several other researchers of international relations. By compiling these articles, the translator has attempted to address the important role of religion in shaping international relations in the Westphalian period and by evaluating its position among various mainstream and minor theories of international relations such as realism, liberalism, and constructivism, he has explored the function of different world religions such as Christianity, Islam, Hinduism, Buddhism, and Judaism, both in inciting civil strife and converging, and in uniting and strengthening the world peace. Given the importance of familiarity with different types of religions, as well as their historical role in the formation of societies and their developments, especially in the contemporary period, this article examines and evaluates this book and tries to recommend some formal as well as content revisions on translation, equivalence, and references. The authors of the articles, as well as the translator, seem to have neglected to observe the prevailing modern situation of the separation of religion from politics and the marginalized religion in contemporary international relations.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Religion
  • Islam
  • Theory of International Relations
  • Westphalia
  • State Sovereignty
فیلپات، دانیل و دیگران (۱۳۹۴)، مذهب و نظریۀ روابط بین‌الملل: نظریه و عمل، ترجمۀ عسگر قهرمان‌پور، تهران: چاپخش‏.
نقیب‌زاده، احمد (1392)، تاریخ دیپلماسی و روابط بین‌الملل از پیمان وستفالی تا امروز، تهران: سمت.
هانتینگتون، ساموئل (1375)، نظریۀ برخورد تمدن‌ها، ترجمۀ مجتبی امیری، تهران: وزارت امورخارجه.
 
Griffiths, Martin and Terry O’Calaghan (2002), International Relations: The Key Concepts, London: Routledge.
<https://www.en.wikipedia.org/wiki/Secular_state>.
<https://www.en.wikipedia.org/wiki/State_religion>.
<https://www.opac.nlai.ir>.
<https://www.londonmet.ac.uk/profiles/staff/jeff-haynes/>.
<https://www.londonmet.ac.uk/profiles/staff/jeff-haynes/>.
<https://www.history.com/topics/reformation/reformation>.
<https://www.history.com/topics/renaissance/renaissance>.
<https://www.parstoday.com/dari/news/uncategorised-i18286>.
<https://www.routledge.com/Routledge-Handbook-of-Religion-and-Politics-2nd-Edition/Haynes/p/book/9781138826991>.
<https://www.vajehyab.com/dehkhoda>/.
Madeley, John T. S. and Zsolt Enyedi (2003), Church and State in Contemporary Europe: the Chair of Neutrality, London: Routledge.
Schwarz, Tanya B. and Cecelia Lynch (2016), “Religion in International Relations”, World Politics, Nov, accessed at:
<https://www.oxfordre.com/politics/view/10.1093/acrefore/9780190228637.001.0001/acrefore-9780190228637-e-122>.