نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 استادیارگروه زبان و ادبیات عربی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی تهران

2 استادیار گروه زبان و ادبیات عربی دانشگاه گیلان

چکیده


امروزه جایگاه و اهمیت نقد صحیح و عالمانه در بهبود سطح کیفی علوم و فنون مختلف بر کسی پوشیده نیست. به‌ویژه آن‌جا که نقد، متوجه ارکان مهم و زیربنایی جامعه نظیر بخش‌های آموزشی نیز باشد، از اهمیتی دوچندان برخوردار می‌شود. بر این ‌اساس نقد کتاب‌‌های درسی و متون آموزشی نیز به‌دلیل دامنۀ وسیع کاربردی و نقش آن در ارتقای سطح علمی کشور، ضرورتی اجتناب‌ناپذیر به‌نظر می‌رسد. بررسی انتقادی کتاب صرف ساده بیان‌گر این است که این کتاب، به‌رغم برخورداری از ویژگی‌های مثبت و ارزش علمی، در برخی زمینه‌ها همچون کاربردی کردن تمرین‌ها و تعدیل آن، نگارش صحیح رسم‌الخط عربی و رعایت اصول روش علمی پژوهش از قبیل مقدمه‌نویسی، ارجاع درست مطالب و ارائۀ فهرست منابع و نیز رفع ابهام از برخی مباحث، که یکی از ویژگی‌های اصلی متون علمی است، نیازمند اصلاح و بازنگری به‌نظر می‌رسد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Critical Review of the Book Sarfe Sadeh

نویسندگان [English]

  • Masoumeh Ghazvini 1
  • Seyede Akram Rakhshandeh Nia 2

چکیده [English]

Today, the significance and importance of correct and rational criticism in improving and reformation of the quality level of science and different technologies is not hidden from anyone. Particularly when it is about the important and fundamental elements of society, including educational sections, its importance is considered to be much higher. In this manner, because of their applicable wide range and their role in promotion of the country’s scientific level, critiquing textbooks and instructional materials seems like an inevitable necessity. A critical review of the book “Simple Morphology” shows that although this valuable book includes some positive features and has scientific value, in some aspects needs reformation and revision such as: applicability of the exercises and adjusting them, correct writing of Arabic orthography, observance of scientific research method principles such as  writing prologue, correct reference of entries, providing a list of resources, and clarification of some issues which is one of main features of scientific literature.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: criticism
  • arabic morphology
  • simple morphology