نوع مقاله : علمی- پژوهشی

نویسنده

دانشجوی دکتری، تاریخ تطبیقی و تحلیلی هنر اسلامی، دانشگاه هنر، تهران، ایران.

چکیده

بررسی و نقد کتاب هنر و زیبایی در قرون وسطی، اثر اومبرتو اکو و ترجمه‏ی خانم فریده مهدوی دامغانی، موضوع مقاله‏ی پیش روست. روی صحبت این نوشتار با کیفیت ترجمه‏ی این کتاب است و نقد و بررسی کتاب اصلی، که به قدر کافی نزد اهل این حوزه شناخته‏شده و معتبر است، محل تمرکز نخواهد بود و تنها به اختصار به پیشینه، مباحث، سرفصل‏ها، و نیز اهمیت آن پرداخته خواهد شد. به منظور ارزیابی کیفیت ترجمه، 25 صفحه‏‏ی نخست از متن فارسی کتاب مزبور با نسخه‏‏ی انگلیسی آن، که به عنوان منبع در ابتدای کتاب آمده، مقابله شده و انتقادات در چهار مقوله دسته‏‏بندی و ارائه گشته‏‏اند و در هر مورد، علاوه بر توضیح، ترجمه‏‏ای نیز پیشنهاد شده است. شمار فراوان ایرادات وارده از لزوم بازنگری جدی در ترجمه‏یِ کتابی چنین بااهمیت، که غالباً به عنوان منبع مورد استفاده‏‏ی دانشجویان و علاقمندان مباحث مربوط به هنر و زیبایی‏شناسی قرار می‏گیرد، سخن می‏گوید.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

A Critique on the Persian Translation of Umberto Eco’s Book “Art and Beauty in the Middle Ages”

نویسنده [English]

  • Mojde Mokhlesi

PhD Candidate in Comparative and Analytic History of Islamic Art, University of Art, Tehran, Iran

چکیده [English]

Reviewing the Persian translation of Umberto Eco’s  “Art and Beauty in the Middle Ages” (translated by Faride Mahdavi Damghani), is the subject of this article. The article does not concentrate on evaluating the original book, which is widely acknowledged by those who are involved in this field, and just outlines its subjects, chapters, and also its importance. In order to review the translation, the first 25 pages of the Persian text have been checked against the English one, which is introduced as the source of translation, and the errors have been divided into four categories and in each case, in addition to an explanation, the suggested translation is provided, too. The large quantity of errors is eloquent of the necessity for a serious revision to the translation of such an important book, which is usually used as a source by students and those who are interested in art and aesthetic studies.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Translation
  • art
  • Aesthetics
  • the Middle Ages
  • Umberto Eco
اکو، اومبرتو (1381). هنر و زیبایی در قرون وسطی، ترجمه‏ی فریده مهدوی دامغانی، تهران: نشر تیر.
بریجانیان، ماری (1390). فرهنگ اصطلاحات فلسفه و علوم اجتماعی، تهران: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.
حق‏شناس، علی‏محمد (1391). فرهنگ معاصر هزاره، تهران: انتشارات فرهنگ معاصر.
هارت، فردریک (1382). سی‏و دوهزار سال تاریخ هنر، ترجمه‏ی موسی اکرمی و سایرین،تهران: نشر پیکان.
 
Eco, Umberto (1986). Art and Beauty in the Middle Ages, (Hugh Bredin, Trans.) New Haven: Yale University Press.
Newmark, Peter (1988). A Textbook of Translation, New York: Prentice-Hall International.
Tatarkiewicz, Wladyslaw (1999). History of Aesthetics, vol. 2, (R. M. Montgomery, Trans.) Bristol: Thoemmes Press.