نوع مقاله : علمی- پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه علوم‌تربیتی دانشگاه بوعلی‌سینا، همدان

2 کارشناس ارشد تکنولوژی آموزشی، دانشگاه بوعلی‌سینا، همدان

چکیده

هدف پژوهش حاضر بررسی و نقد کتاب پروژه‌های چندرسانهای است. لذا روش تحلیلی ‌ـ اسنادی مورداستفاده قرار گرفته است. کتاب موردمطالعه، تألیف کارن اس. ایورس و آن. ای. بارون در سال 2010 است که انتشارات بوی کاغذ آن را با ترجمۀ خدیجه علی‌آبادی و اسماعیل اصلانی در سال 1395 منتشر کرده است. این مقاله با به‌کارگیری روش تحلیل اسناد و بازبینی و روشن‌سازی دامنۀ محاسن و کاستی‌های کتاب گرد آمده است و آشکار می‌سازد که متن آن باوجود هم‌خوانی قابل‌قبول با متن اصلی، رسایی و روان‌بودن، و برخورداری از واژگان تخصصی پسندیده کاستی‌هایی دارد؛ ازجمله عدم طراحی راه‌برد یاددهی ‌ـ یادگیری و تحلیل هوش‌‌های چندگانه طی فرایند از ایده تا ارزش‌یابی، عدم ارائۀ راه‌کارهای عملیاتی و دقیق برای اجرای راه‌برد یادگیری مشارکتی (تشریک مساعی)، بی‌توجهی به جزئیات گام‌‌ها و فعالیت‌‌های هریک از مدل پیش‌نهادی، بی‌توجهی به تفکیک مفهومی فلوچارت با ساختار محتوا، و انتخاب برخی عناوین نامناسب باتوجه‌به محتوا بودند. سودمندی کتاب حاضر به‌عنوان یک راه‌نمای تدریس برای راه‌برد یادگیری مبتنی‌بر پروژه‌‌های چندرسانه‌‌ای مشارکتی به‌عنوان یک منبع آموزشی در دروس تولید محتوای الکترونیکی در دورۀ کارشناسی و حتی در درس درس‌‌افزارهای کارشناسی ارشد بسیار است. ازاین‌‌رو، پیش‌نهاد می‌شود که نویسندگان با رفع برخی اشکال‌‌های صوری، ساختاری، و محتوایی آن را بهبود دهند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

A Review of Multimedia Projects in Education Design, Producing, and Assessing

نویسندگان [English]

  • Hossein Zangeneh 1
  • Zahra Bahrami 2

1 Assistant Professor of Educational Sciences, Bu-Ali Sina University, Hamadan, Iran

2 Master of Educational Technology, Bu-Ali Sina University, Hamadan, Iran

چکیده [English]

The purpose of this study was to review and criticize the “Multimedia Projects in Education: Design, Producing, and Assessing” book. Therefore, analytical-documentary methods were used. The book was written by Karen S. Ivers and Ann E. Barron in 2010 and translated by Khadijeh Aliabadi and Esmail Aslani in 2016 and published by Booka Publisher. This paper has been compiled by applying the method of document analysis and reviewing the scope of the book’s merits and shortcomings and reveals that the text has shortcomings in spite of the acceptable consistency with the original text, refinement and fluency, and the availability of specially qualified vocabulary including the lack of designing a teaching-learning strategy and analyzing multiple intelligences during the process of the idea to evaluation, lack of operational and precise strategies for implementing the cooperative learning strategy (collaborative learning), the lack of attention to the details of the steps and activities of each proposed model, lack of attention to the conceptual separation of the flowchart with the content structure and the inability to select some appropriate titles according to the content. The book’s usefulness as a teaching guide for a collaborative multimedia project learning strategy is high as a source of training in electronic content production courses at the undergraduate and even master’s degree courses. Therefore, it is suggested that writers improve their formal, structural, and content defects by resolving them.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Multimedia Projects
  • Textbook
  • Multimedia Review
  • Design
  • Production and Evaluation
آرمسترانگ، توماس (1390)، هوش‌های چندگانه در کلاس‌های درس، ترجمۀ مهشید صفری، تهران: مدرسه.
ابوالمعالی، خدیجه (1391)، پژوهش کیفی از نظریه تا عمل، تهران: نشر علم.
ایورز، کارن ‌اس. و آن. ‌ای. بارون (1395)، پروژه‌های چندرسانه‌ای در آموزش: طراحی، تولید، و ارزش‌یابی، ترجمۀ خدیجه علی‌آبادی و اسماعیل اصلانی، تهران: بوی کاغذ.
تجاری، فرشاد و محبوب شیخ‌علیزاده (1387)، «ارزیابی مهم: با استفاده از کارت ارزیابی کار پوشه در تربیت بدنی»، رشد آموزش تربیت بدنی، دورۀ 8، ش 4.
دهقان‌زاده، حجت، حسن رستگارپور، و حسین دهقان‌زاده (1394)، «اثربخشی الگوی طراحی آموزشی چهارمؤلفه‌ای مبتنی‌بر چندرسانه‌ای در یادگیری موضوعات پیچیده»، فناوری اطلاعات و ارتباطات در علوم‌تربیتی، دورۀ 5، ش 3.
ریچی، ریتاسی، جیمز دی. کلاین، و مونیکا دبلیو. تریسی (1391)، دانش پایۀ طراحی آموزشی، ترجمۀ حسین زنگنه و الهه ولایتی، تهران: آوای نور.
سپهریان‌آذر، فیروزه (1395)، «تأثیر روش یادگیری مشارکتی جیگ‌ساو بر نیازهای اساسی روان‌شناختی دانش‌آموزان»، فصل‌نامۀ علمی ـ پژوهشی پژوهش در یادگیری آموزشگاهی و مجازی، دورۀ 4، ش 13.
سلیمی، زینب و سعید غفاری (1391)، «بررسی وضعیت رابط‌کاربری گرافیکی وب‌سایت‌های کودک و نوجوان در ایران»، مجلۀ علمی‌ ـ پژوهشی مطالعات ادبیات کودک دانشگاه شیراز، دورۀ 2، ش 3.
ضامنی، فرشیده و دیگران (1390)، « تأثیر استفاده از نرم افزارهای چندرسانه‌ای در درس جامعه‌شناسی بر پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان شهرستان جویبار»، فناوری اطلاعات و ارتباطات در علوم‌تربیتی، دورۀ 2، ش 2 (پیاپی 6).
عباسپور، عباس (1379)، «تفکر نظام‌مند در برنامه‌ریزی منابع انسانی چاره‌ساز»، تعلیم و تربیت، ش 64.
عباسی، حامد (1395)، تولید محتوای الکترونیکی پیشرفته (ارائۀ استاندارها و آموزش نرم‌افزارها)، تهران: ناقوس.
کرام‌الدینی، محمد (1383)، «یادگیری مبتنی‌بر پروژه»، آموزش ابتدایی، س 8، ش 3.
ماهروزاده، طیبه و سولماز نورآبادی (1393)، «تلفیق علم و تکنولوژی در برنامۀ ‌درسی دورۀ ابتدایی»، پژوهش‌های تربیتی، ش 29.
محمودی، فیروز، محمدتقی عبدالله‌زاده، و محمد منصورزاده (1395)، «کاربرد ارزش‌یابی فرایندی در مدارس ابتدایی (مطالعۀ موردی آموزش‌ و ‌پرورش ممقان)»، نشریۀ علمی‌ـ پژوهشی آموزش و ارزش‌یابی، س 9، ش 34.
«نشان‌گذاری‌های پایه درUML» (25/9/1394)، آموزشگاه تحلیل داده:
<http://www.tahlildadeh.com/ArticleDetails>.
نوری طرازخاکی، شهربانو، محسن آیتی، و احمد خامسان (1393)، «تأثیر استفاده از برنامۀ چندرسانه‌ای با استفاده از الگوی کاوش‌گری در میزان یادگیری و به‌یادسپاری مطالب درس علوم‌زیستی و بهداشت»، فناوری آموزش، دورۀ 8، ش 4.
نوریان، محمد (1393)، «روش‌های ارزش‌یابی کتاب‌های درسی دانشگاهی، مزایا و محدودیت‌ها»، پژوهش و نگارش کتب دانشگاهی، ش 33.
«وایرفریمینگ چیست؟» (16/1/1394)، طراحی سایت بِستا: <https://www.bestaweb.com/>.
یوسفی، ناصر و غفار نصیری هانیس (1395)، «نقد و بررسی نسخۀ فارسی کتاب خانوادهدرمانی اثر گلدنبرگ گلدنبرگ، ترجمۀ حسین شاهی بروانی، نقشبندی، و ارجمند»، پژوهش و نگارش کتب دانشگاهی، دورۀ 20، ش‌ 39.
 
Hursen, Cigdem and Funda Gezer Fasli (2017), “Investigating The Efficiency of Scenario Based Learning and Reflective Learning Approaches in Teacher Education”, European Journal Of Contemporary Education, vol. 6, no. 2.
Kalaitzidis, T., J. Litts, and B. Halverson, (2017), “Designing Collaborative Production of Digital Media”, Charles M. Reigeluth, Brian J. Beatty, and Rodney D. Myers (eds.), Instructional-Design Theories and Models; The Learner Centered Paradigm of Education, vol. IV, London: Routledge.
Lee, B. N. (1975), “Instructional System Development (ISD)—an Air Force Way of Life”, Journal of Educational Technology Systems, vol. 4, no. 1.
Slavin, Robert E. (1987), “Cooperative Learning and the Cooperative School”, Educational Leadership, vol. 45, no. 3.