نوع مقاله : علمی- پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار علم اطلاعات و دانش‌شناسی، عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، تهران، ایران

2 استادیار گروه علم اطلاعات و دانش‌شناسی، دانشگاه پیام نور، تهران،‌ ایران

3 دانشجوی دکتری علم اطلاعات و دانش‌شناسی، دانشگاه پیام نور، تهران،‌ ایران

چکیده

کتاب‌خانه‌ها و مراکز اطلاع‌رسانی همواره تلاش دارند تا بهترین و مناسب‌ترین پاسخ را برای پرسش‌ها و نیازهای مراجعان خود فراهم کنند. باتوجه‌به افزایش روزافزون و تنوع فراوان منابع اطلاعاتی، هر کتاب‌خانه‌ای توان و امکان تهیه ودر‌دست‌رس ‌پذیرساختن آن‌ها را ندارد. نرگس نشاط همکاری میان کتاب‌خانه‌ها و مراکز اطلاع‌رسانی را راه‌حلی برای توسعۀ دست‌رس‌‌پذیری کتاب‌خانه به انواع منابع اطلاعاتی جهت رفع نیازهای مراجعان آن‌ها می‌داند و درقالب کتاب‌ نظام‌‌های همکاری در کتاب‌خانه‌‌ها و مراکز اطلاع‌‌رسانی به این موضوع پرداخته است. این کتاب که می‌‌تواند منبعی آموزشی برای دانشجویان رشتۀ علم اطلاعات و دانش‌‌شناسی و منبعی کاربردی برای متخصصان و حرفه‌‌مندان این علم قلمداد شود به‌شیوۀ توصیفی‌‌ ـ تحلیلی موردبررسی انتقادی قرار گرفت. در این مقاله، پس از معرفی کتاب موردبحث، نویسنده، و ناشر آن ساختار کتاب مورداشاره قرار گرفته و سپس به نقد شکلی و محتوایی اثر پرداخته شده است. اثر حاضر یک کتاب تخصصی در موضوع همکاری‌‌های بین‌ کتاب‌خانه‌‌ای و مراکز اطلاع‌‌رسانی و دارای سطح علمی مناسب است. از مهم‌ترین کاستی‌‌های کتاب ضعف در جنبه‌های کاربردی کتاب، عمومی‌بودن برخی مطالب، و کهنه‌بودن منابع آن است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

A Critical Review of Cooperation Systems in Libraries and Information Centers

نویسندگان [English]

  • Hamidreza Radfar 1
  • Maryam Salami 2
  • Solmaz Noori 3

1 Assistant Professor of Information and Knowledge Science, Institute of Humanities and Cultural Studies, Tehran, Iran

2 Assistant Professor of Information and Knowledge Science, Payam Noor University, Tehran, Iran

3 PhD Candidate of Information and Knowledge Science, Payam Noor University, Mashad, Iran

چکیده [English]

Libraries and information centers always try to provide the best and most appropriate answers to their clients’ questions and needs. Due to the increasing and diverse variety of information resources, many libraries do not the capacity to provide these resources and make them accessible. Narges Neshat considers cooperation between libraries and information centers as a solution to expand the library’s access to a variety of information resources to meet the needs of their clients. Moreover, by publishing the book “Collaborative Systems in Libraries and Information Centers”, the author has addressed this issue. This resource, which can be considered as an educational resource for students of information and knowledge science and an applied source for specialists and professionals in this science, was critically examined in a descriptive-analytical manner. In this article, after introducing the book, its author and publisher, the structure of the book is mentioned, and then the book is reviewed in both form and content terms. This work is a specialized book in the subject of cooperation between libraries and information centers and has an appropriate scientific level. The most important weakness of this work is the lack of applied aspects; a few parts of this book are not specialized, and the resources used for this work are old.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Cooperation Between Libraries
  • Information Centers
  • Interlibrary Loan
  • Resource Sharing
  • Form Review
  • Content Review
علومی، طاهره (1382)، ادارۀ کتاب‌خانه، تهران: سمت.
علیپور حافظی، مهدی (1390)، کتاب‌خانه‌‌های دیجیتال: مبادلۀ اطلاعات، تهران: سمت.
محسنی، حمید (1382)، مجموعه‌‌سازی و خدمات تحویل مدرک، تهران: کتاب‌دار.
نشاط، نرگس (1396)، نظام‌‌های همکاری در کتاب‌خانه‌‌ها و مراکز اطلاع‌‌رسانی، ویراست دوم، تهران: سمت.