نوع مقاله : علمی- پژوهشی

نویسنده

دانشیار گروه علوم سیاسی، دانشگاه بین‌المللی امام خمینی (ره)، قزوین، ایران

چکیده

کتاب اسلام در روسیه: سیاست‌های هویتی و امنیتی، اثر شیرین تهماسب ـ هانتر، استاد آمریکاییِ ایرانی‌تبار دانشگاه جرج‌تاون در واشنگتن است که با همکاری دو تن از پژوهش‌گران همکارش در مرکز مطالعات راه‌بردی و بین‌المللی، در سال 2004 در نیویورک به چاپ رسید. این اثر را الهه کولایی، استاد دانشگاه تهران، و دو تن از همکارانش در سال ۱۳۹1 ترجمه کرده‌اند و نشر نی آن را به زیور طبع آراسته است. این کتاب، ضمن بررسی نقش اسلام و مسلمانان در تشکیل امپراطوری روسیه و تحولات پس از آن تا فروپاشی شوروی، بحران هویت و تحولات بنیادین در جهت‌گیری‌های سیاست خارجی روسیة پس از شوروی را بررسی کرده و به تأثیر عامل اسلام در روابط داخلی میان اقوام و فرهنگ‌های مختلف درون فدراسیون روسیه و در روابط خارجی این کشور با کشورهای همسایه، عربی، غربی، و هم‌چنین اعضای اتحادیة پیشین شوروی پرداخته است. از نظر نویسندگان این کتاب، مسلمانان روسیه باوجود تاریخی پُرفرازونشیب و سراسر خونین، هنوز نتوانسته‌اند به وضع دل‌خواه خود دست یابند. گرچه این اثر اطلاعات ارزش‌مندی دربارة درس‌های مرتبط با سیاست و حکومت روسیه در اختیار دانش‌پژوهان قرار می‌دهد، اما اشکالات شکلی و محتوایی بسیاری نیز دارد که باید موردتوجه قرار گیرد. این مقاله تلاش می‌کند تا ضمن معرفی این کتاب، به نقد شکلی، ساختاری، و محتوایی آن بپردازد و برای اصلاح آن در چاپ‌های بعدی، نکاتی پیش‌نهاد کند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

A Critical Review on the Book Islam in Russia: The Politics of Identity and Security

نویسنده [English]

  • Bahram Navazeni

Associate Professor, Department of Political Science, Imam Khomeini International University, Qazvin, Iran

چکیده [English]

This is a review of the book "Islam in Russia: the politics of identity and security by Shirin T. Hunter, the Iranian-American Professor of Georgetown University, in collaboration with two of the researchers at the Center for strategic and international studies, Jeffrey Thomas and Alexander Melikishvili, published in New York in 2004. A translation of this work is done by Elahe Koulaei, Professor at Tehran University, and two of his colleagues, Seyedeh Motahare Hussein and Asma Moini by Nei press in Tehran. Although the book may not be considered as the main textbook for political science course subjects, but may certainly be acknowledged as holding valuable information about the Soviet Government and politics, the big power's foreign policy, in all branches of BA, MA and PhD fields of political science, international relations, and regional studies. This article is also trying to introduce this work and its authors and translators, as well as critically analyze the structural and contextual weakness and suggest some corrective tips for the next edition of it.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Islam
  • Russia
  • Politics
  • Identity
  • Security
بیلینگتون، جیمز (1385)، روسیه در جست‌وجوی هویت خویش، ترجمه و ویراستة مهدی سنایی، تهران: ایراس.
حسینی، سیده‌مطهره (1391)، مسلمانان روسیه، تهران: ابرار معاصر.
حکیمف، رافائل (1390)، تاتارها: پیدایش و تحول از آسیا تا اروپا، ترجمة بهرام نوازنی، تهران: وزارت امور خارجه.
سنایی، مهدی و جهانگیر کرمی (1387)، روابط ایران و روسیه، تهران: ایراس.
کرمی، جهانگیر (1391)، تحولات سیاست خارجی روسیه: هویت دولت و مسئلة غرب، تهران: دفتر مطالعات سیاسی و بین‌المللی وزارت امور خارجه.
کارر دانکوس، هلن (1371)، شوربختی روس، ترجمة عبدالحسین نیک‌گهر، تهران: البرز.
کولایی، الهه (1379)، اتحاد جماهیر شوروی و انقلاب اسلامی ایران، تهران: مرکز اسناد انقلاب اسلامی.
نقیب‌زاده، احمد (1392)، تاریخ دیپلماسی و روابط بین‌الملل از پیمان وستفالی تا امروز، تهران: قومس.
نوازنی، بهرام (1369)، عهدنامة مودت ایران و شوروی، تهران: همراه.
 
http://www.encyclopedia.com/topic/Joseph_Stalin.aspx
http://www.eia.gov/cfapps/ipdbproject/iedindex3.cfm?tid=3&pid=3&aid=6&cid=ww,IR,RS,&syid=2000&eyid=2014&unit=TCF
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/rs.html
Hunter, Shireen, Thomas L. Jeffrey, and Melikishvili Alexander (2004) Islam in Russia: the Politics of Identity and Security, NY: M. E. Sharpe.