علمی- پژوهشی علوم تربیتی
نقدی بر کتاب پژوهش و نگارش کتاب درسی

محمد آرمند

دوره 20، شماره 10 ، دی 1399، صفحه 1-16

https://doi.org/10.30465/crtls.2020.5872

چکیده
  کتاب درسی از ابزارهای مهم آموزش است. بنابراین دقت در چگونگی طراحی، تدوین، و نشر آن ضروری است. ازجمله تألیفات دربارۀ چگونگی طراحی و تألیف کتب درسی پژوهش و نگارش کتاب درسی است که محققان، مؤلفان، و دست‌اندرکاران تألیف کتب درسی می‌توانند از آن بهره ببرند. در این مقاله این کتاب با استفاده از روش پژوهش کاوش‌گری فلسفی انتقادی نقد می‌شود. ...  بیشتر

علمی- پژوهشی علوم تربیتی
نقدی بر کتاب برنامۀ درسی در دورۀ متوسطه

سیدمحمدحسین حسینی

دوره 20، شماره 10 ، دی 1399، صفحه 17-43

https://doi.org/10.30465/crtls.2020.5873

چکیده
  هدف پژوهش حاضر نقد کتاب برنامۀ درسی در دورۀ متوسطه است. بنابراین از ترکیبی از روش‌های مرور انتقادی کتاب، کاوش‌گری فلسفی انتقادی، و نقادی آموزشی استفاده شده است. کتاب مذکور تألیف فرج‌الهی و طالبی است که دانشگاه پیام‌نور در سال 1393 آن را منتشر کرده است. ابزار نقد اثر مذکور چک‌لیست نقد کتب‌ درسی دانشگاهی شورای بررسی متون و کتب علوم‌ ...  بیشتر

علمی- پژوهشی علوم ورزشی و تربیت بدنی
بررسی و نقد کتاب الگوهای آموزشی در تربیت بدنی

محسن حلاجی

دوره 20، شماره 10 ، دی 1399، صفحه 45-70

https://doi.org/10.30465/crtls.2020.5874

چکیده
  هدف از این پژوهش نقد کتاب الگوهای آموزشی در تربیت بدنی اثر مایکل دبلیو. متسلر و ترجمۀ رضوان رضوانی اصل و همکاران است. روش پژوهش کاوش‌گری فلسفی انتقادی و جامعۀ تحقیق محتوا و ساختار کتاب است. پرسش‌نامۀ «نقد کتب ملی» ابزار و چهارچوب نقد این کتاب است. این کتاب 693 صفحه، دو بخش، و پانزده فصل دارد. کتاب در دو بعد شکلی و محتوایی تحلیل خواهد ...  بیشتر

علمی- پژوهشی علوم تربیتی
علوم انسانی در سپهر نسل سوم دانشگاه تحلیلی پدیدارشناسانه بر موانع علوم انسانی کارآفرین

فاطمه خوشنویسان؛ عباس عباس پور؛ نعمت الله فاضلی؛ محمدرضا نیستانی

دوره 20، شماره 10 ، دی 1399، صفحه 71-96

https://doi.org/10.30465/crtls.2020.17725.1281

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف بررسی پدیدارشناسانۀ موانع کارآفرینی علوم انسانی در دانشگاه انجام شده است. روش تحقیق کیفی با رویکرد پدیدارشناسانه بوده است. جامعۀ پژوهش را متخصصان موضوعی حوزۀ علوم انسانی تشکیل دادند. روش نمونه‌گیری هدف‌مند متجانس بود که با دوازده نفر به‌حد اشباع نظری داده‌ها رسید. اطلاعات از طریق مصاحبۀ نیمه‌ساختاریافته گردآوری ...  بیشتر

علمی- پژوهشی علم اطلاعات و دانش‌شناسی
نقدی بر کتاب نظام‌های همکاری در کتاب‌خانه‌ها و مراکز اطلاع‌رسانی

حمیدرضا رادفر؛ مریم سلامی؛ سولماز نوری

دوره 20، شماره 10 ، دی 1399، صفحه 97-117

https://doi.org/10.30465/crtls.2020.33429.2020

چکیده
  کتاب‌خانه‌ها و مراکز اطلاع‌رسانی همواره تلاش دارند تا بهترین و مناسب‌ترین پاسخ را برای پرسش‌ها و نیازهای مراجعان خود فراهم کنند. باتوجه‌به افزایش روزافزون و تنوع فراوان منابع اطلاعاتی، هر کتاب‌خانه‌ای توان و امکان تهیه ودر‌دست‌رس ‌پذیرساختن آن‌ها را ندارد. نرگس نشاط همکاری میان کتاب‌خانه‌ها و مراکز اطلاع‌رسانی را راه‌حلی ...  بیشتر

علمی- پژوهشی علوم تربیتی
نقدی بر کتاب متون زبان انگلیسی در رشتۀ مدیریت آموزشی (رشتۀ علوم تربیتی)

ویدا رحیمی نژاد

دوره 20، شماره 10 ، دی 1399، صفحه 119-142

https://doi.org/10.30465/crtls.2020.5877

چکیده
  مدیریت آموزشی به‌معنی عام برنامه‌ریزی، سازمان‌دهی، هدایت، هماهنگی، نظارت، و ارزش‌یابی فرایند آموزش در نظر گرفته می‌شود، اما به‌معنای خاص مدیریت آموزشی، راه‌نمایی، مددکاری، و ایجاد محیط مناسب برای فعالیت آموزشی است. به‌عبارتی، مدیریت آموزشی فرایند هماهنگ‌کردن استعدادهای آدمی و بهره‌گیری از شرایط محیطی برای اهداف آموزشی ...  بیشتر

علمی- پژوهشی علوم تربیتی
نقدی بر کتاب موک‌ها طراحی، کاربرد و مدل‌های کسب‌وکار

محمدعلی رستمی نژاد

دوره 20، شماره 10 ، دی 1399، صفحه 143-164

https://doi.org/10.30465/crtls.2020.5878

چکیده
  دوره‌های باز برخط انبوه (موک) یکی از پدیده‌‌های نوین تلفیق فناوری در آموزش است. کتاب موک‌‌ها طراحی، کاربرد و مدل‌‌های کسب‌وکار که به فارسی برگردانده شده است منبعی برای محققان این حوزه است. این اثر 156 صفحه‌‌ای درصدد معرفی موک‌‌ها، الگوهای طراحی، استفاده، و مدل‌‌های کسب‌وکار برآمده است. برای  نقد کتاب یادشده، از چهارچوب معرفی‌شده ...  بیشتر

علمی- پژوهشی علوم تربیتی
نقد کتاب پروژه‌های چندرسانه‌ای در آموزش: طراحی، تولید، و ارزش‌یابی

حسین زنگنه؛ زهرا بهرامی

دوره 20، شماره 10 ، دی 1399، صفحه 165-186

https://doi.org/10.30465/crtls.2020.5879

چکیده
  هدف پژوهش حاضر بررسی و نقد کتاب پروژه‌های چندرسانه‌ای است. لذا روش تحلیلی ‌ـ اسنادی مورداستفاده قرار گرفته است. کتاب موردمطالعه، تألیف کارن اس. ایورس و آن. ای. بارون در سال 2010 است که انتشارات بوی کاغذ آن را با ترجمۀ خدیجه علی‌آبادی و اسماعیل اصلانی در سال 1395 منتشر کرده است. این مقاله با به‌کارگیری روش تحلیل اسناد و بازبینی و روشن‌سازی ...  بیشتر

علمی- پژوهشی علوم تربیتی
نقد کتاب مهارت‌های آموزشی و پرورشی (روش‌ها و فنون تدریس)

بتول سبزه

دوره 20، شماره 10 ، دی 1399، صفحه 187-206

https://doi.org/10.30465/crtls.2020.28465.1661

چکیده
  هدف این مقاله ارزش‌یابی، نقد، و تحلیل کتابی در حوزۀ تدریس است. در ارزش‌‌‌یابی کتاب از روش تحلیلی استفاده شده است. نمونۀ بررسی‌شده کتاب مهارت‌های آموزشی و پرورشی (روش‌ها و فنون تدریس) جلد اول، تألیف حسن شعبانی، است. کتاب موردمطالعه براساس شاخص‌‌های ظاهری و محتوایی فرم نقد کتب درسی دانشگاهی، شورای بررسی متون و کتب علوم انسانی موردبررسی ...  بیشتر

علمی- پژوهشی علم اطلاعات و دانش‌شناسی
نقدی بر کتاب اخلاق حرفه‎ای در کتاب‌داری و اطلاع‎رسانی

مهدی شقاقی

دوره 20، شماره 10 ، دی 1399، صفحه 207-227

https://doi.org/10.30465/crtls.2020.5881

چکیده
  هدف از نگارش این مقاله نقد تحلیلی کتاب اخلاق حرفه‌ای در کتاب‌داری و اطلاع‌رسانی تألیف قراملکی، درخشانی، و رضائی‎‎ شریف‎آبادی (1390) از انتشارات سمت است. تلاش شده است تا با نگاهی نظری به کتاب فراتر از افق آن حرکت شود و از نقد مصادیق به نقد مفاهیم گذر شود. برای رسیدن به هدف از روش تحلیل مفهومی استفاده شده است. درابتدا، تلاش شده است ...  بیشتر

علمی- پژوهشی علوم تربیتی
نقدی برکتاب مدیریت آموزشی: تئوری، تحقیق، و کاربرد

ناصر شیربگی

دوره 20، شماره 10 ، دی 1399، صفحه 229-246

https://doi.org/10.30465/crtls.2020.5882

چکیده
  کتاب مدیریت آموزشی: تئوری، تحقیق، و کاربرد که استاد محترم آقای دکتر علی شیرازی آن را تألیف کرده تلاشی برای کمبود منابع درسی مدیریت آموزشی بوده است. هدف مقاله بررسی تحلیلی و بیان نقاط قوت و ضعف محتوای کتاب است. این اثر محاسنی دارد، اما کاستی‌هایی نیز دارد که رفع آن می‌تواند بر غنای مباحث کتاب بیفزاید. نویسندۀ کتاب در کاربرد اصطلاحات ...  بیشتر

علمی- پژوهشی علوم تربیتی
نقدی بر کتاب روش‌ها و فنون تدریس

پروین صمدی

دوره 20، شماره 10 ، دی 1399، صفحه 247-265

https://doi.org/10.30465/crtls.2020.5883

چکیده
  یکی از کارکرد‌های اساسی نظام آموزشی توجه به اصول آموزش و پرورش است و در این راستا معلمی نوعی هنر محسوب می‌شود که بداند چگونه تدریس باکیفیت داشته باشد. تألیف کتاب روش‌ها و فنون تدریس از جملۀ این تلاش علمی است که هدف پژوهش حاضر نقد آن است. این مطالعه با روش کاوش‌گری فلسفی انتقادی به نقد کتاب یادشده، تألیف منوچهر وکیلیان، صورت گرفته ...  بیشتر

علمی- پژوهشی علوم تربیتی
نقد کتاب گرافیک درخدمت یادگیری دستورالعمل‌های علمی برای برنامه‌ریزی، طراحی، و ارزیابی نمودهای بصری در مواد آموزشی

سکینه طالبی؛ محمدرضا نیلی احمدآبادی

دوره 20، شماره 10 ، دی 1399، صفحه 267-287

https://doi.org/10.30465/crtls.2020.24389.1492

چکیده
  کتاب گرافیک درخدمت یادگیری حاصل تلاش ارزش‌مند روت کالوین کلارک و چاپتا لاینز در تبیین گرافیک در تسهیل یادگیری است. فرض اصلی کتاب آن است که کاربرد گرافیک (عناصر بصری) درکنار کلمات در مقایسه با کلمات به‌تنهایی، یادگیری را تسهیل می‌کند. تلاش مؤلفان در ارائۀ مطالب با ویژگی‌هایی ازجمله استفاده از شواهد تحقیقاتی و نظریۀ شناختی مبتنی‌بر ...  بیشتر

علمی- پژوهشی علوم تربیتی
نقد و تحلیل محتوای کتاب راه‌نمای تدریس در دانشگاه‌ها

حسین عبداللهی

دوره 20، شماره 10 ، دی 1399، صفحه 289-307

https://doi.org/10.30465/crtls.2020.5885

چکیده
  مقالۀ حاضر با هدف نقد و تحلیل محتوا و ساختار کتاب راه‌نمای تدریس در دانشگاه‌ها تدوین شده است. روش پژوهش کاوش‌گری انتقادی است. کتاب از بُعد شکلی (امتیازات و کاستی‌ها) و نیز بُعد محتوایی (درون‌ساختاری) موردنقد و تحلیل قرار گرفته است. عمده‌ترین موارد نقد اثر عبارت‌اند از نثر ساده و روان، بیان اهداف کتاب، استفاده از اصطلاحات فنی ساده ...  بیشتر

علمی- پژوهشی علوم تربیتی
بررسی و نقد کتاب آیا آموزش می‌تواند جامعه را تغییر دهد؟

علیرضا عصاره؛ علی راهبر

دوره 20، شماره 10 ، دی 1399، صفحه 309-325

https://doi.org/10.30465/crtls.2020.5886

چکیده
  هدف پژوهش حاضر نقد کتاب آیا آموزش می‌تواند جامعه را تغییر دهد؟ نوشتۀ مایکل اپل در 2013 و ترجمۀ نازنین میرزابیگی در 1395 است. این کتاب ازجمله پژوهش‌هایی است که به بررسی سنت انتقادی در زمینۀ مطالعات برنامۀ ‌درسی و آموزشی می‌پردازد. روش پژوهش کتاب‌سنجی و نوع مطالعه کاربردی است. جامعۀ آماری چاپ اول و دوم کتاب آیا آموزش می‌تواند جامعه را ...  بیشتر

علمی- پژوهشی علم اطلاعات و دانش‌شناسی
نقدی بر کتاب معرفت‌شناسی علم‌سنجی

غلامرضا فدائی

دوره 20، شماره 10 ، دی 1399، صفحه 327-341

https://doi.org/10.30465/crtls.2020.5887

چکیده
  کتاب معرفت‌شناسی علم‌سنجی در 240 صفحه و با قطع وزیری در شش فصل چاپ شده است. فهرست مندرجات، شکل، و منابع دارد، ولی نمایه ندارد. در این مقاله به‌نقد این کتاب پرداخته می‌شود و ناقد ضمن تشریح موقعیت علم‌سنجی بیان می‌کند که علم‌سنجی اصالتاً مرتبط با شمارش، سنجش، و نمایش است و بحث ایجاد یا نسبت معرفت‌شناسی به آن توجیه کافی ندارد. روش نگارش ...  بیشتر

علمی- پژوهشی علوم ورزشی و تربیت بدنی
نقد کتاب مبانی بازاریابی ورزشی

حمید قاسمی

دوره 20، شماره 10 ، دی 1399، صفحه 343-365

https://doi.org/10.30465/crtls.2020.26184.1580

چکیده
  هدف پژوهش نقدی بر ترجمۀ کتاب مبانی بازاریابی ورزشی، اثر برندا پیتز و دیوید استاتلر، است. سیدمرتضی عظیم‌زاده، فاطمه حیدری، و ابوالقاسم بزم‌آرا آن را ترجمه کردند و در انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد در 1396 چاپ شد. برای نقد از روش کاوش‌گری فلسفی انتقادی استفاده شد و رویکرد کتاب تحلیل ترجمۀ کتاب اصلی بود. ابزار نقد کاربرگ نقد کتب درسی و ...  بیشتر

علمی- پژوهشی علم اطلاعات و دانش‌شناسی
نقدی بر کتاب پردازش زبان طبیعی و بازیابی اطلاعات

مرتضی کوکبی

دوره 20، شماره 10 ، دی 1399، صفحه 367-397

https://doi.org/10.30465/crtls.2020.5889

چکیده
  کتاب پردازش زبان طبیعی و بازیابی اطلاعات کتابی است گردآورده و ترجمه‌شده که نویسندۀ مشخصی ندارد و ترجمۀ جعفر مهراد و مریم ناصری است. اگر بپذیریم که بازیابی قلب رشتۀ علم اطلاعات و دانش‌‌شناسی است، می‌توانیم بگوییم که اگر این بازیابی با زبان طبیعی انجام شود، نتیجه برای آن سودمندتر خواهد بود. پس کتابی که دربارۀ «پردازش زبان طبیعی ...  بیشتر

علمی- پژوهشی مدیریت و سیاست‌گذاری
ارزش‌یابی عملکرد شورای بررسی متون در توسعۀ فرهنگ نقد متون و کتب علوم انسانی براساس اسناد بالادستی شورا

حسین مقیسه؛ اسمعیل کاوسی؛ عبدالرحیم رحیمی

دوره 20، شماره 10 ، دی 1399، صفحه 399-417

https://doi.org/10.30465/crtls.2020.5890

چکیده
  هدف پژوهش حاضر ارزش‌یابی عملکرد شورای بررسی متون در توسعۀ فرهنگ نقد متون و کتب بود. لذا از روش ترکیبی استفاده شد. جامعۀ آماری شامل تمام صاحب‌نظران و دست‌اندرکاران و نقدهای شورای بررسی متون و هم‌چنین سایر نهادها و نشریات در دهۀ 1390 بود که در بخش نقدها، حداکثر ممکن مقالات و کتاب‌های نقدشده و در بخش صاحب‌نظران و دست‌اندرکاران، 24 رئیس، ...  بیشتر