نوع مقاله : پژوهشی

نویسنده

استادیار دانشگاه تهران و مرکز پژوهشی زبان خارجی

چکیده

چکیده
کتاب دستور زبان فرانسه حاصل ترجمه و تدوین محققی است که توانسته اثری در حد یک مرجع آموزشی، برای کسانی ‌که با زبان فرانسه آشنایی دارند، پدید آورد. مترجمِ مؤلف، که وقوف کامل به موضوع دارد، ترتیبِ موزونی از فصول تحقیق خویش را ترسیم و، در طول بررسی هریک از آن‌ها، جملات فرانسه را با ترجمه‌های دقیق همراه کرده و اصطلاحات خاص آن‌ها‌‌ را نیز به‌درستی ارائه داده است. در تمامی موارد، سعی بر این بوده که با جملات ساده منظور را بیان کند. از‌جمله کوشش‌های او، تأکید بر تلفظ الفبای فرانسه، جنس اسامی، اسامی حرف تعریف، جمع واژگان، افعال بی‌قاعده و افعال باقاعده، اسم مفعول و مطابقت آن بوده است. در بررسی حاضر، تأکید ما بر این است که نشان دهیم، به‌رغم منابع محدود این ترجمه و تحقیق، مترجمِ مؤلف توانسته دستوری شکیل و مفید فراهم کند و، در آن، با مثال‌های امروزی و توضیحات لازم، مباحث گوناگون دستور زبان فرانسه را برای علاقه‌مندان آن در سطح متوسطه ارائه کند. به‌‌همین ‌دلیل هم، در ابتدای این بررسی، مبنا را مقایسة جایگاه فعلی این دستور زبان با دستورهای پیشین قرار داده‌ایم تا ارزش واقعی آن معلوم گردد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Critical Analysis of the Book French Grammar

نویسنده [English]

  • Tahmoures Sajedi

چکیده [English]

The book, French Grammar, translated and compiled by a researcher, who have successfully created a work which can be considered as a reference book for the people familiar with French language. Having a complete command of the subject, this author translator has divided the contents of his research into a balanced order of chapters; within each of the chapters he has brought French sentences with minute translation of them together with their specific expressions as well. In all cases it is tried to present the meaning through simple sentences. Among his attempts, I can refer to the emphasis on French alphabet, gender of nouns, articles, nouns of plurality, irregular and regular verbs, object nouns and their agreement. In this study, we try to show that despite limited sources for this translation, the translator has been able to prepare a well-formed and useful grammar, and present the French grammar with modern examples and necessary explanations, for the interested people at secondary level. Therefore, to point out the real value of the work, at the beginning of this article we have considered the present status of this grammar in comparison with former grammars.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: French Grammar
  • secondary level
  • dividing the chapters
  • translation and compilation
  • quality of the work
  • Advantages
  • easy learning